Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Hur fungerar återbokning av utländsk källskatt på försäkringar

I januari 2023 ändrade Nordnet rutin för återbetalning av utländsk källskatt inom ramen för kapitalförsäkring, tjänstepensionsförsäkring och andra pensionsförsäkringar. För investeringssparkonto, ISK, gäller andra regler


Hur ser Nordnets modell för återbetalning av utländsk källskatt inom ramen för försäkring ut?


Nordnet återbetalar avdragen källskatt genom ett schablonbelopp, som i vissa fall är något lägre än 100 procent. Å andra sidan får man återbetalningen mycket snabbare – oftast redan månaden efter istället för upp till tre år senare.


Hur går det till i praktiken?

 

  1. Nordnet vänder sig i första hand till det svenska Skatteverket, som kommer att avräkna i enlighet med det dubbelbeskattningsavtal Sverige har med bolagets skattesäte. Om dubbelbeskattningsavtalet innebär 15 % i källskatt, medan det dragits 25 % i samband med utdelningen, kommer vi att få tillbaka 15 % från svenska Skatteverket.
     
  2. Den resterande utländska källskatten, i detta exempel 10 %, måste krävas tillbaka från källandet. Nordnet använder en skattespecialist som företräder oss mot aktuella skattemyndigheter i syfte att maximera våra möjligheter till återbetalning. De gör en bedömning av vilket belopp vi kan få tillbaka från respektive skattemyndighet, vilket tillsammans med kostnaden för skattespecialisten kommer att bestämma våra schablonbelopp.
     
  3. Nedan följer två förteckningar över vilken återbetalning du kommer få, baserat på bolagets skattesäte. Listorna uppdateras årligen, beroende på om förutsättningarna ändras. Nordnet kommer kräva tillbaka skatten per värdepapper och land vilket innebär att om du ägt en aktie där det dragits utländsk källskatt enligt dubbelbeskattningsavtalet så bör du få tillbaka 100 % av den utländska källskatten. Vi har valt att dela upp det på två listor, varav den översta visar marknader vi erbjuder digital handel på. Observera att det är bolagets skattesäte, och inte vilken marknad en aktie handlas på, som styr källskatten.

 

Förteckning över återbetalningar (gäller för utdelningar under 2024)

 

Bolagets skattesäteOmfattar följande utdelningarFörklaringTillbaka utav källskattenTotalt kvar utdelningen
USA

Utdelningar som beskattats med 15% källskatt

Normalfallet för utdelningar från amerikanska aktier100 %100 %
USAUtdelningar som beskattats med över 15% källskattFallet för vissa värdepapperstyper t.ex. REIT, samt aktier som handlas på marknadsplats utanför USA, t.ex. Google på den tyska marknaden90 %96,5 %
Kanada

Utdelningar som beskattats med 15% källskatt

Normalfallet för utdelningar från kanadensiska aktier100 %100%
KanadaUtdelningar som beskattats med över 15% källskattFallet för vissa värdepapperstyper t.ex. REIT, samt aktier som handlas på marknadsplats utanför Kanada, t.ex. Lundin Mining som handlas på den svenska börsen.93%98,3 %
FinlandUtdelningar som beskattats med 15% källskattNormalfallet för utdelningar från finska aktier.100 %100 %
FinlandUtdelningar som beskattats med över 15% källskattFallet för värdepapper som handlas på marknadsplats utanför Finland, t.ex. Nordea SE som handlas på den svenska börsen.90 %96,5 %
Norge

Samtliga utdelningar 

 93 %98,3 %
Danmark

Samtliga utdelningar 

 92,2 %97,9 %
Tyskland

Samtliga utdelningar 

 92,5 %98 %
Storbritannien

Samtliga utdelningar

Belastas inte med utländsk källskatt 100 %

 

Förteckning över återbetalningar (gäller för utdelningar under 2024)

 

Bolagets skattesäteOmfattar följande utdelningarFörklaringTillbaka utav källskattenTotalt kvar av utdelningen

Schweiz

Samtliga utdelningar 90 %96,5 %

Frankrike

Samtliga utdelningar 93 %98,3 %
ItalienSamtliga utdelningar 92,6 %98,1 %
SydkoreaSamtliga utdelningar 94,4 %98,8 %

Irland

Samtliga utdelningar 93 %98,3 %
PortugalSamtliga utdelningar 100 %100 %
GreklandSamtliga utdelningar 100 %100 %
Övriga LänderSamtliga utdelningarKällskatt återbetalas upp till 15%, har en högre skattesats dragits så kommer den inte återkrävas.  

 

Exempel 1

 

Utdelning från ett amerikanskt bolag15 % utländsk källskatt dras (dubbelbeskattningsavtalet säger 15 %)
Återbokning nästkommande månad15 % utländsk källskatt
Totalt återbokad skatt100 %

 

Exempel 2
 

Utdelning från ett norskt bolag25 % utländsk källskatt dras (dubbelbeskattningsavtalet säger 15 %)
Återbokning nästkommande månad23,25 %
Totalt återbokad skatt93% 

 

 

Vad kan jag själv göra för att det inte ska dras mer skatt än det dubbelbeskattningsavtalet säger?
 

Du som privatperson kan inte påverka hur mycket källskatt respektive land drar. Däremot kan du tänka på att i möjligaste mån köpa aktier på dess hemmamarknad. Vissa aktier är nämligen dubbelnoterade och det kan påverka skatten som debiteras på utdelningarna.

Exempel 1

Utdelning från tysknoterade AbbVie (4AB noterad på tyska Xetra)35 % utländsk källskatt90 % återbetalas
Utdelning från US-noterade AbbVie (ABBV noterad på US NYSE)15 % utländsk källskatt100 % återbetalas

 

Exempel 2

Utdelning från svensknoterade Nordea (NDA SE, noterad på Nasdaq Stockholm)35 % utländsk källskatt90 % återbetalas
Utdelning från finsknoterade Nordea (NDA FI, noterad på Nasdaq Helsinki)15 % utländsk källskatt100 % återbetalas

 

Vad händer med den källskatt jag fortfarande inte fått återbetalad, från utdelningar år 2021 och 2022?
 

Vår rutin började i januari 2023, vilket innebär att alla utdelningar innan dess kommer behandlas på det gamla sättet;


- Utländsk källskatt som belastat utdelningar inom försäkring år 2021: beräknas bokas tillbaka på kunders konton under kvartal 1, 2024.

- Utländsk källskatt som belastat utdelningar inom försäkring år 2022: beräknas bokas tillbaka på kunders konton under kvartal 1, 2025.

Återbetalningen sker som en insättning med transaktionstexten UTL KUPSKATT ÅTER.

När får jag återbetalningen av utländsk källskatt som belastat utdelningar inom försäkringar?

Vi kommer boka tillbaka skatten i slutet på nästkommande månad. Får du en utdelning under exempelvis april månad som belastats med utländsk källskatt så bör vi kunna återbetala källskatten senast 31a maj.

Vad gäller för svenska aktiers utdelningar?

Det dras ingen utländsk källskatt på svenska aktiers utdelningar inom försäkring. Däremot finns det bolag som har utländskt skattesäte men som ibland misstas för svenska; Autoliv, ABB, Nordea, Stora Enso och Traton är några sådana exempel.

Hur vet jag vad dubbelbeskattningsavtalet säger?

Sverige har ett dubbelbeskattningsavtal med ett 80-tal länder. På skatteverkets hemsida kan du utläsa vad som gäller för de olika länderna.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm