Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Hur fungerar stop loss-order?

Stop loss är en funktion för genomförande av automatisk handel. Förutom traditionell stop loss erbjuder Nordnet även en glidande stop loss.

En traditionell stop loss ger möjlighet att köpa eller sälja en aktie till en viss kurs. Den består av två delar:

1. Den första delen är ett villkor som ska uppnås innan stop loss-order aktiveras. Villkoret kan vara att aktien stiger eller faller till en bestämd kurs innan ordern aktiveras. Villkoret kallas även för triggerkurs.

2. Den andra delen av en stop loss är vilket pris du vill köpa eller sälja aktien för när triggerkursen har nåtts. Du anger alltså det pris som aktien skickas till marknaden med. För att handeln ska genomföras måste det finnas köpare eller säljare till det priset du har angett.

 

En glidande stop loss ger möjlighet att följa med i en kursutveckling, positiv eller negativ, och när kursutvecklingen bryts skjuts din order in i marknaden. Den består av två delar:

1. Den första delen är en procentuell kursförändring antingen uppåt eller nedåt som baseras på högsta/lägsta betalt efter ordertillfället.

2. Den andra delen är vilket pris som du vill köpa eller sälja aktien för och anges i % över eller under triggerpriset.

 

Order som aktiveras av en stop loss är giltig under den aktuella handelsdagen. 

 

Man kan använda en stop loss på många olika sätt t.ex. för att:

  • Sälja en aktie om kursen går under en viss kursnivå för att undvika att göra en förlust.
  • Sälja en aktie om kursen når upp till en viss kursnivå för att säkra en vinst.
  • Köpa en aktie om den går ner till en viss kursnivå för att du tror på en vändning och stigande kurs.
  • Köpa en aktie om den når upp till en viss kursnivå för att du tror att den sedan kommer att stiga ännu mer. 

 

För att lägga en Stop Loss order går du till orderläggningen som vanligt men klickar sedan på Stop loss eller Glidande stop loss under Ordertyp. Du kan då ställa in de villkor du vill ha för din trigger och eventuella order. Det går inte att lägga stop loss order som ordertyp i börshandlade produkter som Mini futures och Bull- & Bear certifikat.

 

Notera att du behöver genomföra en passandebedömning för att kunna handla med stop loss och du hittar den här

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka