Hoppa till huvudinnehållet

The
Re:turn
Initiative.

Sparare som gör skillnad. För framtiden.

The Re:turn Initiative är vårt sätt att bidra till en bättre framtid. Att ge tillbaka genom att stötta organisationer som kämpar för att hitta lösningar på miljö- och klimatmässiga utmaningar. The Re:turn Initiative är ett bevis på att vi alla kan göra något. Att vi kan bidra och göra skillnad.

Röstningen är avslutad.

I början av 2022 genomförde vi en omröstning bland våra kunder om hur pengarna skulle fördelas mellan de deltagande organisationerna. Resultatet av den svenska omröstningen blev:

  • Håll Sverige Rent: 29,6% av rösterna

  • KTH Climate Action Centre: 34,7% av rösterna

  • Stiftelsen för Östersjölaxen: 35,8% av rösterna

Under helåret 2022 gjorde våra svenska kunder totalt 21 648 700 transaktioner, vilket innebär att bidraget till organisationerna blev drygt 2,1 miljoner kronor. Pengarna fördelades mellan organisationerna enligt fördelningen av antalet röster ovan.

Totalt har 5,6 miljoner kronor donerats i hela Norden.
bild_forest.jpeg

Kandidaterna.

HSR-Smaller-770x325.png

Håll Sverige Rent.

Håll Sverige Rent är en ideell organisation som genom en rad olika initiativ arbetar med att få fler människor att inte skräpa ner.

KTH-Smaller-770x325.jpeg

KTH Climate Action Centre.

KTH Climate Action Centre utvecklar vetenskapligt förankrade lösningar för en snabbare omställning mot ett klimatneutralt samhälle.

Ostersjolax-Smaller-770x325.png

Stiftelsen för Östersjölaxen.

Stiftelsen för Östersjölaxens ändamål är att främja en långsiktigt hållbar förvaltning av vilda lax- och öringbestånd i Östersjön och dess vattendrag.

Donationen.

Tillsammans med vår största ägare, Öhmangruppen, donerade vi 0,10 SEK för varje affär som genomfördes på vår plattform under 2022. Vi valde ut tre organisationer i vart och ett av de länder där vi har verksamhet; Sverige, Norge, Danmark och Finland. Den totala donationen delades upp efter antal affärer i varje land, och vi lät våra kunder rösta på vilken organisation som skulle få den lokala donationen. Donationerna i respektive land delades upp efter antal röster.

FAQ.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm