Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Vad är ett investeringssparkonto (ISK) ?

Nordnets investeringssparkonto är en schablonbeskattad sparform där du slipper deklarera dina aktie- och fondaffärer och där du inte betalar skatt för din faktiska avkastning. Istället betalar du en schablonskatt som baseras på investeringssparkontots värde vid ingången av varje kvartal, med tillägg för insättningar av kontanta medel och värdepapper under året.

Kapitalunderlaget schablonbeskattas 2022 med 0,375%. Schablonintäkten på ditt investeringssparkonto kan du kvitta mot kapitalförluster och andra utgifter i inkomstslaget kapital. Detta innebär att du kan kvitta din schablonintäkt mot t.ex. ränteutgifter. Kvittningen sker automatiskt i deklarationen.

Investeringssparkontot är en bankprodukt och ingen försäkring. Det går därför inte att välja en förmånstagare utan innehavet tillhör dödsboet vid dödsfall.

Investeringssparkontot är som alla våra andra konton kostnadsfritt. Nordnet tar varken ut någon depå- eller årsavgift.

Läs mer om investeringssparkonto

Ett investeringssparkonto kan öppnas av en privatperson (myndig & omyndig), dock ej för företag.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka