Hoppa till huvudinnehållet

SwedenSwedenKebNi AB ser. B
(KEBNI B)

· First North Sweden
· Valuta i SEK
First North Sweden
Senast
1,126
Idag %
−0,35%
Idag +/-
−0,004
Köp
1,122
Sälj
1,126
Högst
1,146
Lägst
1,106
Omsatt (Antal)
138 394
· First North Sweden
· Valuta i SEK
First North Sweden
· First North Sweden · Valuta i SEK
· Valuta i SEK
First North Sweden
Senast
1,126
Utveckling idag
−0,35%
−0,004
Köp
1,122
Sälj
1,126
Högst
1,146
Lägst
1,106
Omsatt (Antal)
138 394
Q1-rapport
Endast PDF
8 dagar sedan

Orderdjup

Öppen
Antal
Köp
9 776
Sälj
Antal
8 684

Senaste avslut

TidPrisAntalKöpareSäljare
400--
3 252--
21 220--
1 517--
688--
Volymvägt snittpris (VWAP)
1,122
VWAP
1,122
Omsättning (SEK)
155 406

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Mäklarstatistik

Mest köpt

Mest köpt
MäklareKöptSåltNettoInternt
Anonym140 614140 61400

Mest sålt

Mest sålt
MäklareKöptSåltNettoInternt
Anonym140 614140 61400

Företagshändelser

Nästa händelse
2023 Q2-rapport
24 aug.
Tidigare händelser
2022 Årsstämma23 maj
2023 Q1-rapport23 maj
2022 Årsrapport24 feb.
2022 Q3-rapport17 nov. 2022
2022 Q2-rapport25 aug. 2022
Data hämtas från Millistream, Quartr

Relaterade värdepapper

Inga Nordnet Markets Certifikat finns med underliggande värdepapper. Se övriga Certifikat

Kunder har även besökt

Nyheter & Analyser

Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Q1-rapport
Endast PDF
8 dagar sedan

Företagshändelser

Nästa händelse
2023 Q2-rapport
24 aug.
Tidigare händelser
2022 Årsstämma23 maj
2023 Q1-rapport23 maj
2022 Årsrapport24 feb.
2022 Q3-rapport17 nov. 2022
2022 Q2-rapport25 aug. 2022
Data hämtas från Millistream, Quartr

Nyheter & Analyser

Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.

Relaterade värdepapper

Inga Nordnet Markets Certifikat finns med underliggande värdepapper. Se övriga Certifikat

Shareville

 • Årsstämmokommuniké - Kebni AB (publ) KebNi AB (publ) genomförde idag den 23 maj 2023 årsstämma på Scandic Victoria Tower Hotel, på Arne Beurlings Torg 3 i Kista. Vid årsstämman beslutades följande: Stämman fastställde års- och koncernredovisning samt beslutade att ingen utdelning skulle lämnas, utan att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel skulle överföras i ny räkning. Stämman beslutade bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter varefter omvaldes Anders Björkman, Jan Wäreby, Magnus Edman och Daniel Rudeklint samt nyvaldes Per Wernersson. Anders Björkman utsågs till styrelsens ordförande. Per Wernersson är född 1965 och utbildad civilingenjör maskinteknik. Han har inga andra pågående uppdrag men har en bakgrund som COO på Elkjöp Nordic AS, CPO & Country manager på Media Saturn Holding och Sales Director på ONOFF AB. Han innehar 194 251 B-aktier i bolaget. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 210 000 kronor till ordföranden och med 105 000 kronor till envar av övriga ledamöter samt härutöver med 30 000 kronor till ordföranden och med 25 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en ny valberedningsinstruktion att gälla tills vidare. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, vid aktieteckning genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler som motsvarar 10 procent av antalet utestående aktier i Bolaget vid dagen för årsstämman (vilket inte förhindrar att teckningsoptioner och/eller konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier). Emissioner som sker med stöd av bemyndigandet skall ske på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet till emission av aktier samt skälen för eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillförskansa sig kapital i syfte att finansiera bolagets fortsatta tillväxt. Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag och övrig stämmodokumentation finns tillgängligt på bolagets webbplats www.kebni.com. För mer information, kontakta Kebni Head of Marketing, Communication & Investor Relations Maya Larsson: maya.larsson@kebni.com / +46 (0) 70-971 00 05
 • Kebni Delårsrapport Q1 2023 Kvartalet uppvisar 80% ökad nettoomsättning och stärkt kassa, vilket väl underbygger bolagets finansiella mål för 2024. Kvartalet har präglats av hög aktivitet, där förberedelser inför produktionsstart i Saab-projektet haft högst prioritet. Sammantaget bäddar aktiviteterna i kvartalet för en fortsatt positiv utveckling. Finansiell utveckling Q1 Nettoomsättning, 10 883 tkr (6 053 tkr) Rörelseresultat, -10 081 tkr (-10 761 tkr) Periodens resultat, -10 229 tkr (-11 691 tkr) Periodens kassaflöde, 8 038 tkr (-5 677 tkr) Viktiga händelser Q1 Kebni erhåller en order på maritima satellitantenner från kunden IAI värd 10 MSEK. Kebni startar joint venture-bolaget ScaffSense för att erbjuda banbrytande säkerhetslösning för byggställningar. Kebni etablerar sig ytterligare i APAC-regionen och rekryterar Head of Region. Kebni offentliggör utfallet av nyttjande av teckningsoptioner serie TO2. Nyttjandegraden uppgick till 95,7% och Kebni tillfördes ca 24,4 MSEK före emissionskostnader. Viktiga händelser efter perioden Kebni erhåller en order på Satcom-utrustning värd 2,5 MSEK från IAI, relaterad till kundens tidigare ordrar på maritima satellitantenner. Varumärke och hemsida för Kebnis joint venture-bolag ScaffSense lanseras. Installation av utrustning till bolagets nya produktionslokal i Karlskoga påbörjad som en del av de avslutande förberedelserna inför produktionsstart i Saab-projektet. VD har ordet Det första kvartalet 2023 var ett tydligt steg framåt i linje med vår femårsstrategi. Kvartalet uppvisar en 80% ökad nettoomsättning och en stärkt kassa. Resan mot våra finansiella mål om 150-200 MSEK i nettoomsättning och positivt kassaflöde 2024 har därmed påbörjats på allvar och backas upp av de många affärsaktiviteter som pågått i bolaget under kvartalet. Nya ordrar och stora möjligheter inom Satcom Vi har under kvartalet arbetat intensivt med leveranser av maritima satellitantenner till kunden IAI (Israel Aerospace Industries). Som en positiv avslutning på kvartalet erhöll vi ytterligare en order på maritima antenner från samma kund, värd 10 MSEK, en order som sedan dess dessutom komplett- erats med en order på relaterad utrusting värd 2,5 MSEK. Det fortsatta och utökade förtroendet från IAI, en världsledare inom försvar och aerospace, är för oss den ultimata bekräftelsen på att vår maritima antenn är en av de bästa på marknaden. Under kvartalet fick vi även order på Satmission Drive-away-antenner från en återkommande Broadcasting-kund i Polen. I mars gick världens största mässa för Satcom av stapeln, Satellite 2023 i Washington D.C., där vi deltog med våra mobila Satcom-lösningar. Mässan var mycket lyckad, särskilt den maritima antennen och vår nya Satcom-on-the-move-lösning väckte stort intresse bland besökarna. Teamet återvände från D.C. med många nya affärskontakter och möjligheter som vi nu arbetar med att omsätta till konkreta projekt och affärer. Produktionsstart i Saab-projektet bara veckor bort Produktionsstart i Saab-projektet, där vi nu ska påbörja serielevereranser av IMU-sensorer till NLAW, närmar sig med stormsteg. Under kvartalet har stort fokus varit på produktionsförberedelser och byggnation av den nya produktionslokalen i Karlskoga. I skrivande stund installeras maskiner och utrustning i de färdigställda lokalerna. De första leveranserna till Saab planeras under Q2. Och som jag uttryckte det i en DI-intervju för några veckor sedan: ”När vi väl har börjat leverera sensorer till NLAW, då har vi en story som är ganska svårslagen. Då kan vi säga att vi i konkurrens med de stora drakarna lyckats designa en högkapacitetssensor där köparen sparat pengar jämfört med att köpa något annat.” (Dagens Industri, 23 april 2023). Sensorenheterna till Saab blir de första att börja produceras i den nya verksamheten i Karlskoga, men planering pågår även för kommande produktionslinor för Kebni SensAItion. Den nyutvecklade produktfamiljen, som uppvisat en mycket hög pris/prestanda-nivå, närmar sig officiell lansering och diskussioner pågår med flera potentiella kunder inom automation. Dessutom ser vi att löpande ordrar och leveranser till vår långsiktiga kund Epiroc fortsätter öka, vilka också kommer att gynnas av den nya produktionskapaciteten. Säkerhetsinnovationen ScaffSense Under Q1 gick också startskottet för vårt Joint Venture ScaffSense, ett bolag som ska utveckla och sälja en världsunik, sensorbaserad säkerhetsinnovation för byggställningar. Kebni står bakom bolaget tillsammans med det ledande byggställningsföretaget Solideq. Nu pågår arbetet för fullt med att etablera strategiska samarbeten med aktörer i branschen inför kommande pilotprojekt och produktifiering. Intresset från branschen är fortsatt stort och flera spännande dialoger pågår med potentiella partners och branschledande kundprospekt. Det är en intensiv och otroligt rolig tid att vara en del av Kebni. Det är med stor stolthet jag ser de sista bitarna komma på plats inför produktionsstarten i Saab-projektet, ett projekt som varit högprioriterat och omvälvande för hela Kebni och som hela teamet varit delaktigt i att möjliggöra och genomföra. De inledande faserna i projektet har varit ett tveäggat svärd som gett oss enorma möjligheter, men som också inneburit att andra projekt tillfälligt fått stå tillbaka. Vi är nu redo att kliva in i nästa fas, och jag är övertygad om att Kebnis ansträngningar under kvartalet och de kliv vi tar under kommande månaderna kommer att lyfta Kebni som bolag till en helt ny nivå. Torbjörn Saxmo, VD Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.kebni.com/reports-documents/ För mer information, kontakta Kebni Head of Marketing, Communication & Investor Relations Maya Larsson: maya.larsson@kebni.com / +46 (0) 70-971 00 05 Bolagets aktie (KEBNI B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission. Denna information är sådan som Kebni AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2023 kl 08.00 CET.
 • Sweden-based tech company Kebni has received a new order from long-term customer IAI (Israel Aeropspace Industries), for maritime Satcom equipment. The order builds upon an existing contract with IAI, further strengthening the partnership. The delivery of the equipment is planned in 2023. https://news.cision.com/kebni-ab--publ-/r/kebni-receives-sek-2-5-million-satcom-order-from-iai,c3772290?fbclid=IwAR2uQHMIDHVL3i-tbX_usjhvMCHd-2Fl0a5lcg-i2S62T0QLXtFRad3mEDk_aem_th_AUjbqn0SrVkMwBjc3ezNjj_FVbn3h3QMOz80-XbFMDupgcXSLwXaLYWLFgkYCNvFGwM
 • Småbolag i guldsits – efterfrågan på försvarsmateriel rusar Efterfrågan på försvarsmateriel i spåren av kriget i Ukraina har sprängt orderboken på försvarsjättar som Saab, men bakom de stora står hundratals mindre svenska bolag som också dras med i efterfrågevågen. https://www.di.se/nyheter/smabolag-i-guldsits-efterfragan-pa-forsvarsmateriel-rusar/
 • Kebni publicerar årsredovisning och koncernredovisning för 2022 Kebni AB (publ) meddelar härmed att bolaget har offentliggjort sin koncern- och årsredovisning för 2022. Koncern- och årsredovisningen bifogas och finns tillgänglig på bolagets webbplats: https://www.kebni.com/reports-documents/ För mer information, kontakta Maya Larsson, Head of Marketing communications & Investor Relations: +46 (0) 70-971 00 05 / maya.larsson@kebni.com
Diskutera på Shareville
Dela med dig eller ta del av kunskap och inspiration i vårt nätverk för investerare.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna.
Q1-rapport
Endast PDF
8 dagar sedan

Företagshändelser

Nästa händelse
2023 Q2-rapport
24 aug.
Tidigare händelser
2022 Årsstämma23 maj
2023 Q1-rapport23 maj
2022 Årsrapport24 feb.
2022 Q3-rapport17 nov. 2022
2022 Q2-rapport25 aug. 2022
Data hämtas från Millistream, Quartr

Shareville

 • Årsstämmokommuniké - Kebni AB (publ) KebNi AB (publ) genomförde idag den 23 maj 2023 årsstämma på Scandic Victoria Tower Hotel, på Arne Beurlings Torg 3 i Kista. Vid årsstämman beslutades följande: Stämman fastställde års- och koncernredovisning samt beslutade att ingen utdelning skulle lämnas, utan att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel skulle överföras i ny räkning. Stämman beslutade bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter varefter omvaldes Anders Björkman, Jan Wäreby, Magnus Edman och Daniel Rudeklint samt nyvaldes Per Wernersson. Anders Björkman utsågs till styrelsens ordförande. Per Wernersson är född 1965 och utbildad civilingenjör maskinteknik. Han har inga andra pågående uppdrag men har en bakgrund som COO på Elkjöp Nordic AS, CPO & Country manager på Media Saturn Holding och Sales Director på ONOFF AB. Han innehar 194 251 B-aktier i bolaget. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 210 000 kronor till ordföranden och med 105 000 kronor till envar av övriga ledamöter samt härutöver med 30 000 kronor till ordföranden och med 25 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en ny valberedningsinstruktion att gälla tills vidare. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, vid aktieteckning genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler som motsvarar 10 procent av antalet utestående aktier i Bolaget vid dagen för årsstämman (vilket inte förhindrar att teckningsoptioner och/eller konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier). Emissioner som sker med stöd av bemyndigandet skall ske på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet till emission av aktier samt skälen för eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillförskansa sig kapital i syfte att finansiera bolagets fortsatta tillväxt. Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag och övrig stämmodokumentation finns tillgängligt på bolagets webbplats www.kebni.com. För mer information, kontakta Kebni Head of Marketing, Communication & Investor Relations Maya Larsson: maya.larsson@kebni.com / +46 (0) 70-971 00 05
 • Kebni Delårsrapport Q1 2023 Kvartalet uppvisar 80% ökad nettoomsättning och stärkt kassa, vilket väl underbygger bolagets finansiella mål för 2024. Kvartalet har präglats av hög aktivitet, där förberedelser inför produktionsstart i Saab-projektet haft högst prioritet. Sammantaget bäddar aktiviteterna i kvartalet för en fortsatt positiv utveckling. Finansiell utveckling Q1 Nettoomsättning, 10 883 tkr (6 053 tkr) Rörelseresultat, -10 081 tkr (-10 761 tkr) Periodens resultat, -10 229 tkr (-11 691 tkr) Periodens kassaflöde, 8 038 tkr (-5 677 tkr) Viktiga händelser Q1 Kebni erhåller en order på maritima satellitantenner från kunden IAI värd 10 MSEK. Kebni startar joint venture-bolaget ScaffSense för att erbjuda banbrytande säkerhetslösning för byggställningar. Kebni etablerar sig ytterligare i APAC-regionen och rekryterar Head of Region. Kebni offentliggör utfallet av nyttjande av teckningsoptioner serie TO2. Nyttjandegraden uppgick till 95,7% och Kebni tillfördes ca 24,4 MSEK före emissionskostnader. Viktiga händelser efter perioden Kebni erhåller en order på Satcom-utrustning värd 2,5 MSEK från IAI, relaterad till kundens tidigare ordrar på maritima satellitantenner. Varumärke och hemsida för Kebnis joint venture-bolag ScaffSense lanseras. Installation av utrustning till bolagets nya produktionslokal i Karlskoga påbörjad som en del av de avslutande förberedelserna inför produktionsstart i Saab-projektet. VD har ordet Det första kvartalet 2023 var ett tydligt steg framåt i linje med vår femårsstrategi. Kvartalet uppvisar en 80% ökad nettoomsättning och en stärkt kassa. Resan mot våra finansiella mål om 150-200 MSEK i nettoomsättning och positivt kassaflöde 2024 har därmed påbörjats på allvar och backas upp av de många affärsaktiviteter som pågått i bolaget under kvartalet. Nya ordrar och stora möjligheter inom Satcom Vi har under kvartalet arbetat intensivt med leveranser av maritima satellitantenner till kunden IAI (Israel Aerospace Industries). Som en positiv avslutning på kvartalet erhöll vi ytterligare en order på maritima antenner från samma kund, värd 10 MSEK, en order som sedan dess dessutom komplett- erats med en order på relaterad utrusting värd 2,5 MSEK. Det fortsatta och utökade förtroendet från IAI, en världsledare inom försvar och aerospace, är för oss den ultimata bekräftelsen på att vår maritima antenn är en av de bästa på marknaden. Under kvartalet fick vi även order på Satmission Drive-away-antenner från en återkommande Broadcasting-kund i Polen. I mars gick världens största mässa för Satcom av stapeln, Satellite 2023 i Washington D.C., där vi deltog med våra mobila Satcom-lösningar. Mässan var mycket lyckad, särskilt den maritima antennen och vår nya Satcom-on-the-move-lösning väckte stort intresse bland besökarna. Teamet återvände från D.C. med många nya affärskontakter och möjligheter som vi nu arbetar med att omsätta till konkreta projekt och affärer. Produktionsstart i Saab-projektet bara veckor bort Produktionsstart i Saab-projektet, där vi nu ska påbörja serielevereranser av IMU-sensorer till NLAW, närmar sig med stormsteg. Under kvartalet har stort fokus varit på produktionsförberedelser och byggnation av den nya produktionslokalen i Karlskoga. I skrivande stund installeras maskiner och utrustning i de färdigställda lokalerna. De första leveranserna till Saab planeras under Q2. Och som jag uttryckte det i en DI-intervju för några veckor sedan: ”När vi väl har börjat leverera sensorer till NLAW, då har vi en story som är ganska svårslagen. Då kan vi säga att vi i konkurrens med de stora drakarna lyckats designa en högkapacitetssensor där köparen sparat pengar jämfört med att köpa något annat.” (Dagens Industri, 23 april 2023). Sensorenheterna till Saab blir de första att börja produceras i den nya verksamheten i Karlskoga, men planering pågår även för kommande produktionslinor för Kebni SensAItion. Den nyutvecklade produktfamiljen, som uppvisat en mycket hög pris/prestanda-nivå, närmar sig officiell lansering och diskussioner pågår med flera potentiella kunder inom automation. Dessutom ser vi att löpande ordrar och leveranser till vår långsiktiga kund Epiroc fortsätter öka, vilka också kommer att gynnas av den nya produktionskapaciteten. Säkerhetsinnovationen ScaffSense Under Q1 gick också startskottet för vårt Joint Venture ScaffSense, ett bolag som ska utveckla och sälja en världsunik, sensorbaserad säkerhetsinnovation för byggställningar. Kebni står bakom bolaget tillsammans med det ledande byggställningsföretaget Solideq. Nu pågår arbetet för fullt med att etablera strategiska samarbeten med aktörer i branschen inför kommande pilotprojekt och produktifiering. Intresset från branschen är fortsatt stort och flera spännande dialoger pågår med potentiella partners och branschledande kundprospekt. Det är en intensiv och otroligt rolig tid att vara en del av Kebni. Det är med stor stolthet jag ser de sista bitarna komma på plats inför produktionsstarten i Saab-projektet, ett projekt som varit högprioriterat och omvälvande för hela Kebni och som hela teamet varit delaktigt i att möjliggöra och genomföra. De inledande faserna i projektet har varit ett tveäggat svärd som gett oss enorma möjligheter, men som också inneburit att andra projekt tillfälligt fått stå tillbaka. Vi är nu redo att kliva in i nästa fas, och jag är övertygad om att Kebnis ansträngningar under kvartalet och de kliv vi tar under kommande månaderna kommer att lyfta Kebni som bolag till en helt ny nivå. Torbjörn Saxmo, VD Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.kebni.com/reports-documents/ För mer information, kontakta Kebni Head of Marketing, Communication & Investor Relations Maya Larsson: maya.larsson@kebni.com / +46 (0) 70-971 00 05 Bolagets aktie (KEBNI B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission. Denna information är sådan som Kebni AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2023 kl 08.00 CET.
 • Sweden-based tech company Kebni has received a new order from long-term customer IAI (Israel Aeropspace Industries), for maritime Satcom equipment. The order builds upon an existing contract with IAI, further strengthening the partnership. The delivery of the equipment is planned in 2023. https://news.cision.com/kebni-ab--publ-/r/kebni-receives-sek-2-5-million-satcom-order-from-iai,c3772290?fbclid=IwAR2uQHMIDHVL3i-tbX_usjhvMCHd-2Fl0a5lcg-i2S62T0QLXtFRad3mEDk_aem_th_AUjbqn0SrVkMwBjc3ezNjj_FVbn3h3QMOz80-XbFMDupgcXSLwXaLYWLFgkYCNvFGwM
 • Småbolag i guldsits – efterfrågan på försvarsmateriel rusar Efterfrågan på försvarsmateriel i spåren av kriget i Ukraina har sprängt orderboken på försvarsjättar som Saab, men bakom de stora står hundratals mindre svenska bolag som också dras med i efterfrågevågen. https://www.di.se/nyheter/smabolag-i-guldsits-efterfragan-pa-forsvarsmateriel-rusar/
 • Kebni publicerar årsredovisning och koncernredovisning för 2022 Kebni AB (publ) meddelar härmed att bolaget har offentliggjort sin koncern- och årsredovisning för 2022. Koncern- och årsredovisningen bifogas och finns tillgänglig på bolagets webbplats: https://www.kebni.com/reports-documents/ För mer information, kontakta Maya Larsson, Head of Marketing communications & Investor Relations: +46 (0) 70-971 00 05 / maya.larsson@kebni.com
Diskutera på Shareville
Dela med dig eller ta del av kunskap och inspiration i vårt nätverk för investerare.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna.

Orderdjup

Öppen
Antal
Köp
9 776
Sälj
Antal
8 684

Senaste avslut

TidPrisAntalKöpareSäljare
400--
3 252--
21 220--
1 517--
688--
Volymvägt snittpris (VWAP)
1,122
VWAP
1,122
Omsättning (SEK)
155 406

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Mäklarstatistik

Mest köpt

Mest köpt
MäklareKöptSåltNettoInternt
Anonym140 614140 61400

Mest sålt

Mest sålt
MäklareKöptSåltNettoInternt
Anonym140 614140 61400

Kunder har även besökt

Nyheter & Analyser

Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.

Relaterade värdepapper

Inga Nordnet Markets Certifikat finns med underliggande värdepapper. Se övriga Certifikat

Nyckeldata

 • P/E
  -
 • P/E*
  -
 • P/B
  -
 • P/S
  -
 • Utdelning/aktie
  -
 • EPS
  -
 • Direktavkastning
  -
 • EPS tillväxt*
  -
 • PEG
  -
*Baserat på estimat

Finansiell översikt

Morningstar faktablad
Ingen data hittades.

Bolagsöversikt

Ingen sammanfattning finns tillgänglig.
 • Företagsnamn
  -
 • VD
  -
 • E-post
  -
 • Hemsida
  -
 • Säte
  -
 • Antal aktier
  -
 • Börsvärde
  -

Om värdepapperet

 • Namn
  KebNi AB ser. B
 • ISIN
  SE0012904803
 • Sektor
  -
 • Bransch
  -
 • Kortnamn
  KEBNI B
 • Introduktionsdatum
  -
 • Antal ägare hos Nordnet
  -
 • Belåningsgrad
  -
 • Säkerhetskrav
  200%
 • Blankningsbar
  Nej