SKAGEN Avkastning

Ränte - NOK obligationer, medellånga
Utveckling 1 år- 9.55 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
139.08 NOK
Kursförändring en dag
- 0.31 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.5 %
Varav förvaltningsavgift
0.5 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
SK
SKAGEN Avkastning

SKAGEN Avkastning har en global placeringsinriktning men placerar huvudsakligen i certifikat och obligationer utställda i norska kronor. Fonden placerar i emissioner med låg kreditrisk, dvs. statsobligationer, statsgaranterade lån, lån till finansinstitut och banktillgodohavanden.

ISIN
NO0008000452
Kategori
Ränte - NOK obligationer, medellånga
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
16 september 1994
Faktablad
Basfakta saknas

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Jane Tvedt
Förvaltat fonden sedan
1 mars 2010
Skagen FonderSkagen 3, Torgterrassen, 5. etasje4001 Stavanger
+47 51 80 39 00http://www.skagenfondene.no
Lång ränta
93.9 %
Kort ränta
6.1 %
Mexico (United Mexican States) 8.5%
5.3 %
Norway (Kingdom Of) 1.75%
3.7 %
Norway (Kingdom Of) 1.38%
3.5 %
Sparebanken Vest 2.5%
3.3 %
Sparebank 1 Nord-Norge 1.89%
3.3 %
Kredittforeningen For Sparebanker 1.48%
3.3 %
SpareBank 1 SR-Bank 2.32%
2.7 %
Danske Bank A/S 3.32%
2.6 %
OBOS Banken AS 1.46%
2.6 %
Nordea Bank ABP 2.25%
2.6 %