Lannebo Sverige Plus

Sverige
Utveckling 1 år+ 15.18 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2021-01-18)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
63.88 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.39 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
70 %
Årlig avgift
1.03 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
20 %
La
Lannebo Sverige Plus

En investering i fonden ger dig en fokuserad inriktning mot svenska börsbolag med globala marknadspositioner. Fonden förvaltas av ett erfaret förvaltarteam som till skillnad från en vanlig aktiefond har möjlighet att ta korta positioner som balanseras med ytterligare långa positioner. Målsättningen är att skapa meravkastning genom att förstärka över- och undervikter gentemot jämförelseindex. Förvaltningen är långsiktig och riskmedveten, och bedrivs inom Lannebo som är ett helt oberoende och självständigt fondbolag. Fonden investerar inte i bolag inom branscher så som fossila bränslen, tobak, pornografi och vapen. Lannebo har som fondbolag högsta möjliga hållbarhetsbetyg för sin aktieförvaltning, A+, från UN PRI.

ISIN
SE0002686584
Kategori
Sverige
Belåningsgrad
70 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
11 december 2008

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Martin Wallin
Förvaltat fonden sedan
2 september 2011
Lannebo FonderKungsgatan 5103 99 Stockholm
+46 8 56225200http://www.lannebo.se
Aktier
98.0 %
Kort ränta
2.0 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 80.5 %
Euroland 17.8 %
USA 1.7 %
Japan 0 %

Största branscher

Industri
29.0 %
Teknik
18.5 %
Finans
18.3 %
Konsument, cyklisk
17.0 %
Råvaror
10.3 %
Sjukvård
5.1 %