Hoppa till huvudinnehållet
Just nu får vi många frågor om börsnoteringar. Du hittar alla aktuella företagshändelser som Nordnet erbjuder här.

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Vilka undantag finns då jag inte får automatisk avräkning av utländsk källskatt i ISK?

Det finns några exempel på när du inte får avräkning av all utländsk källskatt som debiterats på utdelningar i ISK. Observera att Nordnet inte kan vara behjälpliga i att kräva tillbaka utländsk källskatt som debiterats i ISK, vi hänvisar till skatteverket för eventuella frågor. 

Några vanliga exempel på när du eventuellt inte får tillbaka all utländsk källskatt som debiterats på utländska utdelningar i ditt ISK:

 • Om bolaget ursprungsland har dragit mer skatt än dubbelbeskattningsavtalet säger får du max tillbaka enligt Sveriges avtal med ursprungslandet: Ex: Norge drar 25% utländsk källskatt trots att dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Norge säger att 15% ska dras. Resterande 10% behöver du själv försöka kräva tillbaka från norska skattetaten (kräva tillbaka från källstaten).
   
 • Om du deklarerar ett underskott av kapital (vilket ofta är fallet för de med stora bolån eller lån i övrigt) kan du max få tillbaka 500 kronor via automatisk avräkning. Exempelvis om din deklaration ser ut såhär:
  ränteinkomster, utdelningar: +10 000 kr
  Avdrag för ränteutgifter m.m: -16 000
  Underskott av kapital: -6000 

   
 • Den automatiska avräkningen av utländsk skatt på ett investeringssparkonto utgår från en av Skatteverket framräknad utländsk inkomst. Detta då banker redovisar beloppet som debiterats i utländsk källskatt som kontrolluppgift, inte procentsatserna. Den framräknade inkomsten får dock inte överstiga schablonintäkten på kontot. 
  Vid beräkningen utgår Skatteverket från den utländska skatt som redovisats på kontrolluppgiften och förutsätter att den utländska inkomsten är en utdelning där skatt tagits ut om 15 procent. 
  Ex: 1000 kr utländsk kupongskatt skulle resultera i 6667 framräknad inkomst: 1000/0,15=6667. Om schablonintäkten är 5000 så kommer man få avräkning med max 750 kronor (15%*5000).

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka