Danske Invest Global Index SA

Global, mix bolag
Utveckling 1 år+ 10.31 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-02-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
1881.76 SEK
Kursförändring en dag
- 4.48 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.47 %
Varav förvaltningsavgift
0.34 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Da
Danske Invest Global Index SA

Fonden investerar i globala aktier och förvaltas med målet att ge en avkastning som motsvarar fondens jämförelseindex. Fonden är med andra ord en passivt förvaltad indexfond. Valutarisk förekommer i fonden.

ISIN
LU1349492527
Kategori
Global, mix bolag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
10 november 2017

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Joel Backesten
Förvaltat fonden sedan
4 november 2019
Danske Invest Management Company SA13, rue Edward SteichenL-2540 Luxembourg
+352 46 12 75 1http://www.danskeinvest.com
Aktier
99.7 %
Kort ränta
0.3 %

Största regioner

USA 63.4 %
Euroland 10.1 %
Japan 8.1 %
Storbritannien 5.4 %

Största branscher

Finans
17.4 %
Teknik
16.3 %
Sjukvård
13.2 %
Industri
10.6 %
Konsument, cyklisk
9.7 %
Kommunikation
8.9 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer