Hoppa till huvudinnehållet

Professionell kund.


För att ändra kategorisering från icke-professionell till professionell behöver du själv lämna in en begäran. Du lämnar in din begäran här.

Som professionell kund omfattas du av ett lägre kundskydd.
En omkategorisering från icke-professionell till professionell innebär att nivån av kundskydd minskar. Professionella kunder antas vara i stånd att fatta sina egna investeringsbeslut och förstå riskerna med sina investeringar. De förväntas normalt ha sådana kunskaper att de själva kan avgöra vilken information de behöver för att kunna fatta ett investeringsbeslut. Det innebär att en professionell kund själv måste begära den information som hen anser sig behöva. Vid professionella kunders handel i finansiella instrument gör Nordnet ingen bedömning av huruvida tjänsten eller det finansiella instrumentet passar kunden. Nordnet kan också komma att lämna mindre detaljerad information om kostnader och avgifter förknippade med finansiella instrument samt utförda order till professionella kunder än till icke-professionella kunder. Det föregående är bara exempel på i vilka avseenden kundskyddet är lägre för professionella kunder än för icke-professionella kunder, det vill säga det utgör inte en uttömmande beskrivning. Läs mer om kundskydd här.

Vanliga frågor och svar

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm