Enter Return A

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år+ 0.15 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-09-25)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
1135.16 SEK
Kursförändring en dag
- 0.03 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
90 %
Årlig avgift
0.68 %
Varav förvaltningsavgift
0.65 %
Resultatbaserad avgift
En
Enter Return A

Enter Return är en fond med hållbar inriktning och äger inte värdepapper i bolag som tillverkar landminor, kluster- och atomvapen, bolag som äger fossila tillgångar för exploatering och heller inte i bolag som producerar pornografi. Fonden följer gränsvärden som fondbolaget fastställt vad gäller investeringar i bolag som producerar alkohol, tobak, vapen, spel samt distribuerar pornografi. Enter Return är aktivt förvaltad med målet att ta vara på de möjligheter som uppstår av rörelserna på ränte- och kreditmarknaderna. Fonden mixar företags-, bostads- och statsobligationer med målet att i skiftande marknadsklimat ge god avkastning till begränsad risk. Fonden köper i första hand svenska obligationer utgivna av välkända svenska företag, bolåneinstitut, kommuner och av Riksgäldskontoret.

ISIN
SE0002729038
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
90 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
29 december 2008

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Gustaf Tegell
Förvaltat fonden sedan
1 oktober 2018
Enter Fonder ABBox 7415103 86 Stockholm
+46 8 7905700http://www.enterfonder.se
Lång ränta
98.1 %
Kort ränta
1.9 %
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Ab 1.07%
3.4 %
Hemso Fastighets AB 0.79%
3.1 %
Hexagon AB
2.9 %
Vacse AB (publ)
2.6 %
Volkswagen Financial Services N.V. 0.91%
2.6 %