Allianz Little Dragons A2 EUR

Asien ex Japan
Utveckling 1 år+ 11.87 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-09-25)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
291.41 EUR
Kursförändring en dag
- 0.77 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
70 %
Årlig avgift
2.17 %
Varav förvaltningsavgift
2.25 %
Resultatbaserad avgift
Al
Allianz Little Dragons A2 EUR

Fonden investerar främst i små och medelstora bolag i Asien exklusive Japan. Fokus ligger på små och tillväxtländer i regionen. Fonden strävar efter att förse investerare med en långsiktig kapitaltillväxt Minst 70% av fondens tillgångar placerar i små till medelstora bolag som har Asien ex Japan som hemvisst alternativt att den genererar en dominerande andel av deras försäljning i regionen.

ISIN
LU0396102641
Kategori
Asien ex Japan
Belåningsgrad
70 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
12 december 2008

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Siddharth Johri
Förvaltat fonden sedan
1 januari 2020
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-4460323 Frankfurt am Main
+49 (0) 69 2443-1140http://www.allianzglobalinvestors.de
Aktier
98.4 %
Kort ränta
1.6 %

Största regioner

Asien tillväxt 52.2 %
Asien 47.4 %
Australasien 0.4 %

Största branscher

Teknik
29.2 %
Sjukvård
18.8 %
Fastigheter
13.8 %
Industri
11.1 %
Konsument, stabil
8.2 %
Konsument, cyklisk
8.1 %
Allianz Asian Small Cap Equity WT3 USD
9.7 %
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd
2.8 %
Unimicron Technology Corp
2.6 %
TAL Education Group
2.5 %
Techtronic Industries Co Ltd
2.4 %
Jinyu Bio-Technology Co Ltd
2.3 %
Asmedia Technology Inc
2.3 %
Merida Industry Co Ltd
2.3 %
Innovent Biologics Inc
2.2 %
Hang Lung Properties Ltd
2.0 %