Danske Invest Global Index SA

Global, mix bolag
Utveckling 1 år+ 1.78 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2021-01-21)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
2085.93 SEK
Kursförändring en dag
- 0.58 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
0.47 %
Varav förvaltningsavgift
0.34 %
Resultatbaserad avgift
Da
Danske Invest Global Index SA

Fondens mål är att att uppnå en avkastning som är i paritet med benchmark. Andelsklassen är ackumulerande. Fonden eftersträvar att replikera avkastningen för ett globalt aktieindex. Fonden lever upp till Danske Banks politik för hållbara investeringar.Genom en aktiv förvaltning investerar förvaltarna med hjälp av en multi-faktor-modell direkt i ett urval av de aktier som ingår i benchmark, för att härigenom minimera fondens tracking error samt reducera handelskostnaderne.I den passiva förvaltningen av fonden investerar förvaltarna med hjälp av en multi-faktor-modell direkt i ett urval av de aktier som ingår i benchmark, för att härigenom reducera handelskostnader samt minimera fondens tracking error. Tracking error används för att mäta skillnaden mellan fondens avkastning och motsvarande för benchmark.Fonden kan använda derivatinstrument för riskhantering och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.

ISIN
LU1349492527
Kategori
Global, mix bolag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
10 november 2017

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Joel Backesten
Förvaltat fonden sedan
4 november 2019
Danske Invest Management A/SParallelvej 172800 Kgs. Lyngby
+45 70 20 12 50http://www.danskeinvest.com
Aktier
100.0 %

Största regioner

USA 65.5 %
Euroland 9.6 %
Japan 7.8 %
Europa exkl. euroland 5.3 %

Största branscher

Teknik
20.1 %
Finans
14.9 %
Sjukvård
13.3 %
Konsument, cyklisk
11.5 %
Industri
10.1 %
Kommunikation
9.4 %