Hoppa till huvudinnehållet

Nordnet Pensionsfond september 2023

Detta inlägg är marknadsföring.

Nordnet Pensionsfond är en aktivt förvaltad blandfond som investerar i svenska och globala aktie- och räntefonder från Öhman Fonder. I denna fond skapas mervärde genom att analysera vilka tillgångsslag som för stunden har bäst möjlighet att skapa meravkastning. Fondens målsättning är att ge en attraktiv riskjusterad avkastning över tid. Fonden förvaltas av Öhman Fonder på uppdrag av Nordnet.

Vad hände i september 2023?

Marknaden

September är historiskt en av de sämsta aktiemånaderna på året och i år var inget undantag. Globala aktier föll över 4 procent och amerikanska 10-åriga obligationsräntor steg närmare 50 punkter. Den amerikanska centralbanken, Fed, höll räntan oförändrad i spannet 5,25 – 5,5 procent. Ledamöternas räntebanor justerades upp kraftigt vilket smittade av sig på de längre obligationsräntorna. Även oro för högre oljepris och en nedstängd amerikansk statsapparat hjälpte till att sänka riskaptiteten.

Riksbanken hade möte i september och höjde styrräntan till 4 procent. Mötet hade ett tydligt fokus på kronan och Riksbanken kommunicerade även att de ska sälja av cirka 100 miljarder kronor från valutareserven. Kronan stärkes 3 procent mot de större valutorna dagarna efter Riksbanksmötet.

Fonden

Fonden avkastade -2,36 procent och index -2,03 procent under månaden. Den negativa avkastningen förklaras av att framför allt globala aktier haft en negativ utveckling under månaden. Relativt index har värdepappersvalet i globala aktier bidragit mest negativt. Under månaden har exponeringen mot globala aktier samt svenska småbolag minskats till förmån för stora svenska bolag. Aktieandelen i fonden är cirka 60 procent.

Utsikter

Värderingen för amerikanska obligationer är attraktiv och utgör ett alternativ till amerikanska aktier. Konjunkturutsikterna på längre sikt är negativa då tillväxttakten håller på att avta samtidigt som den amerikanska centralbanken minskar de penningpolitiska stimulanserna. På kort sikt ser vi dock en cyklisk medvind från uppbyggnad av lager. Sammantaget är vi därför nära neutrala mot vårt jämförelseindex i exponering.

Till fonden Nordnet Pensionsfond

Erik Nilsson, Öhman Fonder
Erik Nilsson, Öhman Fonder

Erik är allokeringsansvarig på Öhman Fonder och förvaltar bland annat fonden Nordnet Pensionsfond

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning.

Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Subscribe
Notifiera mig om
guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer