Atlant Sharp

Hedgefond, lång/kort, Europa
Utveckling 1 år+ 19.16 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-02-20)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
1711.19 SEK
Kursförändring en dag
- 0.12 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.53 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
20 %
Belåningsgrad
85 %
At
Atlant Sharp

Atlant Sharp är en aktivt förvaltad hedgefond som eftersträvar att med ett begränsat risktagande skapa en hög avkastning. Fondens mål är att över längre perioder avkasta betydligt mer än jämförelseräntan (SSVX 90 dagar) samt överträffa Stockholmsbörsens utveckling (OMXS30-index). En eventuell nedgång i fonden ska normalt begränsas till cirka 10 procent under ett kalenderår, oavsett hur mycket Stockholmsbörsen faller. Sharp fokuserar på aktierelaterade derivatstrategier på Stockholmsbörsens OMXS30-index i syfte att skapa såväl hävstång som skydd. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning där tyngdpunkten ligger på nordiska företagsobligationer.

ISIN
SE0002090621
Kategori
Hedgefond, lång/kort, Europa
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
13 juli 2007

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Taner Pikdöken
Förvaltat fonden sedan
1 mars 2018
Atlant Fonder ABSkomakaregatan 13223 50 Lund
+046-39 39 69http://www.atlantfonder.se
Kort ränta
48.6 %
Lång ränta
32.0 %
Aktier
10.4 %
Övrigt
8.9 %
Hoist Kredit AB
6.9 %
Golar LNG Partners LP 6.3%
6.2 %
OMXS300C1760
5.3 %
Sl Bidco B.V.
5.1 %
DnB Bank ASA 5.75%
4.6 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.75%
4.5 %
Sirius Intl47-S FRN
3.7 %
SFF AB
3.2 %
Akelius Residential Property AB ser. D
3.0 %
Norwegian Energy Company ASA 9%
3.0 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer