Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Hur beräknas värdeutvecklingen i mitt Bull & Bear-certifikat?

Bull & Bear-certifikat har en konstant daglig hävstång, vilket innebär att utvecklingen i den underliggande tillgången under en enskild handelsdag multipliceras med hävstångsfaktorn för att beräkna certifikatets värde. Om du exempelvis har en produkt med en hävstång på 15 och den underliggande tillgången ökar med 1 % så kommer BULL X15 stiga med 15 % samtidigt som en BEAR X15 kommer sjunka med -15 %.

En gång om dagen återställs hävstången, vilket kallas för att man ombalanserar finansieringsnivån i produkten för att kunna upprätthålla en konstant daglig hävstång. Tidpunkt för ombalansering av hävstången varierar beroende på underliggande tillgång men framgår i respektive produkts slutliga villkor.

Om den underliggande tillgången vid tillfället för återställning av hävstången haft en stor ogynnsam rörelse från det att man senast återställde hävstången kommer exponeringen mot den underliggande tillgången väsentligt att minska till nästkommande handelsdag. Det innebär, till exempel för BULL X15, att en dag med en nedgång på 3% i den underliggande tillgången behöver nästkommande handelsdag följas av en uppgång med 5,5% för att produkten ska återfå värdet som va innan nedgången på 3%. 

Eftersom att Bull & Bear-certifikat har en daglig hävstång kan man inte jämföra värdet på ett Bull & Bear-certifikat över flera dagar med värdet på den underliggande tillgångens för samma period utan att ta hänsyn till hur de enskilda handelsdagarna däremellan sett ut. I olika marknadslägen skapas det nämligen en ränta-på-ränta-effekt eller en urholkningseffekt till följd av den dagliga ombalanseringen av hävstången.

Under en pågående handelsdag kan hävstången komma att förändras beroende på hur priset i den underliggande tillgången hunnit utvecklas sen man ombalanserade certifikatet. Om den underliggande tillgången hunnit röra sig längre bort från certifikatets finansieringsnivå så minskar hävstången och om den underliggande tillgångens pris hunnit röra sig närmre finansieringsnivån så ökar hävstången. Det här innebär att den som köper produkten mitt under pågående handelsdag både kan komma att ha en högre eller lägre hävstång än det som produkten namn antyder. När certifkatet sedan ombalanseras vid nästa tillfälle kommer produktens återfå sin dagliga hävstång inför nästkommande handelsdag.

Hur påverkar den underliggande tillgången utvecklingen av ett Bull- respektive Bear-certifikat?

När den underliggande tillgången stiger i värde utvecklas ett BULL-certifikat positivt och ett BEAR-certifikat negativt.
När den underliggande tillgången faller i värde utvecklas ett BEAR-certifikat positivt och ett BULL-certifikat negativt.
 

Stigande marknad:

När underliggande ökar i värde stiger Bull-certifikatet och Bear-certifikatet faller i värde.


 
 FörändringUnderliggandeBullBear
Dag 00,0%100,0100,0100,0
Dag 1+6,0%106,0130,070,0
Dag 2+3,0%109,2149,559,5
Dag 3+4,0%113,5179,447,6
Dag 4+5,5%119,8228,734,5

 

 

Fallande marknad:

När underliggande sjunker, faller Bull-certifikatet i värde och Bear-certifikatet ökar i värde.


 
 FörändringUnderliggandeBullBear
Dag 00,0%100,0100,0100,0
Dag 1-5,0%95,075,0125,0
Dag 2-2,5%92,665,6140,6
Dag 3-4,0%88,952,5168,8
Dag 4-6,0%83,636,8219,4

 

 

Volatil marknad:

Underliggande har under perioden gått +/-0. 
Både Bull & Bear-certifikaten har sjunkit i värde på grund av sin dagliga hävstång.


 
 FörändringUnderliggandeBullBear
Dag 00,0%100,0100,0100,0
Dag 1+3,0%103,0115,085,0
Dag 2-5,0%97,986,3106,3
Dag 3-3,0%94,973,3122,2
Dag 4+5,4%100,093,189,2

 

Läs mer om Bull & Bear i våra produktbroschyrer
Ta mig till produktsidan för Bull & Bear

 

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka