BNP Paribas Global Envir Cl C

Branschfond, miljö
Utveckling 1 år+ 5.88 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-08-06)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
219.97 EUR
Kursförändring en dag
+ 0.4 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
2.2 %
Varav förvaltningsavgift
1.75 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
80 %
BN
BNP Paribas Global Envir Cl C

Den underliggande fonden inriktar sig mot företag över hela världen som är verksamma på marknader med miljöhänseende eller inom sektorer som alternativ energi, energiekonomi, vattenhantering och -rening, föroreningstillsyn och sophantering.

ISIN
LU0347711466
Kategori
Branschfond, miljö
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
9 april 2008

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Bruce Jenkyn-Jones
Förvaltat fonden sedan
20 december 2012
BNP Paribas Asset Management Luxembourg33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-HesperangeL-5826 Hesperange
+352 2646 3017http://www.bnpparibas-am.com
Aktier
96.6 %
Kort ränta
3.4 %

Största regioner

USA 56.8 %
Euroland 18.7 %
Storbritannien 11.9 %
Japan 4.5 %

Största branscher

Industri
45.1 %
Teknik
18.3 %
Råvaror
10.1 %
Allmännyttigt
10.0 %
Sjukvård
9.7 %
Konsument, cyklisk
3.7 %