Fidelity Asian High Yield A-Acc-EUR

Ränte - Asien obligationer, högrisk
Utveckling 1 år- 5.1 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
20.46 EUR
Kursförändring en dag
- 0.95 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.39 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
60 %
Fi
Fidelity Asian High Yield A-Acc-EUR

Fondförvaltaren förvaltar fonden med användning av en process som strävar efter konsekvent högre avkastning med lägre instabilitet. Betoningen är i högsta grad på att tillföra värde genom individuella obligationsurval, och stor vikt läggs vid ingående kreditanalys. Företagets egna team av professionella kreditanalytiker bistår förvaltaren med att analysera och identifiera företagsobligationer som kan erbjuda intressant avkastning och möjligheter till kapitaltillväxt. Som vägledning är fondens mål att inneha mellan 100-120 obligationer. Fonden har minst 70 % exponering mot asiatiska högavkastande obligationer, som främst är noterade i amerikanska dollar.

ISIN
LU0286668966
Kategori
Ränte - Asien obligationer, högrisk
Belåningsgrad
60 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
2 april 2007

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Bryan Collins
Förvaltat fonden sedan
1 oktober 2009
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)2a, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg
+ 352 250 404 2400http://www.fidelity-international.com
Lång ränta
113.0 %
Övrigt
10.7 %

Största regioner

Asien tillväxt 100 %

Största branscher

Konsument, cyklisk
78.0 %
Råvaror
22.0 %
Fidelity ILF - USD A Acc
2.1 %
Wynn Macau Ltd 5.12%
1.9 %
Melco Resorts Finance Limited 5.38%
1.6 %
Global A&T Electronics Ltd 8.5%
1.3 %
Sino-Ocean Land Treasure III Limited 4.9%
1.1 %
China Evergrande Group 8.75%
1.1 %
Network I2I Limited 5.65%
1.0 %