Utvalda fonder.

Utvalda

fonder.

Gör det enkelt.

Att hitta bra fonder är inte lätt. Utbudet är stort och det kan vara knepigt att bedöma enskilda fonders kvalitet. Men nu blir det enklare.

Här är de aktivt förvaltade fonder hos oss som vi anser ha störst chans att prestera bäst i respektive kategori, över tid. Urvalet görs tillsammans med oberoende analytiker utifrån högt ställda krav och noggrann kvalitetsgranskning.

Ta makten över ditt sparande och välj bättre fonder, helt enkelt.

 • Enklare att välja.
  Handplockat urval så du slipper leta bland alla aktivt förvaltade fonder på egen hand.
 • Aktiv förvaltning av högsta kvalitet.
  Fonder med störst chans att prestera bäst i sin kategori, över tid.
 • Granskat och klart.
  Alla fonder har genomgått oberoende analys och granskning.

Urvalet är gjort i samarbete med oberoende analytiker från Wassum, ett fristående analysbolag med över 20 års erfarenhet av att utvärdera fondförvaltning.

Vi är övertygade om att det finns en stark koppling mellan en fonds prestation och en effektiv förvaltningsorganisation, en tydlig investeringsfilosofi samt en robust process. Därför har vi bett Wassum lista de aktivt förvaltade fonder som de tror kommer klara sig bättre än andra fonder i samma framöver. Fonderna delas in i tio kategorier.

 • Global
 • USA
 • Europa
 • Asien
 • Tillväxtmarknader
 • Norden
 • Sverige
 • Räntor
 • Krediter
 • Alternativa

Wassums första analys sker med hjälp av kvantitativa metoder. Analytikerna går igenom alla aktivt förvaltade fonder som Nordnet erbjuder och studerar ett stort antal nyckeltal. Bland annat analyseras avkastning efter avgifter och risk i fallande respektive stigande marknader och om förvaltarna faktiskt investerar enligt utlovad strategi.

I analysprocessens nästa steg träffar analytikerna förvaltarna av de fonder som valts ut efter första analysen personligen, för att kvalitativt bilda sig en uppfattning av förvaltarnas kompetens och kapacitet.

Nordnet Utvalda fonder utvärderas löpande av Wassum och fonderna i kategorierna kan bytas ut ifall de exempelvis inte presterar enligt förväntan eller slutar förvaltas enligt strategi. Valet av fond kan även ses över om fondförvaltaren byts ut.

Bra att veta om risker och avkastning.

Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.

All information på denna sida ska ses som allmän information och inte i något fall som rekommendationer eller råd förinvesteringsbeslut. Du ansvarar själv för den risk som är förknippad med ett investeringsbeslut baserat på informationen angiven här på sidan.

Svar på vanliga frågor.

Aktivt förvaltade fonder innebär att du placerar i en fond som förvaltas av någon med ambitionen att slå sitt jämförelseindex efter avgifter.

Det är lättare sagt än gjort och många aktivt förvaltade fonder misslyckas med att överträffa sitt jämförelseindex efter avgifter över tid. Det har därför de senaste åren blivit mer och mer populärt att investera i indexfonder med låga avgifter. Indexfonder tenderar att prestera bättre än snittet av aktivt förvaltade fonder över tid, men indexfonder är sällan i toppen av en kategori.

Fonderna med absolut bäst historisk avkastning är oftast aktivt förvaltade fonder, utmaningen är att hitta dem som långsiktigt klarar sig bättre än sitt jämförelseindex efter avgifter. Med Utvalda fonder har vi i samarbete med oberoende analytiker tagit fram en lista på aktivt förvaltade fonder som har klarat sig bättre än sitt jämförelseindex och som vi tror kommer prestera bland de bästa i sin kategori.

Att fonderna valts ut som Nordnet Utvalda fonder kostar inget extra för dig som kund. Precis som hos andra fonder, betalar du för förvaltning, administration m.m. av fonder genom att betala en procentsats i årlig avgift. 

När du kollar på historisk utveckling på en fonds kurs så är det alltid nettoavkastning du ser, alltså efter avgifter och kostnader vilket gör det enklare att jämföra fonders faktiska utveckling.

Att fonderna valts ut som Nordnet Utvalda fonder kostar inget extra för dig som kund, och den årliga avgiften är samma hos Nordnet som hos andra banker.

Nordnet får normalt en ersättning som motsvarar mellan 40 - 60% av den ersättning som fondbolaget erhåller genom förvaltningsavgiften. Du hittar förvaltningsavgifter på alla fondsidor på nordnet.se. När du lägger en fondorder hos Nordnet, kan du dessutom se en specifik kostnadsredovisning för ditt sparande i fonden.

De oberoende analytikerna på Wassum har analyserat och valt ut fonderna till Utvalda fonder utan att ta hänsyn till vilken ersättningsnivå som Nordnet får. Efter urvalet är gjort, har Nordnet dock haft möjlighet att omförhandla avtalet med fondbolagen för att justera ersättningsnivån så att den bättre reflekterar den högre synlighet som fonderna får på plattformen.

Du kan se hur mycket Nordnet får i ersättning för en bestämd fond innan köp. Klicka på ”Se kostnadsredovisning” i handelsfönstret, för en detaljerad redovisning.

Här kan du läsa mer om principerna för ersättning från samarbetspartners till Nordnet.

Bra att veta om risker och avkastning.

Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar som du placerar i fonden både kan öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet.

Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet på fondens produktsida på nordnet.se.