Hoppa till huvudinnehållet

Vad är preferensaktier?

Preferensaktier, även kallat ”preffar”, är en sorts blandning av en aktie och en obligation. Preferensaktier ger en förutbestämd utdelning, oftast en gång varje kvartal, ungefär på samma sätt som en obligation. Precis som obligationer kan också preferensaktier lösas in. Du kan läsa mer om det längre ner.


Vad är skillnaden mellan en stamaktie och en preferensaktie? 

  • Preferensaktien har, till skillnad från en vanlig aktie som även kallas stamaktie, en förutbestämd och fast aktieutdelning. Generellt sett brukar denna utdelning vara högre än den som ges till ägare av stamaktien. Ägare av preferensaktier har dessutom företräde till utdelningar.

  • Stamaktiens utdelning kan däremot överstiga den förutbestämda utdelningen från preferensaktien. Detta om bolagets vinst utvecklas bra och utdelningen för stamaktien höjs. 

  • Ägare till preferensaktier har även företräde till utdelningar från bolaget, det är helt enkelt därför namnet inkluderar ordet preferens. Detta företräde innebär dock ingen garanti för utdelning. Hamnar ett bolag i en svår ekonomisk situation kan utdelningen för både stam- och preferensaktien dras in. Vad är skillnaden mellan preferensaktier och D-aktier? 

En annan typ av aktier som påminner om preferensaktier är D-aktier.

  • Likt en preferensaktie har ofta D-aktien en högre utdelning än stamaktien.

  • D-aktier har till skillnad från preferensaktier ingen inlösen, vilket gör att dessa blir räntekänsligare.

  • Viktigt att tänka på är att D-aktier, till skillnad från preferensaktier, inte har någon förtur gällande utdelningar. Hur fungerar inlösen av preferensaktier? 

Varje preferensaktie har villkor för hur bolaget ska lösa in aktien. Dessa villkor innehåller information om hur bolaget tänker köpa tillbaka aktien från dig och till vilken kurs. Villkoren berättar också om bolaget har ett bestämt datum för inlösen eller om bolaget har möjligheten att lösa in preferensaktien när som helst. Preferensaktier kan handlas både över och under inlösenkursen; köper du preferensaktien över inlösenkursen riskerar du då att gå med förlust om bolaget väljer att lösa in aktien. Det är viktigt att du läser igenom villkoren noga innan du köper en preferensaktie. 


Bra att veta om risker och avkastning

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.


Börja spara i aktierÖppna konto
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm