GodFond Sverige & Världen

Global & Sverige
Utveckling 1 år+ 22.2 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2019-12-12)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
304 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.32 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.88 %
Varav förvaltningsavgift
0.85 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Go
GodFond Sverige & Världen

GodFond Sverige & Världen är en väldiversifierad och hållbar indexnära global aktiefond. Största delen av avgiften går till GoodCause, som delar ut pengarna välgörenhet. Målsättningen är att följa utvecklingen på den svenska och globala aktiemarknaden. Fonden investerar normalt 50 % i svenska aktier och 50 % i utländska aktier i bolag inom många branscher och länder. Fonden avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption, allvarlig klimat– och miljöskada, kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen) samt tobak. Vi exkluderar även bolag inom vissa enskilda sektorer som bedöms vara ohållbara. Därutöver avstår vi från att investera i bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av fossila bränslen, vapen, alkohol, spel, pornografi, andra marknadsanpassade exkluderingar och bolag med stora fossilreserver.

ISIN
SE0002800276
Kategori
Global & Sverige
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
22 april 2009

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Henrik Wold Nilsen
Förvaltat fonden sedan
25 april 2014
SPP Fonder ABVasagatan 10105 39 Stockholm
+46 8 6142450http://www.sppfonder.se
Aktier
99.8 %
Kort ränta
0.2 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 48.9 %
USA 21.9 %
Asien tillväxt 5.4 %
Asien 5.3 %

Största branscher

Industri
23.0 %
Finans
20.0 %
Teknik
13.0 %
Sjukvård
8.5 %
Konsument, stabil
7.9 %
Kommunikation
7.8 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer