PriorNilsson Yield

Hedgefond, lång/kort, Europa
Utveckling 1 år+ 1.59 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-02-20)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
1171.61 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.01 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
20 %
Belåningsgrad
85 %
Pr
PriorNilsson Yield

Fonden är en aktivt förvaltad hedgefond. Fondens medel skall vara placerade i aktierelaterade fondpapper, derivatinstrument, penningmarknadsinstrument samt medel på konto i kreditinstitut. Tyngdpunkten för placeringarna ligger oftast i Sverige. I fonden kan ett enskilt innehav utgöra max 30% av fondens värde. Målet för fonden är att skapa absolutavkastning. Placeringarna syftar till att ge andelsägarna en positiv avkastning oberoende av marknadutveckling. Fondens handel med derivatinstrument sker både för att effektivisera förvaltningen och skydda tillgångarna men är också en del av placeringsinriktningen för att skapa avkastning.

ISIN
SE0001008434
Kategori
Hedgefond, lång/kort, Europa
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Nej
Fondens startdatum
2 december 2002

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Per-Olof Nilsson
Förvaltat fonden sedan
2 december 2002
PriorNilsson ABBox 7136103 87 Stockholm
+46 8 4417702http://www.pnfonder.se
Kort ränta
52.3 %
Lång ränta
39.7 %
Aktier
6.2 %
Övrigt
1.8 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 86.0 %
Euroland 14.0 %

Största branscher

Fastigheter
34.1 %
Industri
27.3 %
Finans
20.4 %
Teknik
11.9 %
Kommunikation
3.1 %
Konsument, stabil
3.1 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer