Hoppa till huvudinnehållet

Småbolagen har gått starkt de senaste tre månaderna

Under 2023 har småbolagen halkat efter storbolagen på Stockholmsbörsen, men under de senaste tre månaderna har Carnegies småbolagsindex ökat 13,3 procent och överpresterat storbolagsindexet OMXS30 som har stigit 3,4 procent. Är det dags för en revansch för småbolagen?

Carnegie Private Bankings aktiechef Karl Hedberg är en av dem som ser att riskviljan har förbättrats i takt med att räntetoppen blivit mer sannolik.

I en artikel på analyshusets hemsida skriver han vidare:

– Alltjämt finns det en viss osäkerhet bland investerare huruvida detta är en kortsiktig reaktion på fallande räntor eller om det är starten på en mer långsiktig återhämtning drivet av ett mjuklandningsscenario med fallande inflation och räntesänkningar nästa år.

Hittills i år är dock storbolagsindexet OMXS30 upp 9,0 procent vilket är mer än både generalindex, småbolagsindex, samt de mer börsspecifika indexen Spotlight Index och NGM:s All-Share index som vi ska återkomma till lite senare.

Banker och verkstad har gynnats

Banksektorn och verkstadsjättarna utgör en betydande del av storbolagsindexet. Banksektorn har hittills gynnats av räntehöjningarna då de har kunnat utöka sitt netto mellan in- och utlåning medan exporterande verkstadsbolag har gynnats av den svaga svenska kronan. Men den senaste tiden har banksektorn inte hängt med i uppgången utan har istället backat.

– I takt med att förväntan om en räntetopp ökat har marknaden börjat prisa in att bankernas vinsttillväxt toppat och att vinsterna faller tydligt under nästa år, kommenterar Karl Hedberg.

Storbankerna har dock en hög direktavkastning och intresset för den sektorn kan öka i takt med att utdelningarna närmar sig. För närvarande har de fyra storbankerna en direktavkastning på 7,2-9,4 procent utifrån analytikerkårens samlade utdelningsprognoser.

En viktig faktor för småbolagen är inflationstakten. Den är på väg ner och vid senaste räntemötet höll Riksbanken räntan oförändrad på 4,00 procent. Detta var långt ifrån en självklarhet. Analytikerkåren var tudelad inför beslutet, och en undersökning visade att den var viktad mot att det skulle bli en höjning med 0,25 procentenheter.

– Jag tror att vi får se en fortsatt lättnad för de bolag som studsat kraftigt de senaste två veckorna. Då (vid pausad ränta reds.anm) ser vi sannolikt en fortsatt återhämtning för många av årets tidigare kursförlorare och ett fortsatt fokus på små och medelstora bolag.

Fastighetsbolag och tillväxtbolag har tyngts

En viktig del av småbolagsindex utgörs av fastighetsbolag, vilka har tyngts av höga räntekostnader, vilket gör att deras finansiering oftast antingen har skett i form av refinansiering av banklån eller eget kapital, vilket lett till utspädning, istället för den dyrare finansieringsformen företagsobligationer.

Tillväxtbolagen har också haft det tungt genom att finansieringen för uppköp har blivit dyrare i takt med att räntan ökat. När tillväxtbolagens aktier har sjunkit så har det dessutom blivit mindre attraktivt att betala förvärv med egna aktier. När det har blivit dyrt med kapital pressas också emissionskursen om bolagen vill ta in mer kapital.

Tvåsiffrig uppgång för breda SIX Generalindex

Är det då dags för en revansch för småbolagen? Stockholmsbörsen har haft ett skakigt år. Efter att ha stigit bröts trenden och vände till minus i oktober innan den gångna höstmånadens starka uppgång. Hur ser det ut med bredden?

Om man tittar på den senaste starka börsmånaden så har det bredare SIX Generalindex gått bäst med en uppgång på 10,1 procent, vilket antyder att de medelstora bolagen gått relativt sett bättre än storbolagen (OMXS30) som ökat 7,8 procent. Carnegies småbolagsindex ligger hack i häl med en uppgång på 7,4 procent, men även här har Spotlight och NGM gått sämre med en uppgång på 6,7 procent respektive 1,3 procent.

De börsspecifika indexen Spotlight Index och NGM All-Share Price Index har dock inte hängt med i uppgången och backat med 5,4 respektive 6,9 procent.

Likviditeten kan också spela en roll. Rent generellt så är det lägre likviditet på mindre listor och det har också varit färre börsnoteringar den senaste tiden.

Index1 månad (procent)3 månader (procent)Hittills i år (procent)
OMXS307,83,49,0
SIX Generalindex (SIXGX)10,110,76,7
Carnegie Small Cap Sweden7,413,31,6
Spotlight Index6,7-5,4-22,4
NGM All-Share Price Index (NGMPI)1,3-6,9-26,2

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning.

Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Subscribe
Notifiera mig om
guest
1 Kommentar
Nyast
Äldst Mest gillade
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer
Den fete
Den fete
2023-12-04 10:14

Ja hur var det nu är vintern här och plötslig stiger el priset..
Det innebär ju att industrin får ökade kostnader samt uppvär.kostat betydligt mer..
Det ger ju inflasion priserna skennar och där med räntorn. Och känar inte bankerna på ränte nettot.

Det hade lu varit enklare om men inte stängt av kärnkraften. Att ge sig på banker är knappast optimalt

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm