Danske Invest SRI Global SA

Global, mix bolag
Utveckling 1 år- 1.44 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
192.02 SEK
Kursförändring en dag
+ 1.61 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
0 %
Årlig avgift
0.53 %
Varav förvaltningsavgift
0.4 %
Resultatbaserad avgift
Da
Danske Invest SRI Global SA

Fondens mål är att att uppnå en avkastning som är i paritet med benchmark. Andelsklassen lämnar årlig utdelning. Fonden eftersträvar att replikera avkastningen för ett globalt aktieindex, samtidigt som den exkluderar vapenproducenter eller bolag vars omsättning helt eller delvis härrör från sektorer såsom alkohol, tobak och pornografi.

ISIN
LU1349493418
Kategori
Global, mix bolag
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
10 november 2017

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Joel Backesten
Förvaltat fonden sedan
4 november 2019
Danske Invest Management A/SParallelvej 172800 Kgs. Lyngby
+45 70 20 12 50http://www.danskeinvest.com
Aktier
100.0 %

Största regioner

USA 64.9 %
Euroland 9.5 %
Japan 7.6 %
Europa exkl. euroland 5.4 %

Största branscher

Teknik
19.8 %
Finans
15.6 %
Sjukvård
13.9 %
Industri
11.3 %
Konsument, cyklisk
10.2 %
Kommunikation
9.7 %