Danske Invest Sverige Kort Ränta SA d

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år- 0.61 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
991.72 SEK
Kursförändring en dag
0 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.2 %
Varav förvaltningsavgift
0.16 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
Da
Danske Invest Sverige Kort Ränta SA d

Fonden är en aktivt förvaltad svensk räntefond med en genomsnittlig duration (ränterisk) på högst ett år. Investeringarna sker i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument, emitterade i svenska kronor. Förutom ränterisken, som innebär att fondens avkastning löpande påverkas av den aktuella ränteutvecklingen, innehåller fonden bland annat också kreditrisk.

ISIN
LU1349497757
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
10 november 2017

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Stefan Rocklind
Förvaltat fonden sedan
10 november 2017
Danske Invest Management Company SA13, rue Edward SteichenL-2540 Luxembourg
+352 46 12 75 1http://www.danskeinvest.com
Lång ränta
94.5 %
Kort ränta
4.9 %
Övrigt
0.6 %
Husqvarna AB
2.3 %
Volvo Treasury (Publ) 0.74%
1.9 %
Telenor ASA 0.72%
1.7 %
Skandiabanken AB (publ) MTN 119
1.6 %
Hexagon AB
1.6 %
SBAB Bank AB (publ) 1.26%
1.5 %
Rikshem AB
1.4 %
Hemso Fastighets AB 1.14%
1.4 %
Sparbanken Sjuharad loan 134
1.3 %
Billerudkorsnas
1.3 %