Spara hållbart

Se sändningen i efterhand

Upp

Dela:

Nytt hållbarhetsbetyg för fonder

Vill man investera i fonder som är hållbara har det tidigare varit ganska svårt att få insikt i hur hållbara olika fonder är och kanske framförallt – att jämföra fonderna med varandra. För att hjälpa dig som sparar i fonder har Morningstar nu tagit fram ett nytt fondbetyg som graderar hur hållbart en fond investerar. I bedömningen ingår bland annat miljöhänsyn, behandling av anställda och jämställdhet i styrelsen.

Du hittar betyget på respektive fondsidorna som du hittar här. Där kan du sortera fonder efter exempelvis fondkategori, förvaltare eller avkastning. Vi har även valt ut fyra populära fondkategorier och tagit fram de fonder på Nordnet som fått högst hållbarhetsbetyg inom respektive kategori i topplistan nedan.

Ratingen är per 2015-12-31 och utbudet är fonder som finns till försäljning i Sverige på Nordnet. Kategorierna är baserade på Morningstars egna kategorier. Tänk på att topplistorna nedan endast speglar fondernas hållbarhetsbetyg i respektive kategori – du hittar mer information om hållbarhetsbetyget för respektive fond genom att klicka på "Läs mer hos Morningstar".

Topp 3 - Sverigefonder: Stora bolag

Handelsbanken AstraZeneca Allemans

Swedbank Robur Humanfond

Swedbank Robur Ethica Sverige

Topp 3 - Sverigefonder: Små/medelstora bolag

Cicero SRI Sverige

Swedbank Robur Exportfond

Handelsbanken Sverige Selektiv

Topp 3 - Sverige & Global

KPA Etisk Aktiefond   

AMF Aktiefond Världen  

Lärarfond 21-44 år

Topp 3 - Blandfonder

Så fungerar hållbarhetsbetyget

Vilka fonder ingår?


Hållbarhetsbetyget släpptes av Morningstar den 17 mars och täcker just nu ca 300 svenska fonder - vilket motsvarar ungefär hälften av alla svenska fonder. Enligt Morningstar kommer antalet fonder som blir betygsatta att successivt öka. Du kan läsa mer om betyget på Morningstars hemsida.

Varför har Morningstar tagit fram betyget?


Hittills har det varit svårt att som fondsparare jämföra hur pass hållbara olika fonders innehav är. Fondbolagen har historiskt kunnat beskriva sitt hållbarhetsarbete på olika sätt, t.ex. genom att namnge fonder som etiska/hållbara, eller genom att endast investera efter specifika hållbarhetskriterier.

Problemet har varit att utbudet av fonder som uttalat investerar efter hållbarhetskriteria har varit begränsat, vilket har gjort det svårt att hitta fonder som i övrigt passar varje sparares behov. Det andra problemet har varit att det är svårt att avgöra hur väl fondförvaltarna faktiskt har lyckas hitta hållbara investeringar.

Enligt Morningstar så hjälper det nya hållbarhetsbetyget fondsparare att lösa båda problemen. Dels skapas en möjlighet att utvärdera fonder som kallas hållbara. Dels analyseras hållbarhetsaspekten hos alla fonder som rapporterar sina innehav till Morningstar, oberoende av fondbolagens egna åsikter kring hur de arbetar och tar hänsyn till hållbarhetsaspekter i förvaltningen.. Totalt analyseras globalt över 20.000 fonder, vilket ökar chansen för dig som sparare att hitta de fonder som bäst passar dina behov.


Du kan läsa mer om varför Morningstar tagit fram betyget här.

Vilka är Morningstar?


Morningstar är ett företag som publicerar och tillhandahåller fondinformation. Man har varit verksam i Sverige sedan 1999. Det amerikanska bolaget Morningstar Inc är börsnoterat på Nasdaq och är världens största oberoende utgivare av fondinformation. Du kan läsa mer om Morningstar här.

Hur sätts betygen?


Morningstars hållbarhetsbetyg mäter hur väl företagen som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsfrågor och hur stora riskerna är för ökade problem med hållbarhetsaspekter i verksamheterna jämfört med andra liknande fonder. Utgångspunkten är data om de enskilda börsföretagen från Sustainalytics, en av världens främsta specialister på att granska just ESG (hållbarhet). Sustainalytics har idag över hundra analytiker som täcker mer än 4500 börsföretag globalt. Ett villkor för att sätta betygen är att mer än 50 procent av fondens senast rapporterade innehav täcks av Sustainalytics utvärderingar.


Du kan läsa mer om hur betygen sätts här.

Vilka är Sustianalytics?


Sustainalytics tar fram hållbarhetsanalyser av bolag till investerare och finansiella institutioner världen över. Bolaget grundades 1992 i Kanada och jobbar både med Responsible Investments (RI) och Socially Responsible Investments (SRI).

Finns det nackdelar med betygssättningen?


Det finns vissa begränsningar i hur hållbarhetsbetyget fördelas. Exempelvis tar betyget inte hänsyn till om fonden aktivt väljer bort företag som tillverkar alkohol eller verksamheter som orsakar stora utsläpp av koldioxid. Betyget väger inte heller in om förvaltaren har lyckats med att positiv påverka företag man investerar i, till exempel att man köper bolag som är dåliga på hållbarhet och genom sitt ägande påverkar bolaget att bli bättre. En annan svaghet är att det främst är större börsbolag som granskas, men få småbolag - man granskar idag ca 4500 börsföretag globalt.

Kan man utvärdera hållbarhet på andra sätt?


Ja, ett annat vanligt verktyg är Hållbarhetsprofilen som är framtagen av Swesif. Swesif är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige.

Du kan läsa mer om Swesif och hållbarhetsprofilen här.

Jag har fler frågor!


Vad kul att du är intresserad av att höra mer om hållbarhetsbetyget! Du kan läsa mer på Morningstars hemsida som du hittar här eller på Sustainalytics sida som du hittar här.


Du kan självklart också kontakta oss på Nordnet på 08-506 330 00 eller info@nordnet.se


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.