Hoppa till huvudinnehållet

ISK, depå eller sparkonto – när ska man välja vad?

frida bratt

För 2023 kommer skatten på ISK och kapitalförsäkringar mer än fördubblas och ligga på 0,88 procent. Det kräver att man som sparare tänker till.

Det finns nu anledning att tänka till när det är ett bättre val att istället välja vanligt aktie-fondkonto/depå, där vinsten beskattas med 30 procent, till skillnad mot ISK/KF där skatten ju tas ut som en schablon på hela kapitalet.

För schablonintäkten ska ju tas upp i deklarationen och beskattas oavsett om du gjort vinst eller inte. Och oavsett om du investerat i exempelvis ränteprodukter som inte ger så hög avkastning alls.

Håll koll på tumregeln

Rent matematiskt finns en enkel tumregel att gå efter. Om du placerat i tillgångar som du tror kommer ge högre avkastning än statslåneräntan plus påslaget så har du med fördel tillgångarna på ISK/KF. Det vill säga, om du tror att din portfölj kommer att avkasta mer än 2,94 procent (statslåneräntran + 1 procentenhet) så lönar det sig att ha dina värdepapper på ISK. Det gäller ju även om du investerar i aktier som ligger stilla men där utdelningen överstiger 2,94 procent.

Det gör att ISK inte lämpar sig för tillgångar och värdepapper som förväntas avkasta mindre än så, som korta räntefonder. De passar bättre att ha på en vanlig depå. Där får du dessutom kvitta vinst mot förlust i deklarationen, och sedan skatta 30 procent på det som blir kvar efter kvittning.

Till saken ska dock tilläggas att ISK ju är en bra sparform fortfarande, framför allt för dess enkelhet. Du slipper deklarationskrångel. Men den högre skatten kräver att vi tänker till allt mer kring lågrisksparande.

Nu: Ränta på ISK

Likvider på ISK ingår i det kapitalunderlag som tas upp till beskattning. Därmed är de generellt sett bättre att ha på sparkonto med lite ränta. Men – Nordnet tar nu bort en del av den negativa effekten som skatteuttaget ger genom att faktiskt ge ränta även på ISK. Många sparare vill kunna ha en del kassa för att gå in när börsen erbjuder ett bra tillfälle, och för mycket aktiva traders som ligger likvid över natten spelar räntan stor roll. Läs här om vilka räntor Nordnet ger på investeringssparkonto och kapitalförsäkring.

Med det sagt är det ändå läge att påminna om att sparkonto med ränta är ett bättre alternativ om du vill placera likvider, på grund av hur skatten tas ut.

Sparkontot bra om du vill placera likvider

Om vi tänker oss att vi har 1 miljon kronor som vi dels sätter på sparkonto med 1 procent i ränta, dels på ISK där vi ponerar att vi får en ränta på 1 procent. Hur mycket är vårt sparande värt netto efter ett år?

På sparkontot kommer du att betala 3 000 kronor i skatt under året. Du får en årlig ränta på 1 procent, vilket är 10000 kronor på en miljon kronor. På det betalar du 30 procents skatt, alltså 3 000 kronor. Men på ISK tas ju skatten ut som en schablon på hela kapitalet. Här är det värdet på kontot i slutet av varje kvartal, plus insättningar, dividerat med fyra som ligger till grund för beskattningen. Om vi då räknar med att räntan på 1 procent ses som en insättning under året så får vi ett kapital på 4010000. Det dividerar vi sedan med fyra, vilket blir 1 002 500 kronor. Det är denna summa som sedan ska multipliceras med statslåneräntan plus en procentenhet, 1,94 % + 1 procentenhet. Då får vi 1 002 500 multiplicerat med 2,94, vilket blir 29473. Det är själva schablonintäkten som tas upp i deklarationen. På den summan ska vi betala 30 procents skatt. Därmed kommer vi på ISK betala 8 841 kronor i skatt.

Det innebär att om du satte in 1 miljon kronor på ISK med 1 procents ränta så kommer du ha 1 001 159 kronor vid årets slut. Men satte du in pengarna på ett sparkonto med 1 procents ränta kommer du ha 1 007 000 vid årets slut. Detta alltså på grund av hur skatten tas ut.

Detta exempel tar jag upp för att illustrera att sparkontot är bättre om du tänkt ligga likvid en längre tid och vill “placera” likviderna någonstans. Men man kan med fördel se räntan på ISK som en mycket bra möjlighet att ligga med torrt krut i väntan på ett bra läge att gå in på börsen. Du behöver alltså inte känna någon stress att placera pengarna bara för att skatten tas ut som den gör.

/Frida

Investeringssparkonto och aktie- och fonddepå omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut avRiksgälden.

Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavaren enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning.

Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Subscribe
Notifiera mig om
guest
4 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest gillade
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer
Anonym
Anonym
2022-12-12 15:56

Hej! Ränteinkomster och utdelningar beskattas med 30% i en vanlig depå, men det tillkommer dessvärre också schablonintäkter från fonder som beskattas som inkomster från kapital med 30%. Man betalar alltså 30% skatt på utdelningar/räntor och vinster från fondförsäljnigar men varje år beskattas man dessutom för en fiktiv schablonintäkt från fonder som ligger i en vanlig depå. Det är som en dold förmögenhetsskatt!

Anonym
Anonym
2022-12-12 10:32

Räknas skatten på ISK-kontot vid slutet av varje kvartal såsom hittills varit fallet? Skulle man i så fall få ränta på saldot om pengarna normalt får stå på ISK-kontot men tillfälligt flyttas till aktiedepån när schablonen för ISK beräknas?

Anonym
Anonym
2022-12-12 08:13

Svensk insättningsgaranti 1 050 000 kr, Är det per person totalt, eller kan man ha konto på flera banker och få insättningsgaranti på varje bank som man pengar placerade på?

Anonym
Anonym
2022-12-09 14:57

Enligt inkomstskattelagen får ränta på investeringssparkonto inte får överstiga nivån för statslåneräntan. I annat fall kommer den utbetalade räntan i sin helhet beskattas som inkomst av kapital, dvs med 30 procents skatt. Statslåneräntan den 30 november 2022 uppgick till 1,94%. Detta innebär i praktiken att ingen aktör kommer att sätta en högre ränta på ISK än statslåneräntan (1,94%). Reglerna i inkomstskattelagen är ju i sig ett starkt argument för att Socialdemokraternas höjning (+1% enhet) av skatten på ISK borde tas bort omgående!! Alternativt måste inkomstskattelagen skrivas om omgående så att ränta på ISK får uppgå till nivån på statslåneräntan + 1%… Läs mer »

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm