Lannebo Sverige Plus

Sverige
Utveckling 1 år+ 8.38 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-08-04)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
53.96 SEK
Kursförändring en dag
0 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.03 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
20 %
Belåningsgrad
70 %
La
Lannebo Sverige Plus

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen investerar på den svenska aktiemarknaden. Aktieurvalet är baserat på fundamental analys av företag. Förvaltarna kan till skillnad mot en traditionell Sverigefond addera korta positioner som balanseras av ytterligare långa positioner (vardera upp till cirka 30 procent). Målsättningen är att skapa meravkastning genom att förstärka över- och undervikter gentemot jämförelseindex. Fonden riktar sig till dig som har en långsiktig placeringshorisont samt tror på aktiemarknaden och aktiv förvaltning.

ISIN
SE0002686584
Kategori
Sverige
Belåningsgrad
70 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
11 december 2008

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Martin Wallin
Förvaltat fonden sedan
2 september 2011
Lannebo FonderKungsgatan 5103 99 Stockholm
+46 8 56225200http://www.lannebofonder.se
Aktier
96.1 %
Kort ränta
3.9 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 85.8 %
Euroland 12.7 %
Storbritannien 1.5 %

Största branscher

Industri
35.8 %
Finans
21.4 %
Teknik
18.3 %
Konsument, cyklisk
12.4 %
Sjukvård
6.7 %
Råvaror
5.1 %