Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Hur beskattas mitt konto?

ISK är ett så kallat schablonbeskattat konto, vilket innebär att du betalar en viss procentsats i skatt per år. Istället för att betala 30% skatt på realiserade vinster man gjort inom kontot (som man gör på en aktie-och fonddepå) så räknas kontots schablonintäkt fram och skickas som en kontrolluppgift till Skatteverket. Uppgifterna kommer förifyllda på nästkommande års deklaration och man behöver därmed inte deklarera affärerna som man gjort på kontot.

 

Hur får jag fram schablonintäkten?


Schablonintäkten räknas fram genom att man multiplicerar kontots kapitalunderlag med en skattesats. 
Kapitalunderlaget beräknas årligen som en fjärdedel av summan för nedan uppgifter:

  • Värdet av tillgångarna på kontot vid ingången av varje kvartal.
  • Insättningar till kontot under året. Även insättningar av aktier och fonder räknas in.

 


I  år (2024) är skattesatsen 3,62 %, och eftersom man sedan skattar 30% på schablonintäkten, kan man förkortat säga att kapitalunderlaget beskattas med 1,086% (3,62 % * 30 %). Skattesatsen baseras på statslåneräntan per 30 november föregående år + 1 procentenhet, dock finns ett golv att skattesatsen som lägst kan vara 1,25%.

Räkneexempel 2024
 

  • Kontots värde ingången av 2024 (1:a januari) är 100 000 kr
  • Värdet vid ingången av andra kvartalet (1:a april) är 120 000 kr
  • Insättning till kontot görs under juni: 10 000 kr
  • Värdet vid ingången av tredje kvartalet (1:a juli) är 135 000 kr
  • Flytt av aktier till kontot från en aktie- och fonddepå: värde 50 000 kr
  • Värdet vid ingången av fjärde kvartalet (1:a oktober) är 200 000 kr

 

Värdet av tillgångarna vid varje kvartal555 000 kr (100'+120'+135'+200')
Insättningar till kontot under året10 000 kr
Värdet av överföring av värdepapper50 000 kr
Summa615 000 kr
Kapitalunderlaget153 750 kr (615'/4)
Schablonintäkt för året5 566 kr (153 750 kr* 3,62 %)
Skatt för året1 670 kr (5 566 * 30%)

 

Den schablonintäkt som kommer vara förifylld i deklarationen för 2024 (som deklareras under 2025) blir 5 566 kr ( 153 750 kr* 3,62 %), du kan se den rapporterade schablonintäkten för din ISK i årsbeskedet som du finner på Nordnet hemsida under Mina Sidor/Årsbesked. Schablonintäkt kan kvittas mot kapitalförluster och andra utgifter i inkomstslaget kapital.

Observera att ISK som kontotyp endast är för personer med skatterättslig hemvist i Sverige. 

 

Hur beskattas utdelningar inom ISK?

Vänligen se denna fråga.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm