Handelsbanken Gl Småbolag Ind Cri A1 SEK

Global, små/medelstora bolag
Utveckling 1 år+ 6.62 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2021-01-22)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
140.99 SEK
Kursförändring en dag
- 0.91 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
80 %
Årlig avgift
0.6 %
Varav förvaltningsavgift
0.6 %
Resultatbaserad avgift
Ha
Handelsbanken Gl Småbolag Ind Cri A1 SEK

Fonden är en indexfond som följer Solactive ISS ESG Screened Developed Markets Small Cap Index, med syfte att över tiden ge en avkastning som så nära som möjligt överensstämmer med indexets avkastning. Indexet syftar till att återspegla utvecklingen för småbolag globalt på de utvecklade aktiemarknaderna exklusive de bolag som inte uppfyller indexets hållbarhetskrav (beträffande hållbarhetskrav, se vidare nedan under rubriken hållbarhetskrav i index). Indexet omfattar omkring 14 procent av det fria marknadsvärdet (free float) i respektive land i 23 länder.

ISIN
SE0010323675
Kategori
Global, små/medelstora bolag
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
8 november 2017

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Karl Nygren
Förvaltat fonden sedan
8 november 2017
Handelsbanken Fonder ABBLASIEHOLMSTORG 12106 70 Stockholm
+46 8 7011000http://www.handelsbanken.se/fonder
Aktier
99.9 %

Största regioner

USA 63.1 %
Euroland 10.3 %
Japan 8.3 %
Europa exkl. euroland 5.8 %

Största branscher

Teknik
17.3 %
Industri
16.8 %
Sjukvård
15.4 %
Finans
13.1 %
Konsument, cyklisk
12.5 %
Fastigheter
10.1 %