Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Vilka värdepapper kan jag investera i på mitt investeringssparkonto hos Nordnet?

Nedan följer en uppräkning av de finansiella instrument som du får förvara på ditt investeringssparkonto hos Nordnet. De uppräknade instrumenten utgör så kallade godkända investeringstillgångar.*

Fonder

Andelar i värdepappersfonder eller specialfonder, som är tillgängliga för handel i Nordnets handelssystem.

Övriga värdepapper

Finansiella instrument, som är tillgängliga för handel i Nordnets handelssystem och som är upptagna till handel på någon av följande marknader:
 

 • NASDAQ OMX Stockholm
 • Nordic Growth Market (NGM)
 • Nordic Derivatives Exchange (NDX)
 • Spotlight Stock Market
 • Nasdaq OMX First North
 • Nordic MTF
 • Oslo Børs
 • Oslo Axess
 • NASDAQ OMX Helsinki
 • NASDAQ OMX Copenhagen
 • New York Stock Exchange (NYSE) 
 • NYSE MKT LLC 
 • NASDAQ 
 • Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) 
 • Toronto Stock Exchange (TSX)
 • TSX Venture Exchange

 

Övrigt

 • Du kan handla svenska teminer (OMXS30 Futures). Även vanliga standardiserade optioner går att handla via ISK. Instruktioner för hur du kan aktivera derivathandel hittar du på denna sida.
 • Hos Nordnet har du ett valutakonto i SEK på ISK och när du handlar värdepapper i annan valuta sker en växling automatiskt.
 • Det är inte möjligt att använda sig av blankning eller intradagslimit på ditt investeringssparkonto.


*Om det kommer till din kännedom att investeringstillgångar som inte är godkända av Nordnet förvaras på ditt investeringssparkonto är du skyldig att så snart som möjligt informera Nordnet om detta.

 

Notera att personer som har anknytning och är deklarationsskyldig i USA inte kan handla värdepapper med amerikansk emittent* då vi har identifierat ett krav på att segregera och rapportera dessa innehav separat. Detta gäller från och med 24:e juni 2019.

* Med värdepapper menar vi bland annat aktier, börshandlade fonder (ETF) och börshandlade produkter (ETP), där emittenten är ett USA-baserat företag. Detta inkluderar, men begränsas inte till, i stort sett samtliga värdepapper med US ISIN-kod, vilket inte längre kommer vara tillåtet att hålla eller handla. Är du osäker på värdepapper kan du ta kontakt med kundservice.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm