Case Fair Play

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år- 8.37 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-07)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
138.35 SEK
Kursförändring en dag
- 0.14 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.05 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
15 %
Belåningsgrad
85 %
Ca
Case Fair Play

Case Fair Play är en aktivt förvaltad räntefond där fondens investeringsstrategi huvudsakligen ska vara inriktad på de europeiska marknaderna med fokus på högavkastande företagsobligationer.

ISIN
SE0001338674
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Nej
Fondens startdatum
31 december 2004

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Tom Andersson
Förvaltat fonden sedan
1 januari 2010
Case Kapitalförvaltning ABBox 5352 Stockholm
+46 8 6620690http://www.casefonder.se
Lång ränta
87.4 %
Kort ränta
9.8 %
Övrigt
2.7 %
Garfunkelux Holdco 3 SA rEGs 0% 2023-09-01
5.6 %
gamigo AG
5.3 %
Hybrid Capital Securities
5.0 %
Bayport social bond 2019_2022 II
5.0 %
HOIST FINANCE AB 0.08%
4.3 %
DnB Bank ASA 0.02%
3.8 %
Jacob Holm & Sonner Holding AS 0.05%
3.7 %
Catena Media Public Limited Company 0.06%
3.7 %
Goodvalley A/S 0.04%
3.6 %
Axactor Se (SN) 0.07%
3.5 %