SEB Asset Selection C SEK - Lux

Hedgefond, modellbaserad terminshandel
Utveckling 1 år- 3.24 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
162.73 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.43 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
1.15 %
Varav förvaltningsavgift
1.1 %
Resultatbaserad avgift
20 %
SE
SEB Asset Selection C SEK - Lux

Förvaltningsteamet siktar på en avkastning motsvarande den riskfria räntan +5% per år till en risk (mätt som standardavvikelse) om 10% per år. Både avkastnings-och riskmålet ska ses som ett genomsnitt över en 3-5 års period. Det finns dock inga garantier för att målsättningarna för avkastning eller risk kommer att uppnås.Förvaltningsteamet tror sig kunna skapa överavkastning genom aktiv allokering till en eller flera av tillgångsslagen aktier, räntor, valutor och råvaror. För att få den önskvärda exponeringen mot de olika tillgångsslagen använder sig förvaltningsteamet av terminer och andra derivatinstrument som en naturlig del av investeringsstrategin. Vid förväntad uppgång för en viss marknad tas en lång position, vid förväntad nedgång tas en kort position. Portföljen ska ha en ”bas” av penningmarknadsinstrument som syftar till att generera en avkastning som motsvarar den riskfria räntan.

ISIN
LU0256625632
Kategori
Hedgefond, modellbaserad terminshandel
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
3 oktober 2006

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Hans-Olov Bornemann
Förvaltat fonden sedan
3 oktober 2006
SEB Investment Management ABStjärntorget 410640 Stockholm
+46 (0)771 365 365http://www.seb.se/fonder
Lång ränta
582.8 %
Aktier
32.3 %

Största regioner

USA 38.2 %
Euroland 17.3 %
Kanada 15.0 %
Storbritannien 11.0 %

Största branscher

Teknik
17.1 %
Finans
15.5 %
Konsument, cyklisk
11.6 %
Industri
10.9 %
Sjukvård
10.4 %
Råvaror
8.4 %