GodFond Sverige & Världen

Global & Sverige
Utveckling 1 år+ 8.75 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-23)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
329.16 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.38 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
0.87 %
Varav förvaltningsavgift
0.85 %
Resultatbaserad avgift
Go
GodFond Sverige & Världen

GodFond Sverige & Världen är en väldiversifierad och hållbar indexnära global aktiefond. Största delen av avgiften går till GoodCause, som delar ut pengarna välgörenhet. Målsättningen är att följa utvecklingen på den svenska och globala aktiemarknaden. Fonden investerar normalt 50 % i svenska aktier och 50 % i utländska aktier i bolag inom många branscher och länder. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

ISIN
SE0002800276
Kategori
Global & Sverige
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
22 april 2009

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Henrik Wold Nilsen
Förvaltat fonden sedan
25 april 2014
SPP Fonder ABVasagatan 10105 39 Stockholm
+46 8 6142450http://www.sppfonder.se
Aktier
99.4 %
Kort ränta
0.6 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 49.3 %
USA 22.8 %
Asien tillväxt 7.5 %
Asien 5.3 %

Största branscher

Industri
23.2 %
Finans
17.2 %
Teknik
15.1 %
Konsument, cyklisk
9.2 %
Sjukvård
9.1 %
Kommunikation
8.1 %