SEB Sustainable High Yield C SEK – Lux

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år- 4.24 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-06-30)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
183.09 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.1 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.06 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
80 %
SE
SEB Sustainable High Yield C SEK – Lux

Fonden placerar i obligationer utgivna av företag med betydande kreditrisk inom segmentet Non-investment Grade, så kallade High Yield. Obligationer som klassas som High Yield har kreditrating BB+ till D, där D motsvarar bolag som inte fullföljt sina kreditåtaganden (default). Huvuddelen av fondens tillgångar är investerade i bolag som bedöms ha en något högre kreditkvalitet inom High Yield-segmentet. Fonden sprider placeringarna mellan obligationer utgivna av företag i USA och Europa, verksamma inom olika branscher. Fonden har möjlighet att utnyttja derivatinstrument. Andelsklassen har som målsättning att vara valutasäkrad mot svängningar i fondens basvaluta. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan.

ISIN
LU0413134395
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
19 februari 2009

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Karin Beltzér
Förvaltat fonden sedan
3 november 2014
SEB Investment Management ABStjärntorget 410640 Stockholm
+46 (0)771 365 365http://www.seb.se/fonder
Lång ränta
89.2 %
Kort ränta
6.8 %
Övrigt
4.1 %
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)
2.5 %
United States Treasury Notes 1.75%
1.2 %
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF
0.6 %
CSC Holdings, LLC 7.5%
0.6 %
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.88%
0.5 %
ALTICE FRANCE S.A 0.07%
0.5 %
Netflix, Inc. 5.88%
0.5 %
Netflix, Inc. 3.62%
0.5 %
Softbank Group Corp 5%
0.5 %