Evli Ruotsi Pienyhtiöt B

Sverige, små-/medelstora bolag
Utveckling 1 år+ 34.48 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-28)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
6182.47 SEK
Kursförändring en dag
- 3.57 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
80 %
Årlig avgift
1.6 %
Varav förvaltningsavgift
1.6 %
Resultatbaserad avgift
Ev
Evli Ruotsi Pienyhtiöt B

Placeringsfonden Evli Sverige Småbolag är en aktiefond som huvudsakligen placerar i svenska aktier och aktierelaterade värdepapper i små och medelstora företag. Vid valet av investeringar ligger tyngdpunkten på solida, välskötta bolag med attraktiv fundamental värdering. Aktieportföljen ska vara koncentrerad, vilket innebär högre avkastningsmöjligheter men även en något högre risk än en bred svensk aktiefond. Fondens investeringsverksamhet följer Evli-Fondbolags riktlinjer för ansvarsfull investering och därtill utesluter fonden placeringar i bolag som har betydande affärsverksamhet i följande branscher: alkohol, vapen, tobak, vuxenunderhållning eller hasardspel. Därtill har bolag som producerar fossila bränslen uteslutits ur fondens placeringsportfölj.

ISIN
FI0008813142
Kategori
Sverige, små-/medelstora bolag
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
29 maj 2008

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Janne Kujala
Förvaltat fonden sedan
1 februari 2019
Evli Fondbolag Ab, StockholmsfilialAleksanterinkatu 19 A, 4th floorPL 1081, 00101 Helsinki
+358 9476690http://www.evli.com
Aktier
95.8 %
Kort ränta
4.2 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 95.7 %
Euroland 4.3 %
Japan 0 %
Storbritannien 0 %

Största branscher

Industri
32.5 %
Kommunikation
19.2 %
Konsument, cyklisk
16.5 %
Teknik
16.0 %
Fastigheter
8.4 %
Sjukvård
4.3 %