Danske Invest Horisont Ränta SA d

Ränte - SEK obligationer, långa
Utveckling 1 år- 0.25 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-22)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
98.99 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.16 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.7 %
Varav förvaltningsavgift
0.53 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
Da
Danske Invest Horisont Ränta SA d

Fonden är en fondandelsfond som investerar i andra räntefonder och ränterelaterade värdepapper både i Sverige och utlandet. Placeringar i ränterelaterade överlåtbara värdepapper samt penningmarknadsinstrument får totalt uppgå till 20% av fondförmögenheten. Fonden förvaltas aktivt, och fördelningen mellan olika regioner, länder och sektorer varierar över tid. Valutarisk förekommer i fonden.

ISIN
LU1349998028
Kategori
Ränte - SEK obligationer, långa
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
10 november 2017

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Karl Burck
Förvaltat fonden sedan
6 mars 2020
Danske Invest Management A/SParallelvej 172800 Kgs. Lyngby
+45 70 20 12 50