Hoppa till huvudinnehållet
Blanka aktier - vad innebär det?

Kortfattat är kortning, även kallat blankning, när du säljer lånade aktier för att tjäna pengar på nedgång i aktien. 

För att beskriva lite mer detaljerat vad kortning är så kan vi börja från början. Allt börjar med att du, eller någon annan, har en negativ framtidstro på en akties utveckling. Du väntar dig alltså att aktien kommer att handlas nedåt i framtiden. Du vill då blanka aktien. 


Hur fungerar blankning? 

För att kunna blanka aktien behöver du först och främst låna någon annans aktier för att kunna sälja dessa. Ett aktielån går till på sådant sätt att du lånar aktier mot betalning, denna betalning utgår genom ränta. Hur stor räntekostnaden blir är beroende på tillgång och efterfrågan för lån i varje specifik aktie, finns låg tillgång så brukar räntekostnaden kunna bli hög. 

När du har fått tillgång till ett aktielån säljer du dessa aktier i marknaden.  


15x21 light-bulb cyan Exempel: 

En aktie kostar 100 kr och du tror att den ska falla i pris. Istället för att köpa, så väljer du att sälja denna aktie. 

I och med att du inte har aktien sedan tidigare så kommer du att få ett negativt antal aktier på ditt konto ihop med en post som kallas för VP-lån. 

Varje dag denna position är aktiv i marknaden, så dras en räntekostnad för aktielånet. 

När du väl känner dig nöjd med din blankning, så avslutar du din blankningsposition genom att köpa tillbaka samma antal aktier som du sålde. 

Om aktien handlas i 50 kr och du köper tillbaka så har du gjort en vinst på 50 kr per aktie. Du sålde för 100 kr för att sedan köpa tillbaka för 50 kr = 50 kr vinst per aktie, exklusive courtage och räntekostnad. Vad finns det för risker med blankning? 

Det är viktigt att påpeka att blankning generellt är förenat med en stor risk. Utöver detta finns två ytterligare saker som är värda att tänka på.  

Den första är att när du blankar så har du en obegränsad nedsida. Med detta menas att du kan förlora mer pengar än du blankat för. Detta är beroende på att aktien kan gå upp mer än 100% från nivån du har blankat på. Det finns alltså inget tak som begränsar hur mycket pengar du kan förlora. Detta till skillnad från vanlig aktieplacering där du endast kan förlora de pengar du placerat. 

Det andra är att dina lånade aktier, om inte annat är överenskommet, kan återkallas när som helst, vilket innebär att du omedelbart måste återköpa samt återlämna dina aktier. Detta kan vara en risk för dig då exempelvis likviditeten i aktien kan vara dålig och du tvingas köpa tillbaka dina sålda aktier i en ofördelaktig situation. 

 

Vad kan jag blanka? 

På Nordnet finns det ett hundratal aktier där det finns mycket god tillgång till aktielån, dessa är listade som blankningbara på vår plattform. 

Se blankningsbara aktier 

Utöver dessa aktier finns det även möjlighet att själv ta reda på om det finns aktielån genom att kontakta våra mäklare. Bra att komma ihåg är att inte förvänta sig att det finns aktielån i alla aktier. 

 

Bra att veta om risker och avkastning

Vi vill bara påminna om att dessa produkter inte är lämpade för alla. De är komplicerade och kräver en god förståelse för den underliggande marknaden och produkternas specifika villkor och egenskaper. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning och det är inte säkert att du får tillbaka de pengar du investerat.

Läs mer om riskerna
Börja spara i aktier. Öppna konto