INVL Baltic Fund

Östeuropa ex Ryssland
Utveckling 1 år- 15.76 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
33.05 EUR
Kursförändring en dag
- 0.01 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
75 %
Årlig avgift
2.27 %
Varav förvaltningsavgift
2 %
Resultatbaserad avgift
IN
INVL Baltic Fund

Fondens ändamål är att bevara fondmedlemmars kapital och generera stadig avkastning av investeringarna. Fonden kommer att investera i stamaktier listade på marknaden i de baltiska staterna, i syfte att tillhandahålla maximal inkomst för nyttan till fondmedlemmarna och förmodad medium och större risk. Fondens investeringspolicy fokuseras på långtidsinvestering och närmande till investeringsportfölj, som baseras på identifierade vinstgivande företag och dessa sektorer av ekonomin. Fondhanterarna kommer att aktivt tillföra och implementera nya investeringsidéer.

ISIN
LTIF00000096
Kategori
Östeuropa ex Ryssland
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
15 december 2005

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Vaidotas Rukas
Förvaltat fonden sedan
1 januari 2013
INVL Asset ManagementGynėjų str. 14LT-01109 Vilnius
8 700 55 959http://www.invl.com
Aktier
86.5 %
Kort ränta
13.5 %

Största regioner

Europa tillväxt 93.9 %
Europa exkl. euroland 6.1 %
Asien 0 %
USA 0 %

Största branscher

Finans
26.0 %
Konsument, stabil
23.8 %
Konsument, cyklisk
18.1 %
Industri
16.6 %
Kommunikation
5.6 %
Sjukvård
4.1 %
Bank of Siauliai AB
9.7 %
LATVIJAS BALZAMS JSC
9.0 %
Linas Agro Group AB
6.3 %
Telia Lietuva AB
4.9 %
TALLINK GROUP
4.6 %
Apranga APB
4.5 %
Tallinna Sadam AS
4.3 %
Inter Cars SA
4.0 %
AS Olainfarm
3.5 %
Grigeo AB
3.5 %