FIM Kehittyvä Korko

Ränte - euro tillväxtm, obligationer
Utveckling 1 år- 0.42 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-28)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
16.5 EUR
Kursförändring en dag
- 0.54 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.91 %
Varav förvaltningsavgift
0.75 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
75 %
FI
FIM Kehittyvä Korko

FIM Emerging Yield investerar globalt i främst statspapper emitterade av tillväxtländer. En del av tillgångarna kan placeras i obligationer emitterade av företag i dessa länder. I regel placerar fonden inte i obligationer utgivna av riskfyllda emittenter med ett kreditbetyg på CCC+/Caa1 eller lägre. Fondens målsättning är att genom aktiv förvaltning på tillväxtländers räntemarknader uppnå en så positiv avkastning som möjligt på medellång sikt. Fonden har inget jämförelseindex.

ISIN
FI0008811930
Kategori
Ränte - euro tillväxtm, obligationer
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
31 mars 2008

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Mikko Kuisma
Förvaltat fonden sedan
31 mars 2008
FIM Kapitalförvaltning AbMikonkatu 900100 Helsinki
+358 9 613 4600http://www.fim.com
Lång ränta
92.9 %
Kort ränta
7.1 %
Asian Development Bank 0%
4.7 %
Poland (Republic of) 0%
3.6 %
Malaysia (Government Of) 0%
3.2 %
European Bank For Reconstruction & Development 0%
2.6 %
Philippines (Republic Of) 0%
2.6 %
Russian Federation 0%
2.5 %
Brazil (Federative Republic) 0%
2.1 %
Malaysia (Government Of) 0%
2.1 %
Republic of South Africa 0%
2.0 %
Hungary (Republic Of) 0%
2.0 %