Hoppa till huvudinnehållet

Stark ökning av handel med etiska fonder

Kvinnors handel i etiska fonder har skjutit i höjden

Den senaste tiden har handeln med etiska fonder stigit kraftigt. Sedan i höstas ha utvecklingen närmast varit explosionsartad och det är kvinnorna som står för den största ökningen. Skälen till den stora ökningen av handeln kan ha sin förklaring i börsens starka uppgång och den allt större diskussionen som finns kopplad till hållbart sparande. Betraktar vi på andelen kvinnor respektive män som äger minst en etiska fond är kvinnor något överrepresenterade där  4,8% av kvinnorna äger en fond med ordet etisk i fondnamnet. Samma andel för männen är 3,8 %. Snittinnehavet för kvinnorna i etiska fonder har också fördubblats under samma period. Noterbart är också att i ett nordiskt perspektiv är svenskarna överrepresenterade, både bland kvinnorna och männen.

Etiska-, gröna- och hållbara investeringar

Senaste årtiondet har begreppet etiska eller hållbara investering börjat få ett större fotfäste inom finansbranschen. Men det kvarstår även ett stort arbete för att få branschen att ena sig kring en gemensam syn på vad en etisk investering eller fond är. Fondbolagens förening har gjort försök genom att låta olika intressenter från fondvärlden såsom förvaltare, bolag, investerare och forskare komma till tals för att försöka sätta en gemensam prägel på etiska investeringar.

Grönt, hållbart och etiskt

När det kommer till gröna, hållbara och etiska investeringar så är det fortfarande svårt att hålla isär. Gröna investeringar är något som man främst förknippar med bolag vars verksamhet är inriktad mot förnyelsebar eller miljövänlig energiproduktion men det innefattar också all verksamhet som bidrar till ett mer miljö- och klimatanpassat samhälle. Hållbara investeringar och fonder är ett annat begrepp och vad som exakt skiljer dem åt, förutom namnet på fondens namn, ligger i investerarens perspektiv på etik och hållbarhet. Energi, miljö, klimat, korruption, mänskliga rättigheter och arbetsmiljö är några gemensamma nämnare mellan dessa. Det internationella samlingsnamnet är SRI som står för Sustainable and Responsible Investments och betyder hållbara och ansvarsfulla investeringar.

Ett subjektivt begrepp

Från början kunde förvaltarna sätta en egen norm av vad som ansågs som oetiskt och vanligtvis undvek de bolag som verkade inom branscher som exempelvis vapen, pornografi, tobak och spel. Därefter har fler och fler anslutit sig till skaran i jakten på att skapa en konkurrensfördel gentemot andra fondbolag. På grund av de multinationella bolagens komplicerade strukturer med verksamheter inom dotterbolag kan förvaltare acceptera att investera en mindre andel i verksamheter som de normalt väljer bort.  Därefter har det tillkommit nya nationella och internationella regler och normer vilka förvaltarna också valt att rätta sig efter. Uppfattningen om vad som är en etisk fond skiljer sig dock kraftigt åt mellan förvaltarna och investerarna. Främst beroende på att etik är ett synnerligen subjektivt begrepp och man bör själv ställa sig frågan vad man anser är en etisk fond och därefter börja göra en screening.

Se vad fonderna äger

Finansinspektionens hemsida kan man också se en fonds samtliga innehav som hjälp för att göra sitt urval. Därtill kan man också ta inspiration av Folksams rapport över index för ansvarsfullt företagande som kommer ut vartannat år. Där bedömer man respektive bolag på Stockholmsbörsens och tilldelar dem ett betyg utifrån deras arbete med miljö och mänskliga rättigheter. Är man intresserad av att investera i etiska fonder bör man tänka på att det finns flera fonder som investerar efter sådana principer men inte har ordet “etisk” i namnet. Något som gör att privatspararna ibland kan missa flera fonder som man annars vore intresserad av. I premiepensionssystemet är fonder märkta med “M/E” om de tar särskilda hänsyn för miljö och etik.

Hur är då avkastningen i etiska fonder jämförelsevis? Undersökningar har visat att etiska fonder varken under- eller överpresterar i jämförelse med andra jämförbara fonder. Däremot märks en något högre avgift för förvaltningen och det är denna något högre förvaltningsavgift. Eftersom förvaltningen som snitt inte genererar någon meravkastning så innebär alltså avgiften att den totala avkastningen kan bli något lägre.

Etikhälsningar
Günther Mårder

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning.

Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Subscribe
Notifiera mig om
guest
8 Kommentarer
Äldst
Nyast Mest gillade
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer
Anonym
Anonym
2015-03-09 09:50

Det här med etiska fonder måste vara de svåraste produkterna på finansmarknaden näst efter aktieindexobligationer. Hur man än vänder på det, kommer det aldrig att finnas någon entydig definition av vad som är etiskt eller miljövänligt.

Anonym
Anonym
Svara till  Anonym
2015-03-12 14:38

Hej Magnus,

Jag instämmer i din reflektion om att det är en väldigt svår produkt att definiera. Det märks tydligt att det råder delade uppfattningar bland sparare och förvaltare vad som är en etisk och hållbar fond. Det kommer förmodligen att vara svårt att komma överens angående i denna fråga, även om det skulle upprättas en standardisering beroende på att det till sist handlar om vad investerarens syn på etik och hållbarhet är.

I nedanstående länkar finner du mer läsning om detta ämne:

https://nordnetblog.wpengine.com/investera-etisk/25/02/2013/

https://nordnetblog.wpengine.com/etisk-fonder/25/02/2013/

https://nordnetblog.wpengine.com/oetiska-placeringar/21/02/2013/

Etikhälsningar

Günther Mårder

Anonym
Anonym
2015-03-09 17:35

Till alla som placerar, eller vill placera i “etiska” fonder kan jag tipsa om att se Dokument utifrån: Naturens pris.

Anonym
Anonym
2015-03-09 20:15

Känns som en tankevurpa. Borde inte Etiska fonder köpa Oetiska aktier?

Om tillräckligt mycket kapital följer etiska riktlinjer så blir efterfrågan på redan “bra” företag större relativt de”dåliga” företagen. Med det så följer att de oetiska aktierna blir relativt billigare för den oetiske köparen.

Konklusionen blir då att de oetiska företagen fortsätter sin verksamhet som tidigare, och de är väl det man inte vill uppnå?

Anonym
Anonym
Svara till  Anonym
2015-03-12 14:43

Hej Tomas II,

Det är en intressant tanke du presenterar. Frågan hur vi ska påverka ett bolag på bästa sätt är komplicerad. Det finns också en ytterligare dimension i och med att begreppet etisk och hållbar investering är så subjektiv.

Tankevurpshälsningar

Günther Mårder

Anonym
Anonym
2015-03-11 14:00

En liten fråga till Sparpodden 🙂
Det spekuleras kring ett uppköp av ett bolag jag äger aktier i, vilket fick aktien att stiga ca 18 % igår. Vad skulle hända med de aktier jag äger vid ett eventuellt uppköp? Har inte koll på hur det fungerar haha..

Anonym
Anonym
Svara till  Anonym
2015-03-12 14:22

Hej Eline, Vid offentliga uppköpserbjudanden finns det olika regler beroende på hur stor andel av bolaget som köparen äger. Budplikt uppstår när köparen uppnår en ägarandel som överstiger 30 procen och innebär att denne måste erbjuda att köpa resterande aktier till en viss kurs. Därefter får du ta ställning till priset. Väljer du att acceptera erbjudandet kommer pengar att betalas ut vid ett bestämt transaktionsdatum som anges tillsammans med offentliggörandet av det formella budet. Därtill finns det också en gräns vid 90 % ägarandel som innebär att återstående aktieägares aktier kan bli tvångsinlösta. Priset du får på aktierna bestäms i… Läs mer »

Anonym
Anonym
2015-04-14 20:23

Hej Günter!
Du skriver att undersökningar har visat att etiska fonder varken över- eller underpresterar. Kan du hänvisa till var jag kan hitta några sådana undersökningar? Tack! 🙂