Upp

Toppenlånet

Låna pengar när du behöver extra kapital

Ränta mellan
2,95-9,90%

Låna upp till 500 000 kr

Amorteringsfritt första året

 

Funderar du på att ta ett lån utan säkerhet, då är Toppenlånet ett smart val att få mer pengar för att förverkliga ett projekt eller för dig som vill renovera eller gör den där resan du drömmer om.

Med Toppenlånet kan du låna mellan 20 000 och 500 000 kr, amorteringsfritt första året. Betalar du med autogiro är det dessutom avgiftsfritt med ränta från
2,95 %. Du kan ansöka om lånet direkt här på sidan. Har du frågor om vårt lån är du mer än välkommen att ringa oss på 010-583 35 18 eller mejla till toppenlanet@nordnet.se.


Räkna ut månadskostnad för lånet

Låna 120 000 kr, betala tillbaka inom 10 år.

497:-/mån

under första året, därefter 1 386 kr per månad.

Månadskostnaden är beräknad vid en exempelränta på 3,85%*

Ansökan

Låneuppgifter

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter läs här

Här kan du ansöka om ett nytt lån. Vill du utöka ett befintligt lån hos oss, fyll endast i det belopp du vill utöka lånet med.

20 000 - 500 000 kr

Välj antal år
Välj syfte

Krävs ej, men är en fördel i vår kreditbedömning

*Månadsbeloppen är beräknade vid en exempelränta på 3,85%. Vi tillämpar individuell räntesättning (räntesatser per 2017-08-21: 2,95% - 9,90%).
Effektiv ränta beräknad vid exempelräntan 3,85% vid lånebelopp 200 000 kronor och en återbetalningstid på 10 år är 3,97%. Uppläggningsavgift 429 kr, aviavgift 0 kr vid autogiro.
Det ordinarie månadsbeloppet att betala är 2 011 kr och det sammanlagda beloppet att betala blir 241 281 kr. För att ansöka om lån måste du vara minst 25 år,
ha en årsinkomst på minst 250 000 kr, haft en inkomst i Sverige i minst 3 år och inte ha några betalningsanmärkningar. Vid låneansökan inhämtas kreditupplysning.

Vad krävs för att få låna?

För att kunna ansöka om Toppenlånet vill vi att du uppfyller dessa villkor:

  • Du är minst 25 år.
  • Du har en årsinkomst på minst 250 000 kr.​
  • Du har haft inkomst i Sverige i minst tre år.
  • Du har inga betalningsanmärkningar.
  • Du betalar tillbaka lånet på högst 15 år och innan du fyller 71 år.​

 

Nordnet är mest känt som banken inom aktiehandel, fonder och pensioner, utan fasta avgifter. När vi bestämde oss för att erbjuda lån var förutsätt­ningen att vi skulle kunna erbjuda bland de bästa lånen på marknaden. För att kunna göra det ställer vi lite högre krav på våra låntagare när det gäller betalningsförmåga.

Ladda ner allmänna villkor för Nordnet Toppenlånetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skydda dig och din familjs ekonomi

Låneförsäkring

Om du vill skydda dig mot oförutsedda händelser som skulle kunna påverka dig och din familjs ekonomi kan du teckna vår låneförsäkring. Blir du sjuk eller arbetslös betalar försäkringen din månadskostnad i upp till tolv månader. Om du skulle avlida betalas hela din återstående skuld. Skyddet för arbetslöshet gäller inte dig som är egenföretagare. I och med tecknande av låneskyddsförsäkringen får du även tillgång till tjänsten Assistans vid ID-stöld, som hjälper dig om du skulle råka ut för en ID-stöld under låneskyddsförsäkringsperioden.

Om du utökar din försäkrade kredit och vill att det nya beloppet ska omfattas av försäkringen ska teckningsvillkoren vara uppfyllda. Om försäkringen beviljas får den ett nytt startdatum med ny kvalificeringsperiod.

Kostnad för låneförsäkring

Premien är för närvarande 8,75 % av den månadskostnad du betalar. Lånar du 100 000 kr på 15 år blir premien 64 kr/ månad, lånar du 20 000 kr blir premien 13 kr/månad (med exempelräntan 3,85 %).

För dig som fått lånet utbetalt från 2017-01-01

Ladda ner faktablad

Ladda ner förköpsinformation

Ladda ner fullständiga försäkringsvillkor

Ladda ner information om ID-assistans

För dig som fått lånet utbetalt från 2015-04-01.

Ladda ner fullständiga försäkringsvillkorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För dig som fått lånet utbetalt från 2013-06-13.

Ladda ner fullständiga försäkringsvillkorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För dig som fått lånet utbetalt före 2013-06-13.

Ladda ner fullständiga försäkringsvillkorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om vår låneförsäkring

Vad ersätter försäkringen?


Vid sjukdom, hel arbetsoförmåga eller arbetslöshet täcker vår låneförsäkring din månadskostnad för lånet. Högsta ersättning är 15 000 kronor per månad i max 12 månader.

I händelse av dödsfall betalar försäkringen hela din återstående skuld, upp till 500 000 kr.


Vad händer om jag blir sjuk eller arbetslös?


Om du blir ofrivilligt arbetslös, drabbas av sjukdom eller hel arbetsoförmåga i mer än 30 dagar betalar försäkringen din månadskostnad för lånet i max 365 dagar per tillfälle. Blir du sjuk eller arbetslös i flera perioder utgår ersättning i upp till 36 månader, i 12 månader per tillfälle. Arbetslöshetsersättning gäller inte för dig som är egenföretagare.


Vad händer om jag avlider?


Vid dödsfall betalar försäkringen din återstående skuld. Eventuella dröjsmålsräntor eller kravavgifter betalas dock ej.


Finns det några undantag?


Låneförsäkringen gäller inte om du har en skada, sjukdom eller ett sjukdomstillstånd som du kände till när du tecknade försäkringen. Försäkringen omfattar heller inte psykiskt relaterade sjukdomstillstånd. Ingen ersättning utgår om sjukskrivningen infaller under de första 30 dagarna av försäkringstiden.

För arbetslöshetsersättning gäller inte försäkringen då du haft vetskap om förestående arbetslöshet, om du själv sagt upp dig eller vid arbetslöshet som inträffar under försäkringens första 120 dagar. Arbetslöshetsersättning gäller inte för dig som är egenföretagare.


Vem kan teckna försäkringen?


Du kan teckna vår låneförsäkring om du uppfyller följande villkor:

  • Du har ett lån hos Nordnet Bank AB
  • Du är minst 25 och max 64 år
  • Du är fullt frisk och fullt arbetsför och har ingen kännedom om allvarlig sjukdom eller skada
  • Du har en tillsvidareanställning och arbetar minst 20 timmar i veckan före avtalsdatumet eller är egenföretagare med f-skattesedel i samma utsträckning.
  • Du har ingen kännedom om förestående varsel om uppsägning eller arbetslöshet

Även medlåntagare kan teckna vår låneförsäkring. Notera att premie på 8,75 % av månadskostnaden utgår per försäkring.


Hur gör jag om jag ångrar mig?


Du kan ångra dig över telefon inom 30 dagar. Du kan sedan skriftligen säga upp försäkringen närsomhelst med omedelbar verkan eller från den tid du anger.


Vem är försäkringsgivare?


Försäkringsgivare är AmTrust International Underwriters DAC med svensk filial AmTrust Nordic AB

Adress i Sverige: c/o SveNord Försäkring AB, Box 12, 952 21 Kalix

Telefon: 0923-68830

E-post: kundservice@svenord.comVad gäller om jag utökar mitt lån?


Om du utökar ditt lån sägs din befintliga låneförsäkring automatiskt upp. En ny låneförsäkring kan tecknas av dig på det nya totalbeloppet, under förutsättning att grundkraven är uppfyllda. Vid tidpunkten för ansökan om utökning av lånebeloppet måste du uppfylla lånekraven och försäkringsvillkoren.

Att en ny låneförsäkring tecknas innebär bl.a. att ditt försäkringsskydd kommer att inträda vid ett annat datum än tidigare med ny kvalificeringsperiod enligt försäkringsvillkoren.

Vanliga frågor & svar

Om du har andra frågor än de vi besvarar nedan är du välkommen att maila oss på toppenlanet@nordnet.se eller ringa oss på 010-583 35 18.

Vad kan jag låna till?


Ändamålet är valfritt. Du kan till exempel lösa andra dyra lån och småkrediter, finansiera ett båt- eller bilköp, en husrenovering
eller heminredning.


Hur mycket kan jag låna?


Lägst 20 000 kr, högst 500 000 kr.


När får jag mina pengar?


Efter att vi fått ett undertecknat skuldebrev i retur från dig har du normalt pengarna inom tre bankdagar.


Hur får jag mina pengar?


De förs över till det bankkonto du anger i din ansökan.


Vad är annuitetslån?


Det finns lån med rak amortering och det finns annuitetslån. Nordnet Bank AB erbjuder annuitetslån. Det innebär att du betalar ett lika stort belopp varje månad. Beloppet täcker både amotering och ränta på restskuld, så att lånet är återbetalat vid kredittidens slut.


Vad innebär amorteringsfritt?


Amorteringsfritt innebär att du under en förutbestämd period endast betalar ränta och ingen amortering. Det gör i sin tur att månadskostnaden blir betydligt lägre. Nordnet Bank AB erbjuder ett års amorteringsfrihet på samtliga lånebelopp.


Hur lång återbetalningstid kan jag få?


Upp till 15 år.


Är räntan fast eller rörlig?


Räntan är rörlig och kan höjas och sänkas i enlighet med våra allmänna villkor och gällande lag.

Vad är en medlåntagare?


En person du delar låneansvaret med. Låntagarens och medlåntagarens betalningsansvar är med andra ord solidariskt gentemot Nordnet Bank AB.


Vad är fördelen med en medlåntagare?


I och med att ni är två som ansöker och ansvarar för återbetalningen av lånet ökar oftast möjligheten att få lånet beviljat.


Vem kan vara medlåntagare?


I första hand maka, make, sambo eller annan familjemedlem. Men även annan person i din närhet kan godtas.


Går det att öka på ett lån jag redan
har hos Nordnet Bank AB?


Ja. Fyll i en låneansökan som vanligt, men ange det belopp som du vill utöka ditt lån med. Du får ut ett skuldebrev med det nya totala lånebeloppet (vi avrundar uppåt till närmaste tusen kronor) som täcker din aktuella restskuld och det lånebehov du har idag. Vi löser då ditt nuvarande lån och betalar ut mellanskillnaden till dig.

Exempel: Du har 60 000 kr i skuld till oss, men behöver ytterligare
30 000 kr. Fyll då i en ansökan om ett lån på 30 000 kr.


Kan jag lösa mitt lån när jag vill?


Ja. Du kan lösa resterande restskuld via så kallad förtidsinlösen. Det kostar inget extra. Du kan även extraamortera på ditt lån när du vill.


Vilka övriga avgifter gäller?

Uppläggningsavgift 429 kr.

Aviavgiften 0 kr om du använder autogiro, annars 30 kr/avi.


Mitt lån

Låna mer

Vill du utöka ditt lån fyller du i en ny ansökan med beloppet som du vill utöka ditt befintliga lån med.

Betalningsfri månad

Du har, om du vill, möjlighet att få upp till tre betalningsfria månader per år, förutsatt att du gjort minst tre betalningar utan förseningar före.

Ansök om betalningsfri månad


Tänk på att en räntefri månad innebär att räntan, amorteringen och eventuella avgifter läggs till din skuld, så att den blir högre och därmed blir även kommande månadsbelopp något högre.

Vill du ha hjälp med att ansöka om betalningsfri månad? Ring vår kundservice på 08-506 335 18.


Teckna låneförsäkring

För att skydda din och din familjs ekonomi kan du lägga till en låneförsäkring till ditt Toppenlån.

Lägg till en låneförsäkring


För att teckna en låneförsäkring för ditt lån ber vi dig att fylla i uppgifterna i fälten nedan. Glöm inte att ange personnummer.


Multiple selection

Förlänga löptiden

Du har möjlighet att förlänga löptiden på ditt lån. Observera att lånet ska vara återbetalt innan den yngste låntagaren fyller 71 år.

Förlänga löptiden på mitt lån


Om du vill förlänga löptiden på ditt lån, ring vår kundservice på 08-506 335 18. Observera att lånet ska vara återbetalt innan du fyller 71 år.

 

Använda autogiro

Det enklaste sättet att betala månadskostnaden är via autogiro. Vi drar då månadsbeloppet från ditt konto på förfallodagen. Aviavgift: 0 kr om du använder autogiro, annars 30 kr/avi.

Ansök om autogiro


Fyll i uppgifterna nedan, så skickar vi dig en ansökan. Skriv på och sänd tillbaka denna ansökan i det svarskuvert som medföljer, så ordnar vi resten.

Insynsfullmakt

Behöver du ge någon närstående behörighet att erhålla uppgifter om din kredit? Skriv ut och fyll i insynsfullmakten och skicka till
Toppenlånet, c/o Nordnet Bank, Box 190, 952 22 KALIX

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.