Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Varför kapitalförsäkring för företaget?

Många företag väljer att teckna företagsägd kapitalförsäkring. Den kan användas på två sätt – dels för att placera företagets pengar, dels som en extra pension för ägare och andra nyckelpersoner. Det kan vara avgörande för den som vill gå i pension lite tidigare, eller höja sin levnadsstandard som pensionär.

Placera pengar

Företagsägd kapitalförsäkring är ett enkelt, flexibelt och i många fall skattemässigt fördelaktigt sätt att placera företagets överlikviditet. Med kapitalförsäkring slipper företaget redovisa köp- och säljtransaktioner samtidigt som sparandet är fritt från vinstskatt och kapitalavgifter.

En extra pension

En företagsägd kapitalförsäkring kan också fungera som en Direktpension. Det innebär i korthet att företaget kompletterar ett eventuellt tjänstepensionssparande med ytterligare en pension.

Den främsta fördelen med direktpension är flexibiliteten. Till skillnad från övrigt pensionssparande är pengarna inte bundna på samma sätt som i ett tjänstepensionssparande, något som exempelvis möjliggör för en företagare att återföra pengarna till bolaget. Direktpension kan också användas vid tidigarelagd pensionsavgång.

Öppna en företagsägd kapitalförsäkring

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm