Hoppa till huvudinnehållet

SwedenSwedenNyfosa AB
(NYF)

· Nasdaq Stockholm
· Valuta i SEK
Nasdaq Stockholm
Senast
95,40
Idag %
−0,31%
Idag +/-
−0,30
Köp
95,40
Sälj
95,40
Högst
98,90
Lägst
94,00
Omsatt (Antal)
357 306
· Nasdaq Stockholm
· Valuta i SEK
Nasdaq Stockholm
· Nasdaq Stockholm · Valuta i SEK
· Valuta i SEK
Nasdaq Stockholm
Senast
95,40
Utveckling idag
−0,31%
−0,30
Köp
95,40
Sälj
95,40
Högst
98,90
Lägst
94,00
Omsatt (Antal)
357 306
Q4-rapport
51 dagar sedan17min
0,00 SEK/aktie
X-dag 24 apr.

Orderdjup

Stängd
Antal
Köp
60 566
Sälj
Antal
60 308

Senaste avslut

TidPrisAntalKöpareSäljare
747--
601--
146--
75--
147--
Volymvägt snittpris (VWAP)
97,08
VWAP
97,08
Omsättning (SEK)
34 690 331

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Mäklarstatistik

Ingen data hittades

Företagshändelser

Nästa händelse
2024 Q1-rapport
22 apr.
Tidigare händelser
2023 Q4-rapport22 feb.
2023 Q4-rapport21 feb.
2023 Q3-rapport26 okt. 2023
2023 Q2-rapport11 juli 2023
2022 Årsstämma25 apr. 2023
Data hämtas från Millistream, Quartr

Relaterade värdepapper

Inga Nordnet Markets Certifikat finns med underliggande värdepapper. Se övriga Certifikat

Kunder har även besökt

Nyheter & Analyser

Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Q4-rapport
51 dagar sedan17min

Nyheter & Analyser

Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.

Företagshändelser

Nästa händelse
2024 Q1-rapport
22 apr.
Tidigare händelser
2023 Q4-rapport22 feb.
2023 Q4-rapport21 feb.
2023 Q3-rapport26 okt. 2023
2023 Q2-rapport11 juli 2023
2022 Årsstämma25 apr. 2023
Data hämtas från Millistream, Quartr

Relaterade värdepapper

Inga Nordnet Markets Certifikat finns med underliggande värdepapper. Se övriga Certifikat

Shareville

Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
 • 4 jan.
  Vet någon anledningen till försäljning av aktier av Jens Engwall mer än 13 miljoner, kommentar på det?
  13 jan.
  13 jan.
  Det var ju inte så länge sen som han fyllde på rejält. Att sälja av endel efter en uppgång på mer än 50% på extremt kort tid är kanske inte så konstigt?
 • What happened? I don't see any bad news but why this fell so strong?
 • Nyfosa rapportkommentar Q4-21: "Fortsätter att leverera aktieägarvärde" - Snabb hyres- och resultattillväxt - Nyfosa nu verksamt i tre länder - Fortsätter att leverera aktieägarvärde Rapportkommentar Snabb hyres- och resultattillväxt. Hyresintäkterna steg i Q4med 20% till 672 MSEK (559), vilket var i linje med utvecklingen tidigare under året. Under kvartalet fortsatte nettoinvesteringarna i fastigheter och bolaget har under året investerat netto för 5,7 MdSEK i nya fastigheter och 0,5 MdSEK i befintliga fastigheter, vilket förklarar huvuddelen av hyresintäktsökningen. Företaget hade vid årsskiftet fastigheter för 37,1 MdSEK (29,4), där Finland redan svarar för 5,7 MdSEK. Efterfrågan på Nyfosas lokaler fortsätter att vara stabil och bolaget kunde notera en marginell nettouthyrning under kvartalet. Uthyrningsgraden fortsätter att vara på en mycket hög nivå och var vid årsskiftet kring 95% med en kontraktslängd om 3,9 år. Driftnettot steg med 17% till 446 MSEK (382), vilket medförde att överskottsgraden sjönk till 66% (68), vilket förklaras av en låg överskottsgrad i de servicetjänster som erbjuds en del av de nytillkomna finska hyresgästerna samt en lägre andel mer högavkastande logistik/lagerfastigheter. Den genomsnittliga räntan på bolagets finansiella skulder uppgick till 1,9% vid årsskiftet vilket var oförändrad mot nivån för ett år sedan. Ökade elkostnader hade också en viss påverkan. Till följd av den snabba expansionen ökade bolagets räntebärande skuld till 21,0 MdSEK (17,1), vilket förklarar att finansnettot i kvartalet försämrades till -124 MSEK (-95). Ovanstående nettoskuld exkluderar den hybridobligation om 800 MSEK som emitterades i slutet av året. I Nyfosas förvaltningsresultat ingår resultatandelen i Söderport (ett bolag med fastigheter för ca 13 MdSEK och som delägs 50/50 med Sagax). Denna resultatandel uppgick under Q4 till 312 MSEK (144), varav positiva värdeförändringar ingick med 272 MSEK (91). Rensat för denna värdeförändring steg förvaltningsresultatet i kvartalet med hela 25% till 345 MSEK (276). De positiva värdeförändringarna i Nyfosas fastighetsbestånd uppgick till 667 MSEK och innebär en uppvärdering på helåret om knappt 1,7 MdSEK. Detta främst till följd av lägre avkastningskrav. Nyfosa nu verksamt i tre länder. Under 2021 beslöt Nyfosa att etablera sig i Finland och har med ett antal transaktioner snabbt fått ett betydande innehav i landet. I slutet av året offentliggjorde bolaget även att Norge stod på tur. När Nyfosa etablerade sig i Finland skedde det tillsammans med Brunswick Real Estate, som har lång erfarenhet av marknaden. På samma sätt har Nyfosa valt att samarbeta med ett lokalt bolag – Samfunnsbyggeren – när man går in på den norska marknaden. I detta fall sker det genom ett gemensamt ägt bolag vid namn Samfosa. Avsikten är att bygga upp ett diversifierat fastighetsbestånd om 5-7 MdSEK. Redan under december månad gjordes det första norska förvärvet med en fastighetsportfölj om 1,6 MdSEK. Även om likheterna på dessa tre fastighetsmarknader är många upplever vi det som positivt att Nyfosa gör dessa investeringar med lokala partners. Med fastigheter i tre olika länder får Nyfosa en mer väldiversifierad portfölj samtidigt som utrymmet för den opportunistiska investeringspolicyn utökas. Fortsätter att leverera aktieägarvärde. Under hela Nyfosas existens har det utdelningsgrundade kassaflödet per aktie varje år stigit snabbare än målet om 10%. Efter en stor uppryckning under Q4 blev det också fallet under 2021 med en uppgång på 11%. Detta medför att Nyfosa kan fortsätta med att öka utdelningen i snabb takt. För år 2021 föreslås utdelningen att höjas med hela 27% till 3,8 SEK (3,0). Med en nettobelåningsgrad på enbart 55% vid utgången av året och en räntetäckningsgrad på 3,3x har Nyfosa fortsatta möjligheter att öka fastighetsportföljen och därmed bidra till ett stigande förvaltningsresultat och kassaflöde. För 2022 har vi prognostiserat en ökning av hyresintäkterna med 19% som skulle ge ett förvaltningsresultat som stiger någon procentenhet mer. Detta bygger på att det under året tillkommer fastigheter för 5 MdSEK. Under 2021 steg det långsiktiga substansvärdet (EPRA NRV) med 20% till 96 SEK (80). Med stigande avkastningskrav på marknaden är det tveksamt om uppgången blir lika stor i år. Trots den press som alla fastighetsaktier inklusive Nyfosa utsatts för till följd av högre räntor handlas aktien fortsatt med en premie om ca 50% i förhållande till ovanstående substansvärde, vilket signalerar marknadens tilltro till företagets förmåga att fortsätta leverera aktieägarvärde.   ---------------------------------------- Disclaimer Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen. Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd. TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll. Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital. Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.
 • Analys Nyfosa: "Snabb inmarsch i Finland" - Stabil efterfrågan - Snabb inmarsch i Finland - Kursutveckling visar på starkt förtroende för ledningen Rapportkommentar Stabil efterfrågan. Pandemin verkar inte ha satt några större avtryck i efterfrågan på Nyfosas lokaler. Hyresintäkterna som i kvartalet steg med ca 80 MSEK eller med 14% till 634 MSEK (554), förklaras i huvudsak av en större fastighetsportfölj (ca 34,5 MdSEK att jämföra med 28,6 MdSEK för ett år sedan) men också av en nettouthyrning om +16 MSEK. Konkurser hos hyresgäster fortsätter att vara på en marginell nivå. Under kvartalet ökade den ekonomiska uthyrningsgraden till rekordhöga 94,4% (92,8). Driftnettot steg till 450 MSEK (410) men överskottsgraden sjönk till 71,0% (73,9), vilket förklaras av en låg överskottsgrad i de servicetjänster som erbjuds en del av de nytillkomna finska hyresgästerna samt en lägre andel mer högavkastande logistik/lagerfastigheter. Den genomsnittliga räntan om 1,9% i kvartalet var oförändrad mot den som erlades i snitt under 2020 och bolaget fortsätter att ha en relativt kort räntebindningstid om 1,2 år. Räntebärande skulder, som vid kvartalsskiftet stigit från motsvarande tidpunkt förra året till 20,1 MdSEK (17,1), förklarar att finansnettot försämrades till -115 MSEK (-95). I Nyfosas förvaltningsresultat ingår resultatandelen i Söderport (med fastigheter för drygt 13 MdSEK som delägs 50/50 med Sagax), vilken uppgick till 105 MSEK. Av detta belopp utgör 63 MSEK förvaltningsresultat och resten positiv värdeförändring. Förvaltningsresultatet (exklusive värdeförändringar och skatt i Söderport) steg med 8% till 371 (344). Nyfosa redovisade i kvartalet en positiv värdeutveckling på sina fastigheter om 426 MSEK, främst till följd av lägre avkastningsgrad.  Snabb inmarsch i Finland. Under våren meddelade Nyfosa ger sig in på den finska fastighetsmarknaden tillsammans med Brunswick Real Estate, som har lång erfarenhet av marknaden. Enligt ledningen saknas ett ”opportunistiskt fastighetsbolag” av Nyfosas typ på den finska marknaden och planen är att bygga upp en fastighetsportfölj om 7 MdSEK under fem år. Vid kvartalets utgång hade redan 19 fastigheter med ett värde om drygt 2,5 MdSEK förvärvats och uppenbarligen förhandlas det för närvarande om ett stort antal ytterligare förvärv. Det nuvarande finska beståndet består av moderna kontorsfastigheter med stabila hyresgäster i växande regionstäder i landet. En högre direktavkastning generellt för finska fastigheter kommer att ha en positiv effekt på förvaltningsresultatet. Efter en relativt hög transaktionsaktivitet i fastighetsportfäljen i Sverige under första halvåret med förvärv för ca 2 MdSEK och avyttringar om 0,7 MdSEK gjordes inga affärer av storleksordning under Q3. Med en riktad nyemission i juni som tillförde bolaget 750 MSEK uppgick nettobelåningsgraden till enbart 56,5% (56,4) vid utgången av kvartalet och räntetäckningsraden till 3,7 (4,0).  Kursutveckling visar på starkt förtroende för ledningen. Med ett hyresvärde på fastigheterna som stigit med ca 15% under de senaste 12 månaderna om 2 761 MSEK (2 391) och där den uthyrningsbara ytan under samma tid vuxit med 8% fortsätter Nyfosa att växa snabbt och lönsamt. sker på ett enligt vår mening kontrollerat sätt, vilket de finansiella nyckeltalen visar. Vi har prognostiserat en ökning av hyresintäkterna nästa år med 11% samtidigt som förvaltningsresultatet (exklusive värdeförändringar i både Nyfosa och Söderport) stiger med 21%. Under flera år har Nyfosas utdelningsgrundande kassaflöde per aktie stigit betydligt snabbare än målet om 10%. Till följd av lägre utdelning från Söderport samt under året genomförd nyemission har kassaflödet under de senaste fyra kvartalen minskat med 4%. Vi prognostiserar en betydande förbättring under sista kvartalet när effekterna av de stora förvärven börjar få effekt på intäkterna. Den starka kursutvecklingen fortsätter och aktien har enbart i år stigit med 75% samtidigt som bolagets långsiktiga substansvärde (EPRA NRV) enbart stigit med ca 16% till 89 SEK. Aktien handlas därmed för närvarande med en premie om 60% i förhållande till substansvärdet. Det visar på marknadens fortsatta förtroende för företagsledningen förmåga att skapa aktieägarvärde. ---------------------------------------- Disclaimer Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen. Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd. TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll. Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital. Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.
Q4-rapport
51 dagar sedan17min
0,00 SEK/aktie
X-dag 24 apr.

Nyheter & Analyser

Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
0,00 SEK/aktie
X-dag 24 apr.

Shareville

Delta i diskussionerna på SharevilleFå inspiration från tusentals portföljer och diskutera med andra duktiga investerare.
Logga in
 • 4 jan.
  Vet någon anledningen till försäljning av aktier av Jens Engwall mer än 13 miljoner, kommentar på det?
  13 jan.
  13 jan.
  Det var ju inte så länge sen som han fyllde på rejält. Att sälja av endel efter en uppgång på mer än 50% på extremt kort tid är kanske inte så konstigt?
 • What happened? I don't see any bad news but why this fell so strong?
 • Nyfosa rapportkommentar Q4-21: "Fortsätter att leverera aktieägarvärde" - Snabb hyres- och resultattillväxt - Nyfosa nu verksamt i tre länder - Fortsätter att leverera aktieägarvärde Rapportkommentar Snabb hyres- och resultattillväxt. Hyresintäkterna steg i Q4med 20% till 672 MSEK (559), vilket var i linje med utvecklingen tidigare under året. Under kvartalet fortsatte nettoinvesteringarna i fastigheter och bolaget har under året investerat netto för 5,7 MdSEK i nya fastigheter och 0,5 MdSEK i befintliga fastigheter, vilket förklarar huvuddelen av hyresintäktsökningen. Företaget hade vid årsskiftet fastigheter för 37,1 MdSEK (29,4), där Finland redan svarar för 5,7 MdSEK. Efterfrågan på Nyfosas lokaler fortsätter att vara stabil och bolaget kunde notera en marginell nettouthyrning under kvartalet. Uthyrningsgraden fortsätter att vara på en mycket hög nivå och var vid årsskiftet kring 95% med en kontraktslängd om 3,9 år. Driftnettot steg med 17% till 446 MSEK (382), vilket medförde att överskottsgraden sjönk till 66% (68), vilket förklaras av en låg överskottsgrad i de servicetjänster som erbjuds en del av de nytillkomna finska hyresgästerna samt en lägre andel mer högavkastande logistik/lagerfastigheter. Den genomsnittliga räntan på bolagets finansiella skulder uppgick till 1,9% vid årsskiftet vilket var oförändrad mot nivån för ett år sedan. Ökade elkostnader hade också en viss påverkan. Till följd av den snabba expansionen ökade bolagets räntebärande skuld till 21,0 MdSEK (17,1), vilket förklarar att finansnettot i kvartalet försämrades till -124 MSEK (-95). Ovanstående nettoskuld exkluderar den hybridobligation om 800 MSEK som emitterades i slutet av året. I Nyfosas förvaltningsresultat ingår resultatandelen i Söderport (ett bolag med fastigheter för ca 13 MdSEK och som delägs 50/50 med Sagax). Denna resultatandel uppgick under Q4 till 312 MSEK (144), varav positiva värdeförändringar ingick med 272 MSEK (91). Rensat för denna värdeförändring steg förvaltningsresultatet i kvartalet med hela 25% till 345 MSEK (276). De positiva värdeförändringarna i Nyfosas fastighetsbestånd uppgick till 667 MSEK och innebär en uppvärdering på helåret om knappt 1,7 MdSEK. Detta främst till följd av lägre avkastningskrav. Nyfosa nu verksamt i tre länder. Under 2021 beslöt Nyfosa att etablera sig i Finland och har med ett antal transaktioner snabbt fått ett betydande innehav i landet. I slutet av året offentliggjorde bolaget även att Norge stod på tur. När Nyfosa etablerade sig i Finland skedde det tillsammans med Brunswick Real Estate, som har lång erfarenhet av marknaden. På samma sätt har Nyfosa valt att samarbeta med ett lokalt bolag – Samfunnsbyggeren – när man går in på den norska marknaden. I detta fall sker det genom ett gemensamt ägt bolag vid namn Samfosa. Avsikten är att bygga upp ett diversifierat fastighetsbestånd om 5-7 MdSEK. Redan under december månad gjordes det första norska förvärvet med en fastighetsportfölj om 1,6 MdSEK. Även om likheterna på dessa tre fastighetsmarknader är många upplever vi det som positivt att Nyfosa gör dessa investeringar med lokala partners. Med fastigheter i tre olika länder får Nyfosa en mer väldiversifierad portfölj samtidigt som utrymmet för den opportunistiska investeringspolicyn utökas. Fortsätter att leverera aktieägarvärde. Under hela Nyfosas existens har det utdelningsgrundade kassaflödet per aktie varje år stigit snabbare än målet om 10%. Efter en stor uppryckning under Q4 blev det också fallet under 2021 med en uppgång på 11%. Detta medför att Nyfosa kan fortsätta med att öka utdelningen i snabb takt. För år 2021 föreslås utdelningen att höjas med hela 27% till 3,8 SEK (3,0). Med en nettobelåningsgrad på enbart 55% vid utgången av året och en räntetäckningsgrad på 3,3x har Nyfosa fortsatta möjligheter att öka fastighetsportföljen och därmed bidra till ett stigande förvaltningsresultat och kassaflöde. För 2022 har vi prognostiserat en ökning av hyresintäkterna med 19% som skulle ge ett förvaltningsresultat som stiger någon procentenhet mer. Detta bygger på att det under året tillkommer fastigheter för 5 MdSEK. Under 2021 steg det långsiktiga substansvärdet (EPRA NRV) med 20% till 96 SEK (80). Med stigande avkastningskrav på marknaden är det tveksamt om uppgången blir lika stor i år. Trots den press som alla fastighetsaktier inklusive Nyfosa utsatts för till följd av högre räntor handlas aktien fortsatt med en premie om ca 50% i förhållande till ovanstående substansvärde, vilket signalerar marknadens tilltro till företagets förmåga att fortsätta leverera aktieägarvärde.   ---------------------------------------- Disclaimer Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen. Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd. TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll. Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital. Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.
 • Analys Nyfosa: "Snabb inmarsch i Finland" - Stabil efterfrågan - Snabb inmarsch i Finland - Kursutveckling visar på starkt förtroende för ledningen Rapportkommentar Stabil efterfrågan. Pandemin verkar inte ha satt några större avtryck i efterfrågan på Nyfosas lokaler. Hyresintäkterna som i kvartalet steg med ca 80 MSEK eller med 14% till 634 MSEK (554), förklaras i huvudsak av en större fastighetsportfölj (ca 34,5 MdSEK att jämföra med 28,6 MdSEK för ett år sedan) men också av en nettouthyrning om +16 MSEK. Konkurser hos hyresgäster fortsätter att vara på en marginell nivå. Under kvartalet ökade den ekonomiska uthyrningsgraden till rekordhöga 94,4% (92,8). Driftnettot steg till 450 MSEK (410) men överskottsgraden sjönk till 71,0% (73,9), vilket förklaras av en låg överskottsgrad i de servicetjänster som erbjuds en del av de nytillkomna finska hyresgästerna samt en lägre andel mer högavkastande logistik/lagerfastigheter. Den genomsnittliga räntan om 1,9% i kvartalet var oförändrad mot den som erlades i snitt under 2020 och bolaget fortsätter att ha en relativt kort räntebindningstid om 1,2 år. Räntebärande skulder, som vid kvartalsskiftet stigit från motsvarande tidpunkt förra året till 20,1 MdSEK (17,1), förklarar att finansnettot försämrades till -115 MSEK (-95). I Nyfosas förvaltningsresultat ingår resultatandelen i Söderport (med fastigheter för drygt 13 MdSEK som delägs 50/50 med Sagax), vilken uppgick till 105 MSEK. Av detta belopp utgör 63 MSEK förvaltningsresultat och resten positiv värdeförändring. Förvaltningsresultatet (exklusive värdeförändringar och skatt i Söderport) steg med 8% till 371 (344). Nyfosa redovisade i kvartalet en positiv värdeutveckling på sina fastigheter om 426 MSEK, främst till följd av lägre avkastningsgrad.  Snabb inmarsch i Finland. Under våren meddelade Nyfosa ger sig in på den finska fastighetsmarknaden tillsammans med Brunswick Real Estate, som har lång erfarenhet av marknaden. Enligt ledningen saknas ett ”opportunistiskt fastighetsbolag” av Nyfosas typ på den finska marknaden och planen är att bygga upp en fastighetsportfölj om 7 MdSEK under fem år. Vid kvartalets utgång hade redan 19 fastigheter med ett värde om drygt 2,5 MdSEK förvärvats och uppenbarligen förhandlas det för närvarande om ett stort antal ytterligare förvärv. Det nuvarande finska beståndet består av moderna kontorsfastigheter med stabila hyresgäster i växande regionstäder i landet. En högre direktavkastning generellt för finska fastigheter kommer att ha en positiv effekt på förvaltningsresultatet. Efter en relativt hög transaktionsaktivitet i fastighetsportfäljen i Sverige under första halvåret med förvärv för ca 2 MdSEK och avyttringar om 0,7 MdSEK gjordes inga affärer av storleksordning under Q3. Med en riktad nyemission i juni som tillförde bolaget 750 MSEK uppgick nettobelåningsgraden till enbart 56,5% (56,4) vid utgången av kvartalet och räntetäckningsraden till 3,7 (4,0).  Kursutveckling visar på starkt förtroende för ledningen. Med ett hyresvärde på fastigheterna som stigit med ca 15% under de senaste 12 månaderna om 2 761 MSEK (2 391) och där den uthyrningsbara ytan under samma tid vuxit med 8% fortsätter Nyfosa att växa snabbt och lönsamt. sker på ett enligt vår mening kontrollerat sätt, vilket de finansiella nyckeltalen visar. Vi har prognostiserat en ökning av hyresintäkterna nästa år med 11% samtidigt som förvaltningsresultatet (exklusive värdeförändringar i både Nyfosa och Söderport) stiger med 21%. Under flera år har Nyfosas utdelningsgrundande kassaflöde per aktie stigit betydligt snabbare än målet om 10%. Till följd av lägre utdelning från Söderport samt under året genomförd nyemission har kassaflödet under de senaste fyra kvartalen minskat med 4%. Vi prognostiserar en betydande förbättring under sista kvartalet när effekterna av de stora förvärven börjar få effekt på intäkterna. Den starka kursutvecklingen fortsätter och aktien har enbart i år stigit med 75% samtidigt som bolagets långsiktiga substansvärde (EPRA NRV) enbart stigit med ca 16% till 89 SEK. Aktien handlas därmed för närvarande med en premie om 60% i förhållande till substansvärdet. Det visar på marknadens fortsatta förtroende för företagsledningen förmåga att skapa aktieägarvärde. ---------------------------------------- Disclaimer Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen. Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd. TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll. Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital. Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna eller eventuella felaktigheter i automatiska översättningar.

Orderdjup

Stängd
Antal
Köp
60 566
Sälj
Antal
60 308

Senaste avslut

TidPrisAntalKöpareSäljare
747--
601--
146--
75--
147--
Volymvägt snittpris (VWAP)
97,08
VWAP
97,08
Omsättning (SEK)
34 690 331

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Mäklarstatistik

Ingen data hittades

Kunder har även besökt

Företagshändelser

Nästa händelse
2024 Q1-rapport
22 apr.
Tidigare händelser
2023 Q4-rapport22 feb.
2023 Q4-rapport21 feb.
2023 Q3-rapport26 okt. 2023
2023 Q2-rapport11 juli 2023
2022 Årsstämma25 apr. 2023
Data hämtas från Millistream, Quartr

Relaterade värdepapper

Inga Nordnet Markets Certifikat finns med underliggande värdepapper. Se övriga Certifikat
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm