Hoppa till huvudinnehållet

FinlandFinlandMartela Oyj A
(MARAS)

· Nasdaq Helsinki
· Valuta i EUR
Nasdaq Helsinki
Senast
2,09
Idag %
+2,96%
Idag +/-
+0,06
Köp
2,10
Sälj
2,22
Högst
2,09
Lägst
2,00
Omsatt (Antal)
6 055
· Nasdaq Helsinki
· Valuta i EUR
Nasdaq Helsinki
· Nasdaq Helsinki · Valuta i EUR
· Valuta i EUR
Nasdaq Helsinki
Senast
2,09
Utveckling idag
+2,96%
+0,06
Köp
2,10
Sälj
2,22
Högst
2,09
Lägst
2,00
Omsatt (Antal)
6 055
Q1-rapport
Endast PDF
30 dagar sedan

Orderdjup

Stängd
Antal
Köp
550
Sälj
Antal
1

Senaste avslut

TidPrisAntalKöpareSäljare
237--
113--
986--
629--
135--
Volymvägt snittpris (VWAP)
2,02
VWAP
2,02
Omsättning (EUR)
12 290

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Mäklarstatistik

Ingen data hittades

Företagshändelser

Nästa händelse
2023 Q2-rapport
11 aug.
Tidigare händelser
2023 Q1-rapport5 maj
2022 Årsstämma29 mars
2022 Årsrapport10 feb.
2022 Q3-rapport4 nov. 2022
2022 Affärsgenomgång4 nov. 2022
Data hämtas från Millistream, Quartr

Relaterade värdepapper

Inga Nordnet Markets Certifikat finns med underliggande värdepapper. Se övriga Certifikat

Kunder har även besökt

Nyheter & Analyser

Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.
Q1-rapport
Endast PDF
30 dagar sedan

Företagshändelser

Nästa händelse
2023 Q2-rapport
11 aug.
Tidigare händelser
2023 Q1-rapport5 maj
2022 Årsstämma29 mars
2022 Årsrapport10 feb.
2022 Q3-rapport4 nov. 2022
2022 Affärsgenomgång4 nov. 2022
Data hämtas från Millistream, Quartr

Nyheter & Analyser

Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.

Relaterade värdepapper

Inga Nordnet Markets Certifikat finns med underliggande värdepapper. Se övriga Certifikat

Shareville

 • Martela on saanut taseensa kuntoon. Seuraavaksi yhtiön täytyy saada tuloskäänne aikaiseksi. Analyytikko Thomas Westerholm kommentoi. https://www.inderes.fi/fi/videot/martela-tuloskaanne-tyopoydalla Aiheet: 00:00 Aloitus 00:12 Tase vihdoin terve 02:13 Liiketoimintamalli 03:29 Uusi työympäristö 07:47 Kasvumahdollisuudet Pohjoimaissa 09:08 Tuloskäänne 10:30 Huomioi nämä arvostuksessa
 • Martelan kiinteistötransaktion myötä yhtiön taseesta vapautui odotuksiamme enemmän piilevää arvoa, mikä riittää hyvin velkaisen taseen tervehdyttämiseen. Analyytikko Thomas Westerholm kommentoi. https://www.inderes.fi/fi/videot/martela-tase-vihdoin-kuntoon -Aiheet- 00:00 Aloitus 00:18 Nummelan kiinteistötransaktion vaikutukset Martelalle 01:51 Kauppa osakkeenomistajan näkökulmasta 04:00 Varojen käyttökohteet 05:42 Ennustemuutokset 07:51 Suositus ja arvostustaso
 • Martela on antanut näyttöjä parantuneesta tuloskunnosta, mutta pitkän haastavan vaiheen jälkeen ja markkinatilanteeseen liittyvästä epävarmuudesta johtuen haluamme lisää näyttöjä kannattavuustason jatkuvuudesta. Analyytikko Thomas Westerholm kommentoi. https://www.inderes.fi/fi/videot/martela-elpymisen-merkkeja -Videon aiheet- 00:00 Aloitus 00:10 Q4-luvut ja osinkoehdotus 02:59 Ohjeistus 04:00 Ennustemuutokset 05:17 Sijoitusprofiili ja riskit 07:39 Osakkeen arvostustaso 09:14 Isku Yhtiöt omistusosuus
 • Martela laaja raportti: Odottelemme näyttöjä tuloskäänteestä https://www.inderes.fi/fi/odottelemme-nayttoja-tuloskaanteesta Toistamme vähennä-suosituksemme ja laskemme tavoitehintaamme 2,5 euroon (aik. 2,8 euroa) ennustemuutoksiamme ja osakkeen kohonnutta riskiprofiilia peilaten. Vuosi 2021 on ollut Martelalle vaikea toimialan haastavasta markkinatilanteesta johtuen, mutta toteutetut tehostustoimet luovat yhtiön tuloskäänteelle hyvää pohjaa toimialan kysyntäkuvan piristyessä. Sijoittajan kannattaa mielestämme olla varovainen Martelan osakkeen kanssa, sillä yhtiön taseelle kriittinen tuloskäänne on yksityisen puolen kysynnän elpymisen varassa. Lisäksi väliaikaisesti kohonneet materiaalikulut, potentiaalinen tulosvaroitus ja johdon vaihdoksen aiheuttama mahdollinen epäjatkuvuus nostavat lyhyellä tähtäimellä riskiprofiilia tavallista korkeammalle. Pohjoismaiden johtavia työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavia yrityksiä Martela on pohjoismaiden suurimpia työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavia yrityksiä. Yhtiöllä on laaja tuote- ja palvelutarjoama, jolla se pyrkii vastaamaan asiakkaan kaikkiin tilan toteuttamiseen liittyviin tarpeisiin läpi tilan elinkaaren. Noin 85 % konsernin liikevaihdosta tulee tuotemyynnistä ja loput palvelumyynnistä, jonka osuutta pyritään systemaattisesti kasvattamaan. Yhtiön fokus on Pohjoismaissa (Suomi, Ruotsi, Norja), joissa se tarjoaa tuotteita ja palveluita omien kontaktipisteiden kautta. Noin 5 % Martelan liikevaihdosta tulee muilta markkina-alueilta, jossa tuotemyynti on jälleenmyyjien varassa. Työympäristöjen kiihtyvä murros tuo pidemmälle katsovia mahdollisuuksia Martelan kannalta tärkeät työympäristöt elivät jo ennen pandemiaa toimitilojen rakenteellisen liikkuman (ts. painopiste perinteisistä huonetoimistoista kohti kustannustehokkaampia avo- ja monitilatoimistoja) aiheuttamassa murrosvaiheessa. Pandemian seurauksena työnteko siirtyi lähes yhdessä yössä etätyöasentoon ja pysyttelee siellä jossain määrin edelleen. Tämä on johtanut tilatarpeiden aiempaa kriittisempään tarkasteluun ja siten murrosvauhdin asteittaiseen kiihtymiseen. Arviomme mukaan erityisesti työympäristöjen joustokyvyt tulevat pitkällä aikavälillä korostumaan, minkä tulisi tarjota Martelan kaltaisille kokonais- ja elinkaaripalveluihin kykeneville toimijoille vähintäänkin järkeviä toimintamahdollisuuksia. Lyhyellä aikavälillä kokonaiskuva on kuitenkin vielä haastava ja keskeisimmät epävarmuudet liittyvät arviomme mukaan 1) mihin etä- ja toimistyön välinen suhde lopulta asettuu sekä 2) milloin ja missä laajuudessa muuttuneisiin tilatarpeisiin ryhdytään investoimaan. Nämä lyhyen aikavälin tenkkapoot ovat luonnollisesti yhtiön omien käsien ulkopuolella, kun taas pitkän aikavälin mahdollisuuksista hyötyminen on sidonnainen Martelan omaan kilpailukykyyn ja päivittäisen tekemisen laatuun. Tuotto/riski-suhde ei näissä olosuhteissa houkuttele Vuoden 2022 ennusteillamme Martelan P/E-luku on 11x ja vastaava EV/EBIT-kerroin 7x. Nämä kertoimet ovat Martelan toistaiseksi heikkoon tuloskuntoon ja sijoitusprofiiliin suhteutettuna kohtuullisen korkeita, kun taas vuoden 2023 ennusteidemme valossa arvostuskuva näyttää selvästi neutraalimmalta (P/E 8x ja EV/EBIT 5x). Näitä tekijöitä heijastellen kertoimista on vaikea löytää riittävää nousuvaraa positiivisen suosituksen oikeuttamiseksi. Martelan liiketoimintamallin korkean operatiivisen vivun ja matalan pääoman tarpeen seurauksena tulos kasvaa voimakkaasti liikevaihdon elpyessä, mutta osakkeen lyhyen aikavälin riskit painavat mielestämme vaakakupissa enemmän.
 • Martela: Loppuvuoteen takaa-ajoasemasta https://www.inderes.fi/fi/uutiset/martela-loppuvuoteen-takaa-ajoasemasta Martela julkaisi perjantaina odotuksiamme heikomman Q2-raportin. Raportoidut luvut eivät antaneet vielä aihetta juhlaan, joskin kommentit kasvuun kääntyneistä uusista tilauksista olivat loppuvuotta ajatellen rohkaisevia. Viimeisen vuoden aikana kulurakennetta on tehostettu, mutta tuloskäänteen toteutuminen tarvitsee tukea myös kasvavista volyymeistä. Osake ei ole lähivuosien ennusteilla erityisen kallis. Tuloskäänteen etenemiseen yhä liittyvästä epävarmuudesta johtuen pidämme kuitenkin seuraavan vuoden tuotto-odotusta toistaiseksi liian matalana. Näin ollen jäämme odottamaan parempaa ostopaikkaa ja toistamme vähennä-suosituksemme. Tavoitehintamme tarkistamme tekemiämme ennustemuutoksia heijastellen 2,8 euroon (aik. 3,2 euroa). Alkuvuoden haasteet jatkuivat Martelan liikevaihto laski Q2:lla 11 % 18,6 MEUR:oon, mikä alitti 19,6 MEUR:n tasalla olleen ennusteemme. Laskun taustalla oli odotetusti koronapandemiasta johtunut epävarmuus, vahvoissa etätyöasetuksissa pysynyt työnteko ja tästä parivaljakosta etenkin yksityisen sektorin kysyntään heijastuneet vaikutukset. Liiketoiminta kehittyi tahmeasti yhtiön päämarkkinoilla Suomessa ja Ruotsissa, mutta pienemmillä markkina-alueilla toipuminen jatkui. Martela teki Q2:lla 2,0 MEUR:n liiketappion, mikä oli varsin selvästi odotuksiamme syvempi. Q2:lla kannattavuutta painoivat laskeneet volyymit sekä odotuksiamme voimakkaammin laskenut myyntikate. Tämän taustalla oli myynnin painottuminen matalakatteisempaan projektikauppaan, kiristynyt kilpailutilanne (ts. laskevan markkinan hintavetoiset volyymihaut) sekä poikkeuksellisen nopea raaka-ainekustannusten nousu. Tarkistimme kannattavuusennusteitamme Q2-raportin yhteydessä Martela toisti kuluvan vuoden ohjeistuksen, jonka mukaan yhtiö odottaa paranevaa liikevaihtoa ja liiketulosta. Keskeisimmät ohjeistuksen taustalla olevat ajurit ovat arviomme mukaan edelleen 1) viimeisen vuoden aikana toteutettujen tehostustoimien täysimääräiset hyödyt, 2) uusien sopeutusliikkeiden nettovaikutukset sekä 3) loppuvuotta kohti elpyvä toimintaympäristö ja sen seurauksena kohoavat volyymitasot. Johdon tarkempia ja kysynnän kehittymisestä osviitta antaneita kommentteja heijastellen teimme ainoastaan pieniä muutoksia loppuvuoden liikevaihto-odotuksiimme. Tulosennusteitamme laskimme sen sijaan selvemmin. Tämän taustalla olivat pitkälti ruuvauksen hivenen liian optimistisilta vaikuttaneissa myyntikatearvioissamme. Koko vuoden osalta odotamme Martelan liikevaihdon kasvavan nyt 1 % 90 MEUR:oon ja liiketappion supistuvan 0,5 MEUR:oon. Ensi vuonna odotamme yhtiöltä huomattavasti pirteämpää tuloskehitystä parempaa toimintaympäristöä, tänä vuonna toteutetuista sopeutusliikkeistä tulevia täysimääräisiä hyötyjä sekä omia myyntionnistumisia (mm. WaaS-konseptin asteittainen eteneminen) heijastellen. Puollamme vielä varovaista lähestymistä Vuoden 2022 ennusteillamme Martelan P/E-luku on 11x ja vastaava EV/EBIT-kerroin on 9x. Eteenpäin katsovia kertoimia ei voi sanoa erityisen korkeiksi, mutta niihin sisältyy reippaaseen tuloskasvuodotukseemme liittyvät epävarmuudet. Etätyöskentelyn pitkittyminen voi nopeasti muuttaa toimialan kysyntäkuvaa ja kilpailudynamiikkaa, mikä nostaa lyhyellä aikavälillä osakkeen riskiprofiilia. Kysynnän elpyessä Martelan tuloskäänne voi edetä selvästi odotuksiamme nopeammin, mutta vallitsevilla tiedoilla emme näe osakkeessa sellaista tuotto-odotusta, joka oikeuttaisi positiivisen näkemyksen ottamisen. Täten jäämme odottamaan parempaa tuotto/riski-suhdetta.
Diskutera på Shareville
Dela med dig eller ta del av kunskap och inspiration i vårt nätverk för investerare.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna.
Q1-rapport
Endast PDF
30 dagar sedan

Företagshändelser

Nästa händelse
2023 Q2-rapport
11 aug.
Tidigare händelser
2023 Q1-rapport5 maj
2022 Årsstämma29 mars
2022 Årsrapport10 feb.
2022 Q3-rapport4 nov. 2022
2022 Affärsgenomgång4 nov. 2022
Data hämtas från Millistream, Quartr

Shareville

 • Martela on saanut taseensa kuntoon. Seuraavaksi yhtiön täytyy saada tuloskäänne aikaiseksi. Analyytikko Thomas Westerholm kommentoi. https://www.inderes.fi/fi/videot/martela-tuloskaanne-tyopoydalla Aiheet: 00:00 Aloitus 00:12 Tase vihdoin terve 02:13 Liiketoimintamalli 03:29 Uusi työympäristö 07:47 Kasvumahdollisuudet Pohjoimaissa 09:08 Tuloskäänne 10:30 Huomioi nämä arvostuksessa
 • Martelan kiinteistötransaktion myötä yhtiön taseesta vapautui odotuksiamme enemmän piilevää arvoa, mikä riittää hyvin velkaisen taseen tervehdyttämiseen. Analyytikko Thomas Westerholm kommentoi. https://www.inderes.fi/fi/videot/martela-tase-vihdoin-kuntoon -Aiheet- 00:00 Aloitus 00:18 Nummelan kiinteistötransaktion vaikutukset Martelalle 01:51 Kauppa osakkeenomistajan näkökulmasta 04:00 Varojen käyttökohteet 05:42 Ennustemuutokset 07:51 Suositus ja arvostustaso
 • Martela on antanut näyttöjä parantuneesta tuloskunnosta, mutta pitkän haastavan vaiheen jälkeen ja markkinatilanteeseen liittyvästä epävarmuudesta johtuen haluamme lisää näyttöjä kannattavuustason jatkuvuudesta. Analyytikko Thomas Westerholm kommentoi. https://www.inderes.fi/fi/videot/martela-elpymisen-merkkeja -Videon aiheet- 00:00 Aloitus 00:10 Q4-luvut ja osinkoehdotus 02:59 Ohjeistus 04:00 Ennustemuutokset 05:17 Sijoitusprofiili ja riskit 07:39 Osakkeen arvostustaso 09:14 Isku Yhtiöt omistusosuus
 • Martela laaja raportti: Odottelemme näyttöjä tuloskäänteestä https://www.inderes.fi/fi/odottelemme-nayttoja-tuloskaanteesta Toistamme vähennä-suosituksemme ja laskemme tavoitehintaamme 2,5 euroon (aik. 2,8 euroa) ennustemuutoksiamme ja osakkeen kohonnutta riskiprofiilia peilaten. Vuosi 2021 on ollut Martelalle vaikea toimialan haastavasta markkinatilanteesta johtuen, mutta toteutetut tehostustoimet luovat yhtiön tuloskäänteelle hyvää pohjaa toimialan kysyntäkuvan piristyessä. Sijoittajan kannattaa mielestämme olla varovainen Martelan osakkeen kanssa, sillä yhtiön taseelle kriittinen tuloskäänne on yksityisen puolen kysynnän elpymisen varassa. Lisäksi väliaikaisesti kohonneet materiaalikulut, potentiaalinen tulosvaroitus ja johdon vaihdoksen aiheuttama mahdollinen epäjatkuvuus nostavat lyhyellä tähtäimellä riskiprofiilia tavallista korkeammalle. Pohjoismaiden johtavia työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavia yrityksiä Martela on pohjoismaiden suurimpia työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavia yrityksiä. Yhtiöllä on laaja tuote- ja palvelutarjoama, jolla se pyrkii vastaamaan asiakkaan kaikkiin tilan toteuttamiseen liittyviin tarpeisiin läpi tilan elinkaaren. Noin 85 % konsernin liikevaihdosta tulee tuotemyynnistä ja loput palvelumyynnistä, jonka osuutta pyritään systemaattisesti kasvattamaan. Yhtiön fokus on Pohjoismaissa (Suomi, Ruotsi, Norja), joissa se tarjoaa tuotteita ja palveluita omien kontaktipisteiden kautta. Noin 5 % Martelan liikevaihdosta tulee muilta markkina-alueilta, jossa tuotemyynti on jälleenmyyjien varassa. Työympäristöjen kiihtyvä murros tuo pidemmälle katsovia mahdollisuuksia Martelan kannalta tärkeät työympäristöt elivät jo ennen pandemiaa toimitilojen rakenteellisen liikkuman (ts. painopiste perinteisistä huonetoimistoista kohti kustannustehokkaampia avo- ja monitilatoimistoja) aiheuttamassa murrosvaiheessa. Pandemian seurauksena työnteko siirtyi lähes yhdessä yössä etätyöasentoon ja pysyttelee siellä jossain määrin edelleen. Tämä on johtanut tilatarpeiden aiempaa kriittisempään tarkasteluun ja siten murrosvauhdin asteittaiseen kiihtymiseen. Arviomme mukaan erityisesti työympäristöjen joustokyvyt tulevat pitkällä aikavälillä korostumaan, minkä tulisi tarjota Martelan kaltaisille kokonais- ja elinkaaripalveluihin kykeneville toimijoille vähintäänkin järkeviä toimintamahdollisuuksia. Lyhyellä aikavälillä kokonaiskuva on kuitenkin vielä haastava ja keskeisimmät epävarmuudet liittyvät arviomme mukaan 1) mihin etä- ja toimistyön välinen suhde lopulta asettuu sekä 2) milloin ja missä laajuudessa muuttuneisiin tilatarpeisiin ryhdytään investoimaan. Nämä lyhyen aikavälin tenkkapoot ovat luonnollisesti yhtiön omien käsien ulkopuolella, kun taas pitkän aikavälin mahdollisuuksista hyötyminen on sidonnainen Martelan omaan kilpailukykyyn ja päivittäisen tekemisen laatuun. Tuotto/riski-suhde ei näissä olosuhteissa houkuttele Vuoden 2022 ennusteillamme Martelan P/E-luku on 11x ja vastaava EV/EBIT-kerroin 7x. Nämä kertoimet ovat Martelan toistaiseksi heikkoon tuloskuntoon ja sijoitusprofiiliin suhteutettuna kohtuullisen korkeita, kun taas vuoden 2023 ennusteidemme valossa arvostuskuva näyttää selvästi neutraalimmalta (P/E 8x ja EV/EBIT 5x). Näitä tekijöitä heijastellen kertoimista on vaikea löytää riittävää nousuvaraa positiivisen suosituksen oikeuttamiseksi. Martelan liiketoimintamallin korkean operatiivisen vivun ja matalan pääoman tarpeen seurauksena tulos kasvaa voimakkaasti liikevaihdon elpyessä, mutta osakkeen lyhyen aikavälin riskit painavat mielestämme vaakakupissa enemmän.
 • Martela: Loppuvuoteen takaa-ajoasemasta https://www.inderes.fi/fi/uutiset/martela-loppuvuoteen-takaa-ajoasemasta Martela julkaisi perjantaina odotuksiamme heikomman Q2-raportin. Raportoidut luvut eivät antaneet vielä aihetta juhlaan, joskin kommentit kasvuun kääntyneistä uusista tilauksista olivat loppuvuotta ajatellen rohkaisevia. Viimeisen vuoden aikana kulurakennetta on tehostettu, mutta tuloskäänteen toteutuminen tarvitsee tukea myös kasvavista volyymeistä. Osake ei ole lähivuosien ennusteilla erityisen kallis. Tuloskäänteen etenemiseen yhä liittyvästä epävarmuudesta johtuen pidämme kuitenkin seuraavan vuoden tuotto-odotusta toistaiseksi liian matalana. Näin ollen jäämme odottamaan parempaa ostopaikkaa ja toistamme vähennä-suosituksemme. Tavoitehintamme tarkistamme tekemiämme ennustemuutoksia heijastellen 2,8 euroon (aik. 3,2 euroa). Alkuvuoden haasteet jatkuivat Martelan liikevaihto laski Q2:lla 11 % 18,6 MEUR:oon, mikä alitti 19,6 MEUR:n tasalla olleen ennusteemme. Laskun taustalla oli odotetusti koronapandemiasta johtunut epävarmuus, vahvoissa etätyöasetuksissa pysynyt työnteko ja tästä parivaljakosta etenkin yksityisen sektorin kysyntään heijastuneet vaikutukset. Liiketoiminta kehittyi tahmeasti yhtiön päämarkkinoilla Suomessa ja Ruotsissa, mutta pienemmillä markkina-alueilla toipuminen jatkui. Martela teki Q2:lla 2,0 MEUR:n liiketappion, mikä oli varsin selvästi odotuksiamme syvempi. Q2:lla kannattavuutta painoivat laskeneet volyymit sekä odotuksiamme voimakkaammin laskenut myyntikate. Tämän taustalla oli myynnin painottuminen matalakatteisempaan projektikauppaan, kiristynyt kilpailutilanne (ts. laskevan markkinan hintavetoiset volyymihaut) sekä poikkeuksellisen nopea raaka-ainekustannusten nousu. Tarkistimme kannattavuusennusteitamme Q2-raportin yhteydessä Martela toisti kuluvan vuoden ohjeistuksen, jonka mukaan yhtiö odottaa paranevaa liikevaihtoa ja liiketulosta. Keskeisimmät ohjeistuksen taustalla olevat ajurit ovat arviomme mukaan edelleen 1) viimeisen vuoden aikana toteutettujen tehostustoimien täysimääräiset hyödyt, 2) uusien sopeutusliikkeiden nettovaikutukset sekä 3) loppuvuotta kohti elpyvä toimintaympäristö ja sen seurauksena kohoavat volyymitasot. Johdon tarkempia ja kysynnän kehittymisestä osviitta antaneita kommentteja heijastellen teimme ainoastaan pieniä muutoksia loppuvuoden liikevaihto-odotuksiimme. Tulosennusteitamme laskimme sen sijaan selvemmin. Tämän taustalla olivat pitkälti ruuvauksen hivenen liian optimistisilta vaikuttaneissa myyntikatearvioissamme. Koko vuoden osalta odotamme Martelan liikevaihdon kasvavan nyt 1 % 90 MEUR:oon ja liiketappion supistuvan 0,5 MEUR:oon. Ensi vuonna odotamme yhtiöltä huomattavasti pirteämpää tuloskehitystä parempaa toimintaympäristöä, tänä vuonna toteutetuista sopeutusliikkeistä tulevia täysimääräisiä hyötyjä sekä omia myyntionnistumisia (mm. WaaS-konseptin asteittainen eteneminen) heijastellen. Puollamme vielä varovaista lähestymistä Vuoden 2022 ennusteillamme Martelan P/E-luku on 11x ja vastaava EV/EBIT-kerroin on 9x. Eteenpäin katsovia kertoimia ei voi sanoa erityisen korkeiksi, mutta niihin sisältyy reippaaseen tuloskasvuodotukseemme liittyvät epävarmuudet. Etätyöskentelyn pitkittyminen voi nopeasti muuttaa toimialan kysyntäkuvaa ja kilpailudynamiikkaa, mikä nostaa lyhyellä aikavälillä osakkeen riskiprofiilia. Kysynnän elpyessä Martelan tuloskäänne voi edetä selvästi odotuksiamme nopeammin, mutta vallitsevilla tiedoilla emme näe osakkeessa sellaista tuotto-odotusta, joka oikeuttaisi positiivisen näkemyksen ottamisen. Täten jäämme odottamaan parempaa tuotto/riski-suhdetta.
Diskutera på Shareville
Dela med dig eller ta del av kunskap och inspiration i vårt nätverk för investerare.
Kommentarerna ovan kommer från användare på Nordnets sociala nätverk Shareville och har varken redigerats eller på förhand granskats av Nordnet. Det innebär inte att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Nordnet påtar sig inget ansvar för kommentarerna.

Orderdjup

Stängd
Antal
Köp
550
Sälj
Antal
1

Senaste avslut

TidPrisAntalKöpareSäljare
237--
113--
986--
629--
135--
Volymvägt snittpris (VWAP)
2,02
VWAP
2,02
Omsättning (EUR)
12 290

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Mäklarstatistik

Ingen data hittades

Kunder har även besökt

Nyheter & Analyser

Nyheter och/eller generella investeringsrekommendationer alternativt utdrag därav på denna sida och relaterade länkar är framtagna och tillhandahålls av den leverantör som anges. Nordnet har inte medverkat till framtagandet, granskar inte och har inte gjort några ändringar i materialet. Läs mer om investeringsrekommendationer.

Relaterade värdepapper

Inga Nordnet Markets Certifikat finns med underliggande värdepapper. Se övriga Certifikat

Nyckeldata

 • P/E
  -
 • P/E*
  -
 • P/B
  -
 • P/S
  -
 • Utdelning/aktie
  -
 • EPS
  -
 • Direktavkastning
  -
 • EPS tillväxt*
  -
 • PEG
  -
*Baserat på estimat

Finansiell översikt

Morningstar faktablad
Ingen data hittades.

Bolagsöversikt

Ingen sammanfattning finns tillgänglig.
 • Företagsnamn
  -
 • VD
  -
 • E-post
  -
 • Hemsida
  -
 • Säte
  -
 • Antal aktier
  -
 • Börsvärde
  -

Om värdepapperet

 • Namn
  Martela Oyj A
 • ISIN
  FI0009900385
 • Sektor
  -
 • Bransch
  -
 • Kortnamn
  MARAS
 • Introduktionsdatum
  -
 • Antal ägare hos Nordnet
  -
 • Belåningsgrad
  10%
 • Säkerhetskrav
  190%
 • Blankningsbar
  Nej