CB Save Earth Fund RC

Branschfond, miljö
Utveckling 1 år+ 7.47 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-06)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
20.2 EUR
Kursförändring en dag
+ 1.07 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.59 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
80 %
CB
CB Save Earth Fund RC

CB Save Earth Fund är en aktiefond med inriktning mot bolag verksamma inom förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering. Fondens målsättning är att erbjuda kapitaltillväxt på lång sikt genom att huvudsakligen investera i aktier som ingår i WilderHill New Energy Global Innovation Index, The Cleantech Index och S&P Global Water Index samt i aktivt och passivt förvaltade fonder. Den geografiska exponeringen är i huvudsak Asien, Europa och Nordamerika. Fonden är aktivt förvaltad, portföljen koncentrerad och investeringsbesluten långsiktiga. Förvaltningen följer ett etiskt och hållbart ramverk samt FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UN PRI.

ISIN
LU0354788688
Kategori
Branschfond, miljö
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
9 juni 2008

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Alexander Jansson
Förvaltat fonden sedan
1 oktober 2009
CB Asset Management ABStrandvägen 5B114 51 Stockholm
+46 8 56613310http://www.cbfonder.se
Aktier
87.9 %
Kort ränta
12.3 %

Största regioner

USA 49.2 %
Storbritannien 16.7 %
Europa exkl. euroland 15.4 %
Euroland 14.4 %

Största branscher

Industri
68.2 %
Sjukvård
11.8 %
Allmännyttigt
8.1 %
Teknik
7.4 %
Råvaror
2.3 %
Konsument, stabil
1.2 %
Xylem Inc.
4.6 %
Stewart Investors APAC Sstby VI EUR Acc
4.5 %
Danaher Corporation
4.2 %
Thermo Fisher Scientific Inc
3.7 %
Halma PLC
3.7 %
NIBE Industrier AB ser. B
3.5 %
Kingspan Group PLC
3.4 %
Idex Corporation
3.3 %
Schneider Electric SE
3.2 %
SPIRAX-SARCO ENGIN
3.0 %