PriorNilsson Idea

Hedgefond, lång/kort, Europa
Utveckling 1 år+ 16.26 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-02-20)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
3156.84 SEK
Kursförändring en dag
- 0.01 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.21 %
Varav förvaltningsavgift
0.2 %
Resultatbaserad avgift
20 %
Belåningsgrad
80 %
Pr
PriorNilsson Idea

Fonden är en aktivt förvaltad hedge-/specialfond med lång/kort strategi. Fondens medel skall vara placerade i aktierelaterade fondpapper, derivatinstrument, penningmarknadsinstrument, fondandelar samt medel på konto i kreditinstitut. Tyngdpunkten för placeringarna ligger oftast i Sverige. I fonden kan ett enskilt innehav utgöra max 30% av fondens värde. Fonden kan äga max 30% av ett bolags kapital eller röster. Fonden är en aktivt förvaltad specialfond med lång/kort strategi vilket innebär köp av aktier i kombination med blankning dvs. försäljning av inlånade aktier. En specialfond får koncentrera innehaven till ett mindre antal företag. Fonden placerar i aktier över hela världen men tyngdpunkten ligger i Sverige och till övervägande del de nordiska länder. Fonden får använda sig av derivatinstrument inklusive OTC. Fondens handel med derivatins sker både för att effektivisera förvaltningen och skydda tillgångarna men är också en del av placeringsinriktningen för att skapa avkastning.

ISIN
SE0001599432
Kategori
Hedgefond, lång/kort, Europa
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Nej
Fondens startdatum
2 januari 2006

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Torgny Prior
Förvaltat fonden sedan
2 januari 2006
PriorNilsson ABBox 7136103 87 Stockholm
+46 8 4417702http://www.pnfonder.se
Aktier
48.7 %
Kort ränta
43.9 %
Lång ränta
7.4 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 80.5 %
Euroland 14.8 %
USA 2.4 %
Storbritannien 2.2 %

Största branscher

Fastigheter
30.2 %
Industri
28.5 %
Sjukvård
12.7 %
Finans
11.0 %
Konsument, stabil
8.0 %
Råvaror
5.0 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer