Hoppa till huvudinnehållet

Hur fungerar orderdjupet?

Vad är orderdjup?

Orderdjupet, även kallat orderbok, ger dig en inblick i hur intresset för en aktie är just nu. I orderdjupet kan du allt som oftast se fem så kallade prisnivåer på varje sida, vänstra sidan motsvarar köpordrar och högra sidan säljordrar. Varje nivå har ett pris och ett summerat antal aktier, det summerade antalet motsvarar alla ordrar på respektive prisnivå, den summerade efterfrågan på en prisnivå kan också vara från endast en order.

Orderdjupet kan ge dig en fingervisning om hur starkt köp- eller säljintresset är. Exempelvis om det finns långt fler aktier på köpsidan så kan detta vara en indikation på att aktien kommer att gå upp - efterfrågan är helt enkelt större än utbudet.

I bilden ovan har du köpsidan till vänster och säljsidan till höger och längst ner redovisas totalt antal aktier som finns att köpa och sälja. I det här exemplet är det alltså 15 049 aktier som efterfrågas och 16 987 aktier som finns till försäljning.

15x21 light-bulb cyan Värt att veta är att i orderboken ser du endast de fem prisnivåerna som är närmast det senaste betalda priset för aktien. Det kan finnas, och finns allt som oftast, ordrar som ligger i marknaden men för stunden inte syns i orderboken. Detta kan vara något att tänka på om du väljer att försöka avläsa det nuvarande intresset för aktien genom orderboken.


Köpsidan

Den som vill köpa aktier vill generellt sett köpa så billigt som möjligt. Längst upp ser du att det finns köpordrar som innehåller sammanlagt 2 571 aktier till priset 247,00 kr. Nästa nivå i orderboken är 246,95 kr och där ser du köpordrar som sammanlagt innehåller 3 514 aktier.

Längre ner i orderboken återfinns lägre priser och därmed också en lägre prioritering. Den som är villig att betala mest kommer att gå före alla andra som ligger i orderboken.

Säljsidan

Den som vill sälja aktier vill generellt sälja så dyrt som möjligt. Att sälja till ett högre pris innebär som oftast en högre avkastning. Men för att du ska kunna sälja måste någon vara villig att betala.

Längst upp finns det ordrar som sammanlagt innehåller 1 593 aktier till salu på priset 247,10 kr. Nästa nivå i orderboken är ett högre pris, då det finns andra investerare som vill sälja till högre pris.

Den som är villig att sälja till så lågt pris som möjligt kommer att gå före alla andra som ligger i orderboken.

En säljorder kommer alltid att matchas med de köpordrar som är närmast senast betalt pris. Så om du exempelvis råkar skriva in 25 istället för 250 när du säljer, så kommer din order matchas mot bästa köpordern. I exemplet ovan innebär detta att din säljorder exekveras på 247,00 kr.

För en liten överkurs i samma scenario som ovan: Om du råkat skriva 25 i din säljorder och antalet aktier du säljer överstiger antalet aktier som ligger på den högsta prisnivån, kommer ordern fortsätta att leta köpordrar längre ner i orderboken. Exempelvis: Du säljer 3 000 aktier med ett pris om 25 kr, 2 571 aktier kommer att säljas till priset 247,00 kr, och de resterande 429 kommer att säljas till priset 246,95 kr.

15x21 light-bulb cyan Fördjupning:

I marknaden, mer specifikt i orderböckerna, finns det något som kallas för algoritmer. Algoritmer är program som handlar efter förbestämda regler. Detta innebär att ordrar kan läggas till och försvinna mycket snabbt i orderböckerna.

Det finns också något som kallas dolda orders. En dold order ger en köpare eller säljare möjligheten att visa ett lägre antal aktier i sin order än vad ordern faktiskt innehåller. I orderboken kan en köporder visa 100 aktier, men egentligen vara på 100 000 aktier. För att få lägga en dold order, måste det totala ordervärdet överstiga 10 000 euro.Vad är spread?

Spread är skillnaden mellan köp- och säljkurs. Ett annat sätt att se på spread är att det även fungerar som ett grovt mått på en tillgångs (exempelvis en akties) likviditet. Rent krasst kan man säga att spreaden bestäms av hur många som handlar i aktien eftersom likviditeten ökar.

Lär dig mer om spread


Vad bestämmer hur stora prisnivåerna är i orderboken?

Varje aktie har något som på engelska kallas för "tick-size". Tick-size innebär den minsta prisskillnaden som du kan lägga mellan nivåerna på en köp- eller säljorder. Om du lägger en order i en aktie så måste du följa den bestämda tick-sizen för respektive aktie för att kunna handla.

15x21 light-bulb cyan Exempelvis:

Handlas en aktie i hela kronor, det vill säga att tick-sizen är 1 kr, så kan du inte lägga en order med ören inkluderat, ordern måste exempelvis vara 100,00 kr, och får inte vara 100,50 kr.Bra att veta om risker och avkastning

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.


Börja spara i aktierÖppna konto
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm