Hoppa till huvudinnehållet

Vad är direktavkastning?

Direktavkastningen mäter hur stor utdelningen är i förhållande till aktiepriset. Högre direktavkastning innebär att man erhåller högre utdelning per investerad krona.

På Utdelningsguiden ser du aktierna med högst direktavkastning 2019.

Hur används Direktavkastning?

För den som letar efter aktier med utdelning så är hög direktavkastning attraktivt, då du får mer utdelning per varje krona du investerat. Alla företag har inte en utdelning och i det fallet blir direktavkastning = 0.

Direktavkastning är dubbelsidigt och ju högre måste inte nödvändigtvis vara bästa investeringen. En utdelning är en direkt utgift för ett företag vilket innebär att det är pengar som lämnar företaget utan gengäld. Om för mycket pengar lämnar företaget idag och lite investeras eller amorteras för framtiden så kanske inte företaget lyckas skapa en vinst och därmed inte heller en utdelning. Säkerställ att företaget har en stabil ekonomi som kan rättfärdiga den utdelning som ges.

Låg direktavkastning kan tyda på att företaget inte har ambitionen att dela ut mycket utdelning till aktieägarna utan istället väljer att behålla pengar för att investera i företaget. Ett komplement i din jakt på utdelning är att kolla på företagets utdelningspolicy för att se hur företaget ställer sig till utdelning. Detta hittas enklast genom att söka på ”Företagsnamn” + ”Utdelningspolicy”.

Det kan också betyda att det är ett mindre företag i tillväxtfas som just nu lägger alla pengar på att växa så du som aktieägare får en ökad kurs på dina aktier.

Nyckeltalet utdelningstillväxt är ett bra komplement i din analys. Utdelningstillväxten mäter hur mycket företaget valt att höja utdelningen historiskt. Hittar du ett företag med låg direktavkastning idag så kan det fortfarande vara köpvärt om det förväntas vara en bra utdelningstillväxt framöver.

Var hittar jag direktavkastning?

Du hittar det på aktier under fliken Finansiell information. Eller i aktielistan.