Danske Invest Sverige Kort Ränta SA

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år+ 0.59 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-20)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
1182.37 SEK
Kursförändring en dag
0 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
0 %
Årlig avgift
0.2 %
Varav förvaltningsavgift
0.16 %
Resultatbaserad avgift
Da
Danske Invest Sverige Kort Ränta SA

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen lämnar årlig utdelning. Fonden investerar företrädesvis i svenska obligationer med korta löptider samt penningmarknadsinstrument utgivna av företag och kreditinstitut (banker) som har eller förväntas få en hållbarhetsprofil. Förutom den hållbarhetspolitik som omfattar samtliga fonder från Danske Invest, investerar denna fond inte i bolag vars intjäning huvudsakligen härrör från sektorer som alkohol, tobak och pornografi.

ISIN
LU1349496940
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
10 november 2017

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Emelie Aulik
Förvaltat fonden sedan
1 januari 2020
Danske Invest Management A/SParallelvej 172800 Kgs. Lyngby
+45 70 20 12 50http://www.danskeinvest.com
Lång ränta
95.8 %
Kort ränta
3.3 %
Övrigt
0.9 %
Husqvarna AB
2.2 %
Telenor ASA 0.45%
2.0 %
Volvo Treasury (Publ) 0.47%
1.7 %
Billerudkorsnas
1.5 %
Ellevio AB 1.51%
1.5 %
Skandiabanken AB (publ) MTN 119
1.5 %
Kinnevik AB
1.4 %
Hexagon AB
1.4 %
SBAB Bank AB (publ) 1.03%
1.3 %
Scania CV AB 1.23%
1.3 %