Hoppa till huvudinnehållet

Månadsspara i fonder

Om du har föranmält ett konto hos Nordnet kan du enkelt sätta upp ett automatiskt månadssparande, där du kan välja ett fast belopp som ska föras över till din depå varje månad, antingen som ett automatiskt köp av fonder eller som kontanter.

Att investera månadsvis har generellt varit en mycket god strategi i och med att att du slipper tänka på att pricka in en specifik tid på börsen. Genom att månadsspara sprider ut din risk och ökar möjligheten till vinst, men framförallt säkerställer du att ditt sparande blir av!

Att månadsspara i fonder är en av de vanligaste formerna av att automatisera sitt sparande. På Nordnet så kan du välja både mellan att månadsspara i vanliga fonder samt i börshandlade fonder (ETF).

I det här avsnittet kommer vi att fokusera på månadssparande i fonder, och hur du kan hitta fonder som passar just dig och ditt sparande.

Så hittar du rätt fonder

Fonder kostar vanligen en liten procent (%) i förvaltningsavgift. Denna avgift betalar du på summan pengar som du har i fonden och du betalar den oavsett om fonden ökar eller minskar i värde.

Förvaltningsavgiften skrivs som procent per år för att vara lätt jämförbart mellan fonder. Den faktiska avgiftens tas ut med en 1/365-del varje dag ur ditt fondvärde och det görs i samband med att man sätter dagens kurs på fonden. På så sätt ser du alltid hur din fond utvecklas efter avgifter. När man kollar på historisk utveckling av en fonds kurs är det alltid nettoavkastning du ser, dvs. avkastning efter kostnader, vilket gör det enklare att jämföra fonders faktiska utveckling med varandra.

Avgiften som du betalar är ett arvode till fondens förvaltare, dvs. den eller de som ser till att fonden presterar så bra som möjligt. En lägre avgift betyder att fonden kostar mindre, men för att avgöra om fonden är bra så behöver man jämföra mer än bara avgifterna. Exempel på detta är att undersöka hur väl fonden har presterat.

Normanbelopp

Ett sätt att hålla koll på avgifterna i en fond är med hjälp av Normanbeloppet som hypotetiskt beräknar de totala avgifterna i en fond om du månadssparar 1000 kr under 10 års tid. Resultatet av beräkningen visar totala avgifter samt förlorad avkastning som kunde skapats på pengarna som gick till avgift. Beräkningen gör det tydligare för dig att se hur mycket avgifterna faktiskt kostar över lång tid samt gör det enkelt att jämföra avgifterna mellan fonder.

Först beräknas de avgifter som kommer betalas på en insättning med 1000 kr i fonden varje månad i 10 år. Nästa steg är att beräkna hur mycket förlorad avkastning du går miste om på de pengar du betalat i avgift. Genomsnittlig årsavkastning som används är; Aktiefonder räknas 6% /år, för blandfonder 4 %/år, för räntefonder 2 %/år. Så för varje krona du betalar i avgift till en aktiefond hade kunnat skapa ca 6 % avkastning per år om fonden var kostnadsfri. Du hittar Normanbeloppet under varje fonds översiktsbild.

Köp fonder

Fonder handlas i andelar och du köper samt säljer direkt mot fondbolaget. Du kan alltid köpa fler andelar eller sälja av och ta ut dina pengar när du vill. Att handla aktier görs på en andrahandsmarknad där varje affär du gör måste ha en motpart, men fonder så är fondbolaget din motpart vilket gör att du alltid kan göra en affär.

Stopptiden för en fondorder går vid kl 13.00, vill du handla fonden samma dag så lägg ordern innan 13.00. Lägger man en order efter stopptiden så genomförs din affär nästa handelsdag. Fonder handlas alltid till okänd kurs, så när du lägger din order så vet du inte exakt hur mycket varje fondandel är värd utan du anger hur många kronor du vill köpa för eller hur stor procent av din fond som du vill sälja. En hel fondaffär tar ca 1-5 bankdagar att genomföra beroende på vilket fondbolag det är.

Om 1-5 bankdagar så kommer du få dina fondandelar som du köpt. Du får andelarna till den kurs som sätts redan på affärsdagen, men det tar några extra dagar att genomföra hela affären. Hanteringen av fondaffärer skiljer sig mellan olika fondbolag, vilket gör att man inte kan sätta ett exakt datum. En del fondaffärer hanteras fortfarande manuellt av vissa fondbolag, vilket gör att det kan ta ännu någon extra dag.

Vid månadssparande behöver du dock inte tänka på detta, utan när du satt upp ditt månadssparande kan du se de köpta fonderna i din depå i slutet av varje månad, utan minsta ansträngning.

Vad väntar du på, starta månadssparande nu. Då kan du relaxa och göra annat samtidigt som du veta att sparandet sköter sig självt.