Fidelity European Hi Yld A-Acc-SEK Hdg

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år- 1.98 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-10)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
287.2 SEK
Kursförändring en dag
- 0.07 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.39 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
80 %
Fi
Fidelity European Hi Yld A-Acc-SEK Hdg

Fonden investerar huvudsakligen i europeiska företagsobligationer. Den typ av högavkastande räntepapper som fonden investerar i har erhållit låg kreditrating av värderingsinstitut eller så har de ingen rating alls.

ISIN
LU0413545426
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
23 februari 2009

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Andrei Gorodilov
Förvaltat fonden sedan
1 februari 2013
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)2a, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg
+ 352 250 404 2400http://www.fidelity-international.com
Lång ränta
87.9 %
Övrigt
7.6 %
Kort ränta
4.3 %
Aktier
0.2 %

Största regioner

Japan 62.4 %
Euroland 37.6 %

Största branscher

Kommunikation
86.3 %
Finans
13.7 %
Fidelity ILF - EUR A Acc
6.2 %
Euro Bund Future June 20
5.1 %
Altice Luxembourg S.A. 8%
1.8 %
Orano SA 3.38%
1.5 %
ContourGlobal Power Holdings S.A. 4.12%
1.2 %
Lincoln Financing S.a. r.l 3.62%
1.2 %
Nexi SPA 1.75%
1.1 %