Hoppa till huvudinnehållet

Välja fonder

Vilken fond ska jag välja?

Som fondsparare i Sverige har du flera tusen fonder att välja mellan fördelade i några hundra olika kategorier vilket skapar stora möjligheter. Att känna till de olika fondtyperna kan hjälpa dig för att hitta just vilka fonder du söker efter.

Aktiefond

En aktiefond fungerar så enkelt att den köper aktier åt dig. Inriktningen på vilka aktier fonden skall köpa kan du avläsa i namnet. Exempel; en Sverigefond köper aktier över svenska marknaden, en Bioteknikfond köper aktier bara från bioteknikbranschen och Småbolagsfond köper mindre företag.

Enaktiefondmåste placera i minst 16 olika aktier och väldigt ofta består fonden av många fler aktier än så. Vill du sprida dina risker mer så köp fonder med olika inriktning.
Aktiefonder är idag det vanligaste fondalternativet för fondsparare hos Nordnet. Tänk på att aktiefonder, likt aktier, innebär en risk och kan både öka och minska i värde.

Räntefond

En räntefond består av olika ränteinvesteringar, exempelvis obligationer, statsskuldväxlar, företagscertifikat m.m. Enkelt förklarat innehåller fonden olika typer av lån som ger fonden en ränta som ersättning. För att sprida riskerna så lånar fonden ut till många olika aktörer.

Ibland pratar man om långa och korta räntefonder, vilket har att göra med hur lång tid de har lånat ut pengarna.Korta räntefonderbestår i stort av fonder som investerat i lån med löptid på 1 år.

Långa räntefonderhar lån på längre tid än så.

Indexfonder

Enindexfondär en aktiefond som är passivt förvaltad och följer ett angivet aktieindex. I och med att fonden är passiv så kan man hålla nere avgifterna.

Blandfonder

Enblandfondbestår precis som namnet avslöjar av en blandning av aktier och ränteinvesteringar.

Idén är att innehålla dels aktier som är mer riskfyllda med möjlighet till högre avkastning i kombination med ränteinvesteringar som är säkrare fast med lägre avkastning.

Hur fördelningar ser ut skiljer sig i olika fonder och det kan även skilja sig över tiden. Köper du en blandfond med 50/50 fördelning så kan även detta ändra sig i din fond i framtiden. Därför är det viktigt att du läser på vad just din fond placerar i innan du väljer att köpa, så du vet vad du får för något.

Hedgefonder

Namnet på dessa fonder kommer ursprungligen från engelska ordetHedgevilket betyder skydd. Fonden har alltså ambitionen att skydda investeraren från kursfall. Idag finns det många olika fonder med olika inriktningar men de behöver inte nödvändigtvis vara kursfallsskyddade.Hedgefonderklassas som specialfonder vilket skiljer sig från ovannämnda fonder genom att man har friare regler i vad fonden får köpa för värdepapper.

Hedgefonder försöker oftast att skapa en positiv avkastning oavsett om börsen går upp eller ner, vilket kallas för absolutavkastande men även detta kan skilja sig bland olika hedgefonder. Ett exempel på en strategi kan varaLong / Short, vilket innebär att fonden tjänar pengar på att aktier både ökar och faller i värde. Ett annat exempel är enarbitragefondsom försöker tjäna på felprissättningar i marknaden. En del satsar på multi-strategi vilket innebär att fonden i sin tur investerar i många olika strategier.

Med tanke på att hedgefonder har så olika inriktningar och möjligheter så är det av största vikt för dig som fondsparare att läsa på om vad just den hedgefonden du är intresserad av investerar i.

Fond-i-fond

En fond som investerar i andra fonder kallas förFond-i-Fond(FiF). När man köper en FiF så fördelas dina pengar i en samling av andra fonder. Det är det absolut enklaste sätter att få en väldigt stor riskspridning.

Du kan ju alltid själv bygga upp en samling av fonder genom att själv köpa flera, så en FiF passar därmed för den som inte vet eller har tiden att sätta sig in i andra fonder.

Läs mer om fonder här.